Zonder inspraak van burgers in de Tweede Kamer blijven verpaupering en sociale ontworteling doorgaan

De zogenaamde bestrijder van het fascisme maken zelf gebruik van fascistoïde praktijken

Kiesraad . . . Advies . . . De Groenen . . . SDN . . . Mens & spirit . . . EuroStaete

Wie is wie ?

MASKERS AF door KOLOM


FOK EN KAFKA, BASTAARDKINDEREN VAN DE ANNE FRANK STICHTING (2)

Sedert een jaar of vijftien worden Nederlandse nationalisten van gematigd tot extreem geterroriseerd door twee schimmige organisaties genaamd Fascisme Onderzoek Kollektief (FOK) en Kollektief Anti Fascistisch/Kapitalistisch Archief (KAFKA). Middels ongefundeerde beschuldigingen, door inbraak en diefstal verkregen informatie en het illegaal beheren van persoonsgegevens wordt iedereen die van nationalisme kan worden beticht publiekelijk aan de schandpaal genageld. KOLOM bericht over de geschiedenis, verbanden en activiteiten van de "linkse" BVD.


  ONTSTAAN VAN KAFKA

In 1988 splitst een aantal FOK medewerkers zich af vanwege "politieke meningsverschillen". (1) De afsplitsing noemt zich Internationaal Politiek Documentatiecentrum (IPD) en laat zich op 23 september van dat jaar als stichting registreren bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel en krijgt nummer 207988. Men maakt gebruik van postbus 59043 die op een adres in de Amsterdamse De Wittenstraat staat geregistreerd.

IPD blijkt slechts een naam, want al snel schrijven de ex-FOKkers onder de naam Kollektief Anti Fascistisch/Kapitalistisch Archief (KAFKA) in o.a. Casablanca. Met de naam "archief" verwijst men impliciet naar het ArchievenOverleg zoals dat vooral eind jaren '80 en begin jaren '90 regelmatig plaatsvond en waarbij o.a. FOK, AMOK (Anti Militaristisch Onderzoeks Kollektief), Jansen & Janssen (Onderzoeksbureau naar o.a. BVD, PID etc), SPOK (Spekulatie Onderzoeks Kollektief), IISG (Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis) en het linkse periodiek Kleintje Muurkrant aanwezig zijn.

KAFKA gaat voor het eerst grandioos de fout in wanneer het de brochure "Aktieve nazi's in Nederland, Deel 1" uitgeeft in Februari 1993. Er staan zoveel fouten in dat de brochure snel uit de handel wordt genomen en AFA Nijmegen haar postbus 31420 niet meer ter beschikking van KAFKA wil stellen. In 1994 geven KAFKA, FOK en AFA LS (Nijmegen) nog wel de brochure "De foute kandidaten van CD, CP '86 en andere partijen uit waarin zo'n 50 mensen met naam, adres etc worden vermeld. Waar het FOK middels haar Dossier-reeks aan financiële middelen tracht te komen, daar kiest KAFKA de tactiek van een regelmatig verschijnende Nieuwsbrief en publicatie van haar "onthullingen" in (actie)bladen als Ravage, Kleintje Muurkrant, De Fabel van de Illegaal en Kleur, het blad van de Stichting Nederland Bekent Kleur.

Tegenwoordig noemt KAFKA zich overigens "Anti-fascistische Onderzoeksgroep Kafka", de politiek beladen naam uit de krakersjaren '80, waar men zich vroeger van bediende opent blijkbaar geen deuren bij mogelijke betalers.


  BUITENLANDSE CONTACTEN

Evenals de AFS en het FOK streeft KAFKA kontakten met buitenlandse organisaties na. Er wordt samengewerkt met het Britse Searchlight, een onderzoeksgroep die 25 jaar geleden werd opgericht door leden van the Communist Party of the UK en tegenwoordig zelfs als liefdadigheidsorganisatie staat ingeschreven terwijl zij veelal in één adem genoemd wordt met de Anti Nazi League, een gewelddadige antifa-knokploeg die onderleiding staat van de trotskistische Socialist Workers Party (de Nederlandse tak heet Internationale Socialisten en heeft als antifamantelorganisatie vorig jaar SAMEN opgericht).

Medewerkers en leidinggevende activisten van Searchlight gingen zover in het infiltreren in allerlei (schimmige) nationalistische groeperingen in Engeland dat ze werden veroordeeld wegens racisme, gewelddadige demonstraties en zelfs het oprichten van een fascistische organisatie. Andere medewerkers hadden veroordelingen wegens prostitutie van minderjarige jongens, inbraak, brandstichting, zwendel met kredietkaarten etc. (2) Searchlight wordt overigens door veel linksen verweten met de Britse geheime dienst MI5 samen te werken. KAFKA op haar beurt is de laatste drie jaar om haar "goede"contacten met politie en overheid verweten zich te laten gebruiken door de Nederlandse staat.

In Vlaanderen heeft KAFKA onderdak gevonden op de internetwebstek van Patje Coemans. Deze AGALEV-er (voor de Nederlandse lezers: dit is de Vlaamse variant van GroenLinks) is de plaatselijke AFF (Anti Fascistisch Front) organisator van Hemiksem alwaar ook de postbus van het Antifa.net gevestigd is. Onder zijn schuilnaam "Jef" vertelde Patje dat hij op Internet een databank van zo'n 400 Belgische fascisten bijhoudt, in België, net als in Nederland, een zware misdaad waar een maximale boeten van een miljoen frank (ca. 18.000 gulden) op staat.

In Duitsland werkt KAFKA samen met allerhande groepjes van de brandschattende Autonome Antifa (M) tot de neocommunisten van het Antifascistisches Infoblatt. Erg veel verder dan het uitwisselen van ondeugdelijke informatie gaat deze samenwerking overigens niet.


  EXIT IPD, KAFKA JURIDISCH IN DE FOUT

Op 29 april 1996 wordt het IPD ontbonden. De op 14-1-1967 te Utrecht geboren Johan Willem Philip Wagenaar, tegenwoordig domicilie houdende aan de Brouwersgracht in Amsterdam die van 22-11'94 tot 29-4'96 secretaris/penningmeester was, wordt aangewezen als vereffenaar. Het enige andere bestuurslid, de Haarlemmer Arthur Elzinga (geboren 12-12-1969) zullen we later nog tegen komen. De postbus wordt overigens nog steeds door KAFKA gebruikt o.a. in het blad Kleur van NBK. Ene Hennie "Molenaar" bewoont het adres waar de postbus geregistreerd staat, maar zegt desgevraagd "niets meer met dat zooitje te maken te hebben.

In navolging van het FOK diende ook KAFKA een klacht in tegen een muziekdistributiebedrijf, Nordisc van de Leeuwarder Robert Brouwer. En ook KAFKA kreeg nul op het rekest. Het Openbaar Ministerie zag geen aanleiding om tot vervolging over te gaan, tot woede van Gerard Dekker van KAFKA, maar in hoger beroep durfde men toch niet te gaan, bang als ze zijn hetzelfde lot (bankroet door juridische vorderingen) als het Fok te ondergaan.


  NAAMLOZE KRAKERS?

Naast Gerard Dekker (pseudoniem) treed KAFKA ook naar buiten door Willem Hart (pseudoniem) en Harold van Dijk (alweer een pseudoniem) die o.a. bij de Vlaamse Jongeren Mechelen en Nordisc materiaal aanvraagt. Men besteld allerlei brochures, bladen, CD's etc bij nationalisten, skinheads en anderen onder genoemde namen en bijna altijd op postbus 14710 in Amsterdam. De postbus staat geregistreerd op Spuistraat 216, wat op haar beurt het kraakpand "Vrankrijk" is waar vanuit de rellen bij de Eurotop in 1998 georganiseerd werden. Om aan informatie te komen gaat KAFKA vrij ver blijkens dit gedeelte uit een brief die men onder de naam I.P.D. aan Voorpost stuurde in 1990: "Voor de eerlijkheid: wij zijn het weliswaar zeker niet op alle punten met u eens, maar vinden wel dat in een (zogenaamde) democratie uw geluid gehoord moet kunnen worden, zeker door de mensen die over u schrijven in de pers."(3)

Aan het in 1998 verschenen boek "CP '86, Met name genoemd", uitgegeven door uitgeverij de Papieren Tijger, de Nederlandse zusteruitgever van de Belgische communistische EPO-uitgever, werd meegewerkt door de vaste fotografe van Vrij Nederland journalist Rinke van den Brink, Yvon Schoenmakers. Veel informatie in het boek was overigens van de hand van Van den Brink, een oud CPN-er.


  DE SP-CONNECTIE

Een opvallende link van KAFKA loopt naar de (ex)-maoïstische Socialistische Partij (SP). Waar bijna alle communisten, socialisten, marxistisch-leninisten en trotzkisten hun eigen antifa-commiteetje hebben, daar heeft de SP zich nooit openlijk met het bestrijden van het "voetvolk" van het kapitaal beziggehouden. Dat is de laatste jaren veranderd, vooral om stemmers weg te trekken bij een andere populist, Janmaat. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1994 betaald de SP een onderzoek naar het stemgedrag van Janmaat en ook het infiltratiewerk van Bas van Hout dat uitmond in het brabbelwerkje "Dansen met de duivel" is i.s.m. de SP tot stand gekomen.

Vooral in Rotterdam heeft de SP een groep AFA-aanhangers in haar geleden, één van hen (Yorrik Haan) schopt het zelfs tot deelraadslid in Delfshaven en in 1998 tot gemeenteraadslid in Schiedam. Aan de vooravond van de AFA-demonstratie in Delft tegen de Willem van Oranjeherdenking van Voorpost op zaterdag 11 juli 1998 wordt in verschillende SP-kantoren het KAFKA-boek "CP '86 met name genoemd" gratis aangeboden aan belangstellende journalisten, misschien ook financieel mede mogelijk gemaakt door de SP? Een directe verbinding van de IPD/KAFKA naar de SP is eerder genoemde Arthur Elzinga. In de Tribune (partijorgaan van de SP) wordt hij opgevoerd als medewerker van de Tweede Kamerfractie van de SP.

Nu het FOK als "serieuze" concurrent is uitgeschakeld, van samenwerking was de laatste jaren al helemaal geen sprake meer gezien het feit dat van beide organisaties dezelfde namen opdoken in de adressenbestanden van nationalistische organisaties, kunnen de ex-krakers van KAFKA het braakliggende terrein vullen, maar de tijd lijkt er niet rijp voor gezien de ineenstorting van het partijpolitieke extreemrechtse spectrum in Nederland. Op Internet vult men de rubriek "Laatste nieuws" dan ook doorgaans met wat men van de Onafhankelijke Nationale Persdienst (ONP) afpikt, aangevuld met wat krantenberichten. Beraadt KAFKA zich op haar toekomst, na het debacle Nordisc, de dramatische verkoopcijfers van het CP '86-boek en de tanende belangstelling voor de KAFKA-Nieuwsbrief?? We zullen het voor het einde van het jaar weten!

 1. Afdruk nr. 47
 2. Een 10 pagina's groot artikel waarin Searchlight volledig wordt ontmaskerd verscheen in Final Conflict nr. 20,
  verkrijgbaar door 5,- aan postzegels op te sturen naar: IN '84, Postbus 181, 2300 AD Leiden.
 3. Gepubliceerd in Revolte nr. 48

Dit is deel 2 van De Bastaardkinderen van de Anne Frank Stichting. Deel 1 over het Fascisme Onderzoek Kollektief stond in Revolte nr. 90. Met dank aan Final Conflict, KOSMOS, SP-ijtoptant en IN '84.

Alle informatie voor deze rubriek kunt u sturen naar de VP-adressen op bladzijde 2, a.u.b. KOLOM in de linkerbovenhoek vermelden. KOLOM (Kritisch Onderzoek Linkse Ondermijning) maakt in Nederland deel uit van de Initiatiefgroep Nooit 1984 (IN '84). De, bij deze in de Noordelijke Nederlanden landelijk opererende groep, aangesloten onderzoeksgroepen publiceren in verschillende tijdschriften en op het Internet. U kunt uw medewerking verlenen door alle relevante informatie op te sturen aan; IN '84, Postbus 181, 2300 AD Leiden. Een financiële bijdrage (altijd welkom) kunt u storten op de rekeningnummers van Voorpost, o.v.v. Gift IN '84.