Adelmund, K.Y.I.J. (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Adelmund, drs. K.Y.I.J.
 
geboorteplaats en -datum
18 March 1949
 
woonplaats
Amsterdam
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   m.u.l.o. Chr. M.U.L.O.-school te Rotterdam tot 1966
-   opleiding Openbare Sociale Academie te Rotterdam, van 1968 tot 1972
-   sociale wetenschappen Gemeentelijke Universteit te Amsterdam, van 1972 tot 1979
 
 
 loopbaan
 
-   loketbeambte P.T.T., van 1966 tot 1968
-   kandidaats-assistent Universiteit van Amsterdam, van 1978 tot 1980
-   voorzitter Vrouwenbond F.N.V. (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1978 tot 1985
-   vice-voorzitter F.N.V., van 1985 tot 1994
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 3 augustus 1998
-   voorzitter P.v.d.A., van 15 februari 1997 tot 3 augustus 1998
-   staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (belast het basis onderwijs, speciaal onderwijs en
-   voortgezet onderwijs), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 mei 2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   geen
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)