Albayrak, N. (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Albayrak, mr. N. (Nebahat)
 
geboorteplaats en -datum
Sarkisla (Turkije), 10 April 1968
 
woonplaats
Rotterdam
 
e-mail
N.Albayrak@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   internationaal en Europees recht Rijksuniversiteit te Leiden tot 1991
-   gaststudent rechten Universiteit van Ankara, 1991
-   politieke wetenschappen l'Institut d'Etudes Politiques te Parijs, 1993
-   studie l'Institut d'Etudes Franšaises te Ankara, van 1991 tot 1992
-   stage economische afdeling van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Ankara, 1992
 
 
 loopbaan
 
-   medewerker Landelijk Bureau Racismebestrijding te Utrecht, 1990
-   beleidsmedewerker internationale zaken en Europese Zaken, Bureau van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, van december 1993 tot augustus 1995
-   beleidsmedewerker directie Coördinatie Integratiebeleid minderheden, ministerie van Binnenlandse Zaken, van augustus 1995 tot mei 1998
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 19 mei 1998
 
 
 nevenfuncties
 
-   Lid Adviescommissie Rotterdam Festivals (onbetaald)
-   Voorzitter Comité van aanbeveling SAMAH (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum (onbetaald)
-   Lid van OVSE-parlement, rapporteur voor mensenrechten en democratie (onbetaald)
-   Lid van Raad van Advies Penta-scope sinds mei 2001 (betaald)
-   Lid Commissie Benelux Universitair Centrum-Leerstoel Krijgsmacht en Samenleving sinds mei 2001 (onbetaald)
-   Lid Raad van toezicht Generation R per 22 januari 2002 (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Passionate per januari 2002 (onbetaald)
-   Voorzitter van St. Trafik, St. Nederland-Turkije (onbetaald)
-   Lid Raad van Toezicht Ruwaard van Puttenziekenhuis, Spijkenisse (onbetaald)
-   Lid van het Algemeen Bestuur van de Atlantische Commissie (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)