Problemen met de jeugdzorg eist veel slachtoffers en is oorzaak van veel leed
In het kader van OTS en uithuisplaatsing werd een petitie aangeboden aan de Tweede kamer

Jeugdzorg . . Arlette Heskes . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Kafka

In alle provincies zal een conferentie worden gehouden over de problemen met de jeugdzorg en medische fouten
N-Brabant - Z-Holland - Groningen - Limburg - Gelderland - Zeeland - Friesland - N-Holland - Utrecht - Flevoland - Drenthe - Overijssel

Conferentie in Bladel over het functioneren van de Jeugdzorg (20-08-08) (Zie ook: petitie Tweede Kamer)

Enquête cliëntenonderzoek jeugdzorg

In totaal legden 103 mensen deze enquête volledig af.

Statistieken voor vraag 1 : Bent u een man of een vrouw?

1

man

10%

2

vrouw

90%


Statistieken voor vraag 2 : Wat is uw leeftijd?

1

< 18

1%

2

19 - 30

22%

3

31 - 46

52%

4

> 46

25%


Statistieken voor vraag 3 : In welke plaats, gemeente of provincie woont u?

Drenthe                          5
Flevoland                        2
Friesland                        2
Gelderland                      9
Groningen                      8
Limburg                        10
Noord-Brabant               18
Noord-Holland                 8
Overijssel                       6
Utrecht                           5
Zeeland                           7
Zuid-Holland                  21

Statistieken voor vraag 4 : Welke opleiding heeft u gedaan?

1

LBO niveau

32%

2

MBO niveau

49%

3

HBO niveau

17%

4

WO niveau

2%


Statistieken voor vraag 5 : Met welke jeugdhulpverlenende instantie(s) heeft u te maken?

Accare (kinder & jeugdpsychiatrie)                                1
ActiVite (wonen, welzijn en zorg)                                   1
AMK                                                                             5
Cardea jeugdzorg                                                          1
De Base groep (ook pleegzorg)                                       1
Entrea (ook jeugdzorg)                                                  1
Gastenhof (orthopedagogisch behandelinstituut)             1
GGZ                                                                             3
Jeugdzorg                                                                   83
LJ&R (Leger des Heils jeugdzorg en reclassering)           4
Pleegzorg                                                                     6
Raad van de kinderbescherming                                   13
RIAGG                                                                          2
Rubicon Jeugdzorg                                                        1
SGJ (christelijke jeugdzorg)                                          1
Stichting Philadelphia                                                    1
Thuiszorg                                                                     1         
WSG (William Schrikker Groep)                                    14
ZAT                                                                              1         

 

Statistieken voor vraag 6 : Hoe lang heeft u al met deze jeugdhulpverlenende instantie te maken?

1

minder dan 1 jaar

9%

2

1 jaar

11%

3

2 jaar

20%

4

3 jaar

15%

5

4 tot 6 jaar

25%

6

6 tot 10 jaar

7%

7

meer dan 10 jaar

15%Statistieken voor vraag 7 : Ervaringen jeugdhulpverlening

 

1) positief

2) negatief

3) neutraal

7.1 uw algehele beeld van de jeugdhulpverlening

4%

86%

10%

7.2 de werkwijze van de gezinsvoogd

1%

80%

19%

7.3 het beeld van de organisatie

3%

86%

11%

7.4 het beeld van de klachtenafhandeling

2%

87%

11%Statistieken voor vraag 8 : Betrouwbaarheid

 

1) helemaal
mee oneens

2) oneens

3) neutraal

4) eens

5) helemaal
mee eens

8.1 u bent voldoende geïnformeerd door deze instantie

60%

27%

7%

5%

1%

8.2 er is voldoende begeleiding door deze instantie

68%

22%

8%

2%

1%

8.3 de instantie voldoet aan de verwachtingen

75%

18%

5%

1%

1%

8.4 de dienstverlening komt haar afspraken vrijwel altijd na

57%

26%

15%

1%

1%

8.5 fouten worden erkend

71%

19%

5%

2%

4%

8.6 fouten worden snel opgelost

74%

17%

7%

1%

2%

8.7 bij klachten is het duidelijk, bij wie u kan klagen

53%

29%

8%

7%

3%

8.8 klachten worden adequaat afgehandeld

67%

23%

8%

1%

2%

8.9 u heeft u dossiers gemakkelijk in kunnen zien

63%

15%

17%

5%

1%

8.10 gezinsvoogden hebben te veel kinderen onder hun hoede

13%

1%

25%

15%

46%

8.11 er moeten minder hulpverleners in hetzelfde gezin

8%

4%

23%

21%

45%

8.12 het indiceren mag alleen door deskundigen gedaan worden

7%

4%

10%

19%

61%

8.13 er moet een strengere controle komen op gezinsvoogden

11%

0%

3%

12%

75%Statistieken voor vraag 9 : Eventuele toelichting:


 • Deze antwoorden zijn zowel van mijn privé ervaring, maar ook vanuit de ervaringdeskundigheid die ik opbouw door ouders/grootouders te ondersteunen met jeugdzorg.
 • Gezinsvoogden schrijven vaak een indicatieverslag zonder zelfs de kinderen gezien te hebben.
 • Minder positief over pleegzorg, jeugdzorg scoort duidelijk beter dan pleegzorg !!
 • Ik heb 3 kinderen in Groningen en ik mag niks over hen weten, ik hoor niets over ze en mag ze eens per 12 maanden zien.
 • De verslagen behelzen niet de waarheid, alles wordt verdraaid. Verifiëring vindt überhaupt niet plaats. Het is een schande dat er zo met kinderen wordt omgegaan alsook de biologische ouders.
 • 38000 euro voor de UHP, 9600 euro voor de OTS.  maakt samen 285600, voor 6 kinderen, per jaar. Waarom staan er toch zoveel leugens in dossiers. Waarom zoveel geld verdienen over de rug van onze kinderen. Ze zouden bonussen moeten krijgen voor elk kind wat veilig naar huis kan en veilig thuis kan wonen. Ze moeten de waarheid in dossiers zetten en geen leugens. Ze moeten de kinderen en hun ouders niet uit elkaar houden maar juist bij elkaar brengen. En elke gezinsvoogd die een kind veilig terug kan plaatsen zonder dat er gevaar dreigt, zou juist een hoog salaris moeten krijgen. Ze moeten beter samen werken de instanties, advocaten en kinderartsen enz.
 • Het beleid klop van geen kanten. Bureau jeugdzorg moet goed nagekeken worden, hoe ze werken. Want je gaat als ouders hieraan kapot.
 • Een gezinsvoogd hoort neutraal te zijn. als er enige conflicten in het gezin plaats vinden, hoort de gezinsvoogd direct vervangen te worden. Daar in mijn ogen persoonlijke gevoelens gaan spelen op moment van negatieve gebeurtenissen.
 • Met de gezinsvoogd heb ik (GELUKKIG NOG) niets te maken...
 • Zeer slechte ervaring met Bureau Jeugdzorg.
 • Ja dat gezinsvoogden de waarheid een keer opschrijven en niet gaan liegen en draaien om hun omzet bonus binnen te halen. Dat ze sneller reageren op mail en post en dat klachten echt bekeken word en niet altijd in doof pot word gestopt.
 • Deze organisatie noemt zich een gekwalificeerde stichting ten behoeve van onze kinderen...laat me niet lachen..
 • Dankzij niet nagekomen afspraken van jeugdzorg lopen wij nu bij de voedselbank. Onze klachten zijn niet behandeld of foutief hersteld.  telefoon crisisopvang !!!! Ik ben zeer teleurgesteld over de zgn begeleiding van jeugdzorg heeft voor meer problemen gezorgd dan er al waren.
 • Bij mij is er een onterechte conclusie getrokken door BJZ. Alles moest in januari op stel en sprong en nu.. terug bellen ho maar.. zelfs niet nadat mijn andere maatschappelijk werkster gebeld heeft.
 • Je wordt onder druk gezet en onbeschoft behandeld. Dingen worden toegezegd en worden later ontkent. Woorden worden verdraait.
 • Er worden doelen gemaakt. Jij komt ze na, zij niet. Ze maken gewoon weer nieuwe en beloven dan van alles. Maar als het puntje op paaltje komt, vang je botte vis. En na zo veel jaar verzinnen ze er een hoop leugens bij. Einde verhaal: kinds forever kwijt.
 • Er is geen grotere ongeorganiseerde bende dan jeugdzorg. Ze maken er een grote rotzooi van en verder niks. Het ergste van het hele verhaal is dat de kinderen van dit hele gebeuren afhankelijk zijn. Dat is te triest voor woorden, want helaas zoals regelmatig in de media te zien en te horen is, zijn die er de dupe van. Hier zou de regering eens goed in moeten duiken en niet hun hoofd in het zand steken. Er zijn onschuldige kinderlevens mee gemoeid.
 • Ze luisteren niet naar wat mijn dochter zegt.
 • Ik ben nooit ergens van op de hoogte gebracht als er iets was met mij dochter enz... moest het altijd via via horen.
 • Nou jeugdzorg zit vol fouten en leugens. Wij zijn het helemaal zat. We krijgen steeds een andere voogd.
 • Weg met die troep. Die instantie werkt niet en heeft ook nooit gewerkt. Ik zie meer dat er hulp verlening in de strot word gedouwd van gezinnen waar niets aan de hand is. Maar ow, juist die gene die het nodig heeft slaan zij over en dan nog dat er kinderen worden vermoord. En dat juist bij mensen die op gelijke cultuur leggen als die mensen die bij jeugdzorg werken.
 • Jeugdzorg erkend fouten gemaakt te hebben, evenals pleegzorg. Helaas blijft het daarbij
 • Ze moeten meer naar de ouders en kinderen luisteren.
 • Jeugdzorg dient eerst goed te onderzoeken als er melding is. Niet er vanuit gaan dat de melding klopt.  Hij kan ook vals zijn of om iemand een hak zetten. Ga eerst beter onderzoeken voor je kinderen uit huis plaatst. Jeugdzorg maakt meer kapot dat je lief is.
 • Ze doen wat ze willen…. liegen en bedriegen. Ze leven de wet niet na en ga zo maar door.
 • Indiceren door deskundige hebben ook hun handen al op jeugdzorg en liegen en bedriegen de boel al aan elkaar alleen voor de poen.
 • Domweg verwijzen naar verkeerde mensen bij klachten, niet doen aan waarheidsbevinding waardoor de raarste leugens over psychiatrische opnames worden verspreid en gevolgen voor kinderen, en daarop worden kinderen behandeld terwijl die opnames er nooit en te nimmer geweest zijn, dit allemaal door het weigeren te doen aan waarheidsvinding. Verder zie je de voogden niet als de kinderen uit huis zijn geplaatst. Het word ons nog steeds geweigerd om contactjournaals in te zien alles waar je domweg recht op hebt, alleen het is niet te krijgen ondanks vele inspanning van een advocaat want deze wordt niet eens beantwoord als ze jeugdzorg wat vraagt of aangeeft. Jeugdzorg heeft zijn eigen wereld die voor een ander niet te begrijpen is een voor hun zelf volgens mij ook vaak niet.
 • Er is geen reden waarom mijn kinderen zijn weggehaald. Ja leugens!
 • Tussen 1990 en 1995 heb ik te maken gehad met de kinderbescherming...Dochter had blauwe plekken, en iemand, ik noem geen namen, had de kinderbescherming in Middelburg gebeld, en mijn geheime telefoonnummer doorgegeven. Ik vroeg de manspersoon die mijn belde, of hij ook kinderen had, en hij beaamde dit, waarop ik hem vroeg of die zich nooit gestoten hadden, en blauwe plekken opliepen, waarop deze meneer tegen mij zei: "Ik wéét genoeg, u zal niets en nooit meer van mij of de anderen van de kinderbescherming te horen krijgen, en dat was de kinderbescherming...Ik had trouwens de huisarts mee, want de blauwe plekken bij dochter moest je met een loep zoeken....
 • De gezinsvoogden moeten niet zovaak van kind verwisselen. Maar het kind moet dezelfde houden en als er veranderingen zijn, moeten de gezinsvoogden hun opvolger goed inlichten en niet averechts werken. Wij hebben nu in 2 jaar tijd al de 3e gezinsvoogd en elke in verschillend. Ze werken elkaar niet in.
 • Naar t kind zelf en de ouders wordt niet geluisterd, wat ze eigenlijk wel horen te doen. Er worden veel dingen verdraait en er is heel veel nalatigheid, is mijn ervaring. Ik moet er altijd zelf achteraan lopen.
 • Ik heb met verschillende gezinsvoogden te maken gehad, een slechte ervaring en een goede.
 • Ik ben de moeder van het meisje waar het over gaat. Mijn meisje kan het helaas niet meer na vertellen, die is in haar strijd gebleven. Dit allemaal door het mens onterende gedrag van Bureau Jeugdzorg.
 • ik vind dat ze grote fouten maken en tegenwoordig weten ze niet hoe snel ze een kind uit huis moeten plaatsen, in plaats van dat ze ouder en kind helpen !!!    In 1 woord SCHANDALIG!!!! DUS ALS OUDERS MIJ HET VRAGEN, ZEG IK:  GA VOORAL NIET NAAR JEUGDZORG OF WSG.
 • Ik ben taxichauffeur, ik rij kinderen, die haal ik van huis op en breng ze naar school.
 • Jeugdzorg en de raad van kinderbescherming halen kinderen bij ouders uit huis terwijl het NIET nodig is.
 • De voogd heeft mijn zoon hardnekkig aangepakt, mijn bewijzen achtergehouden, geen onderzoeken laten doen, geen interesse voor moeder. Mijn kinderen hebben veel verdriet en gemis. Ik heb het ouderlijk gezag en dit werd genegeerd. Ik mocht niet bij mijn zoon op zijn verjaardag. Ik ben door de rechter verklaard als goede opvoeder, nog mocht dit niet baten.. Er worden leugens beschreven in de rapporten.
  - AMK en jeugdzorg houden elkaar aan het werk en pluizen een zaak niet tot de bodem uit. In onze zaak zijn zoveel fouten gemaakt en onze kant van het verhaal werd niet bekeken.
 • Dat er te weinig aandacht word besteed naar de verhalen van je pleegouders en dat pleegkinderen te veel kunnen liegen over dingen en die worden gelooft ik heb nog nooit zoiets mee gemaakt terwijl ik zelf drie kinderen van mezelf heb en dat dit allemaal zomaar kon en de voogdes alleen maar het pleegkind geloofde en hele grove fouten heeft gemaakt het is een schande vinden wij.
 • Jeugdzorg… je hebt er geen klote aan. Ze gaan hun eigen weg en luisteren nergens naar. Hetgeen dat op papier staat moet gebeuren, je hebt niks in te brengen.
 • Gezinsvoogd liegt, verdraait de waarheid, houdt kinderen weg bij ouders.
 • Ik vind dat ze meer na de kinderen moeten luisteren, kinderen hebben ook gevoel, daar wordt niet naar gekeken.
 • Zonder goede gronden word mijn zoontje niet terug geplaatst. Onderzoeken die door de rechter zijn opgelegd, worden door jeugdzorg naast zich neergelegd. Ze werken niet naar thuisplaatsing.
 • De gezinsvoogd van mijn kind durft zelfs keihard te liegen tegenover de rechter. Ik ben derhalve dan ook niet overtuigd dat zij de situatie correct aan haar team overbrengt, waardoor de OTS van meet af aan het spelletje 'rekken en erbij blijven' is geworden.
 • Dossiers waren voor ons als wettelijke vertegenwoordiging van onze kinderen niet toegankelijk. Klachten ingediend met het contactdossier van BJZ erbij.
 • Ze onderzoeken het betreffende kind niet eens, het is gewoon de mening van de hulpverlener die telt. of hij/zij nu gelijk heeft of niet, als je bij een van deze instanties werkt dan ben je blijkbaar almachtig.

Manifest: De jeugdzorg in Nederland: Een instantie die voor de belangen van kinderen opkomt, of een criminele bende die kinderen verhandelt, met het oog op de winst die behaald wordt? Steeds vaker en steeds sneller worden kinderen uit huis geplaatst. Steeds sneller geven rechters een machtiging uithuisplaatsing af. Waarom?  Zijn de Nederlanders dan zulke slechte ouders?  Zijn onze kinderen gewoon totaal ontspoord? Of……………………………….. is er misschien iets totaal anders aan de hand? Ligt het probleem misschien niet bij de ouders, maar bij de instanties die de uithuisplaatsing regelen? En ja u leest het goed, de uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen worden onderling geregeld.

Misschien...... zijn de bureaus jeugdzorg wel heel erg bang geworden na het Savannah verhaal. Zij was en is het meest bekende slachtoffer van een falende jeugdzorg. Niet alleen Savannah is slachtoffer van een falende jeugdzorg, dagelijks zijn vele kinderen en hun ouders slachtoffer van de falende jeugdzorg. Waarom? Misschien dat de bonusregeling er iets mee te maken heeft. Voor ieder kind dat uit huis geplaatst wordt, ontvangt de hiervoor verantwoordelijke medewerker van BJZ een bonus.... Iets wat verdekt is omschreven in de CAO verder heeft het Ministerie van Jeugd en gezin prestatieafspraken met de MO-groep.

Uiteraard een leuke manier om medewerkers alert te krijgen, maar slaan we dan niet volledig de plank mis? Slaan we dan niet een beetje door naar de verkeerde kant? Natuurlijk is ingrijpen in sommige gevallen noodzakelijk, maar wat als het kind in kwestie helemaal niet mishandeld of verwaarloosd wordt en als bij de ouders ook alles in orde is? Dan heb je als ouder alsnog gewoon pech.... Mensen die de fout maken om hulp te vragen bij bureaus jeugdzorg weten vaak niet waar ze terecht komen, een stel halfvolwassen mensen mag beslissen over de toekomst van een kind, een kind dat ze nooit of nauwelijks hebben gezien. Vaak worden de ouders gedwongen de hulp die aangeboden wordt te accepteren, en als ze weigeren..... dan zijn ze verloren.

Jeugdzorg zet dit op papier, maar niet geheel naar waarheid, een leugentje of 2 eraan vastplakken is voor de bjz medewerkers heel gewoon. Als een ouder weigert om (nog langer) hulp te aanvaarden, verliest jeugdzorg een bron van inkomsten, en ze hebben de subsidie hard nodig om de extravagante salarissen te kunnen blijven betalen, salarissen van ruim 20.000 euro per maand vormen geen uitzondering!  Ook komen dan de ketenafspraken die zij maken met de raad van de kinderbescherming in gevaar. Bureau Jeugdzorg stelt op papier dat de situatie zorgelijk is, de raad neemt dit over zonder onderzoek en dient een verzoek in bij de rechtbank, deze heeft geen reden tot twijfel, zij hebben immers ook ketenafspraken en dus word het kind maar weggehaald bij de ouders. BJZ, de raad en de rechtbank geven openlijk toe, niet aan waarheidsvinding te doen, en dat terwijl dit wettelijk is vastgelegd!

BJZ lapt de regels gewoon aan haar laars Zij moeten immers de prestatieafspraken nakomen, sterker nog: aan het begin van ieder jaar wordt vastgesteld hoe vaak er een OTS(onder toezichtstelling) of uit huis plaatsing moet worden uitgesproken zonder men ook maar weet hoe groot de hulpvraag zal zijn. Zonder achtergronden, zonder verdere informatie, het staat gewoon vast, en als BJZ de subsidies wil behouden, moeten ze hier maar voor zorgen. En de pleeggezinnen die zich hebben aangemeld na de campagne van de overheid moeten natuurlijk wel worden voorzien van voldoende pleegkinderen anders ontstaan daar weer wachtlijsten. Onpartijdige rechter? Deze zijn met een vergrootglas nog niet te vinden. De rechters oordelen in 99 van de 100 gevallen in het nadeel van de ouders, ongeacht het bewijs dat ouders aanleveren.

Jeugdzorg wordt niet zelden vergeleken met 'nazi's', de werkwijze wordt veelvuldig vergeleken met een Gestapo werkwijze. Mocht een van de ouders toegeven dat er inderdaad een paar knelpunten in de opvoeding zijn, dan wordt dat bestempelt als zijnde 'problematische opvoeding, instabiele thuissituatie', als de ouders ontkennen dat er problemen zijn, krijgen ze een heel ander stempel, namelijk geen inzicht in de problemen van de minderjarige, of gebrek aan pedagogisch inzicht.

Enkele voorbeelden van redenen van jeugdzorg om een kind uit huis te plaatsen: kind kan geen groenten benoemen; familie systeem is te groot; ouders hebben geen grip op problemen van het kind’; gebrek aan inzicht van ouders; onstabiele thuissituatie; geen zicht op de thuis situatie; geen inzicht op de affectieve vaardigheden; geen inzicht op de pedagogische vaardigheden. En ga zo maar door, allerlei vage termen die misschien wel heel redelijk overkomen, maar waar je als ouders maar moeilijk iets tegenin kan brengen omdat niets wordt onderbouwd en loze termen zonder onderbouwing zijn moeilijk te bestrijden. Hoe kan je als ouder aantonen dat je kind wel verschillende groenten kan benoemen? Als je je kind niet mag zien? Of slechts een uur per maand? Veel van de moeders krijgen het stempel 'borderline’. De vaders worden vaak bestempeld als agressief en zit dat stempel er eenmaal op, krijg je het er niet meer af.

Als BJZ echt denkt aan het belang van het kind, hoe is het mogelijk dat ouders hun kind(eren)amper nog zien? Dit is niet alleen schadelijk voor het kind, maar ook nog eens in strijd met internationale verdragen! Deze verdragen worden door BJZ dagelijks geschonden, zo ook door de raad van de kinderbescherming en de rechtspraak in ons vrije? Nederland. Wat te denken van het internationaal verdrag voor de rechten van het kind? En het internationaal verdrag voor de rechten van de mens? Het recht op een eerlijk proces? Hoe kan een mens een eerlijk proces krijgen, als zij de beschuldigingen waartegen zij zich moeten verdedigen pas 1 dag voor de zitting krijgen? Of als er nog voor de zitting al afspraken zijn tussen de rechter en BJZ? Of als zij niet genoeg geld hebben voor een goede advocaat? Of als zij lamgeslagen zijn door de valsheid waarmee zij zijn behandeld? NEE de Nederlander krijgt geen eerlijk proces als het tegen de jeugdzorg gaat.

Helaas zijn wij in Nederland op de een of ander manier toch akkoord gegaan. wij accepteren dit allemaal zonder er iets aan te doen. Wordt het geen tijd dat wij als volk in opstand komen tegen dit soort praktijken? Wordt het geen tijd dat wij eens gaan opkomen voor de rechten van onze kinderen, die nu onschuldig in de gevangenis zitten, of in een pleeggezin terwijl ze gewoon thuis horen te zijn bij papa en/of mama, waar ze zich veilig voelen. Willen wij als Nederlands volk in deze steeds kleiner wordende wereld bekend staan als rechtvaardig volk of als volk dat de meest omvangrijke, door de overheid gesubsidieerde, mensenhandel goed keuren.

Definitie van mensenhandel: Mensenhandel `Mensenhandel` is het door dwang of geweld vervoeren of huisvesten van mensen met als doel uitbuiting. Mensenhandel moet worden onderscheiden van mensensmokkel, dat betrekking heeft op het smokkelen van mensen tussen landen, meestal op verzoek van de gesmokkelde zelf. Mensenhandel kan ook binnen één land plaatsvinden. Wordt het geen tijd dat wij een geweten ontwikkelen en deze ook laat spreken of antwoorden we straks als Nederlander: “Das haben wir nicht gewusst!!” Wordt het niet eens tijd dat wij onze ministers eens aanspreken op de fouten die zij maken? Minister Rouvoet, met al zijn mooie woorden weet van de fouten, er is zelfs al een officiële aanklacht tegen hem ingediend. Het enige waar deze Minister van Jeugd en Gezin het over kan hebben is het terugdringen van de wachtlijsten, wachtlijsten waar deze regering mede schuldig aan is.

De partij van deze Minister heeft zelfs samen met de Stichting Gereformeerde Jeugdzorg een gebouw aangekocht! Dit om de lijntjes voor het toespelen van subsidies en het geforceerd terugdringen van de door deze regering zelf gecreëerde wachtlijsten, zo kort mogelijk te houden. Deze Minister van Jeugd en Gezin staat ook toe dat ZIJN jeugdzorg kinderen, ondanks dat er veelvuldig wordt aangetoond en JA zelfs door een rechter, die de blinddoek en weegschaal nog niet van vrouwe Justitia heeft verwijderd (dus er zijn nog ECHTE rechters), wordt uitgesproken dat een kind thuis bij zijn vader en moeder moet zijn, uit huis geplaatst laten omdat het kind zich zogenaamd al te veel gehecht zou hebben aan de pleegouders en de ouders dit maar hebben te accepteren en maar minder van hun kind moeten gaan houden.

Verzwegen wordt dat wanneer men het kind terug zou plaatsen bij de ouders er een bron van inkomsten minder is voor diezelfde jeugdzorg en het pleeggezin. Deze Minister die zegt te handelen in het belang van het kind maar er schuldig aan is, want hij blijft zijn beleid uitvoeren en verdedigen, dat er een steeds groter aantal kinderen onnodig worden getraumatiseerd nog maar te zwijgen over de families van deze kinderen. De heer Balkenende die zijn mond vol heeft van normen en waarden, maar tegelijkertijd toestaat dat diezelfde, door hem zo hoog in het vaandel gedragen, “normen en waarden” met voeten worden getreden door ZIJN regering, laat de misstanden binnen de jeugdzorg voortduren want behoud van de coalitie is belangrijker als het belang van een kind en het nakomen van beloftes en afspraken.

De heer Balkenende die met zijn gehele regering met een veroordelend vingertje klaar staat wanneer mensenrechten worden geschonden ergens in een bananenrepubliek maar ondertussen willens en wetens toestaat, nee sterker nog zijn regering beloond en moedigt dit aan, dat de rechten van het kind en de rechten van de mens met voeten worden getreden door zowel de onder deze regering ressorterende instanties alsmede de gerechtelijke macht en de zogenaamde, door de overheid ingestelde, inspecties nog maar te zwijgen over de ambtenaren van diezelfde regering niet in de laatste plaats onze Minister van Jeugd en Gezin.

Mijnheer Bos die daar ook heel gezellig bij zit durft ook zijn collega hier niet op aan te spreken, mijnheer Bos zorgt er als Minister van Financiën dat de misstanden binnen de jeugdzorg gefinancierd kunnen blijven, de instanties hebben namelijk in verschillende provincies geen subsidie plafond! Ja dat is de verantwoordelijkheid van de provincie hoor ik u denken, maar waar denkt u dat een groot gedeelte van de financiën van de provincie dan wel direct of indirect vandaan komen? Nee mijnheer Bos heeft het te druk met zijn eigen probleempjes... hij kan niets eens zijn eigen woorden waar maken, was hij niet van plan om iets te doen aan de graaicultuur in Nederland? Nee, mijnheer Bos weet heel goed dat hij straks afhankelijk is van deze mensen, het mag immers duidelijk zijn dat het huidige kabinet niet opnieuw zal worden gekozen!

Hoe kan onze regering de problemen aan pakken als zij niet eens de moeite nemen om hun eigen beleid correct uit te voeren, of moeten we zeggen het beleid dat is voorgehouden aan de kiezer en geeft men nu uitvoering aan een beleid dat in de verborgen agenda van de coalitie partijen stond? Wanneer deze regering het vuur aan de schenen wordt gelegd door de oppositie dan heeft men reeds op voorhand gekozen uitvluchten! Met alle gevolgen van dien. Maar is er ook wel sprake van een oppositie in Nederland wanneer een motie van wantrouwen door mensen die wel hun mond open durven te trekken, zoals Verdonk en Wilders, keer op keer niet wordt ondersteund door die zogenaamde oppositie? Of wilt dit gedeelte van de oppositie niet in diskrediet vallen omdat zij de mogelijkheid open willen houden betrokken te worden bij een nieuwe coalitie van een eventueel volgend kabinet Bak-ellende?

Dan hebben we daar ook nog onze Minister van Justitie die direct verantwoordelijk is voor de raad voor de kinderbescherming. Even de definitie van Justitie volgens de rechtspraak: Justitie Verzamelnaam voor functies die zich binnen de overheid bezighouden met de handhaving van het recht. Lees meer over het werkveld op https://www.rijksoverheid.nl/#ref-justitie. Gevonden op https://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtsp\r\nHandhaving van het recht lees ik, terwijl ditzelfde Ministerie onder de leiding van de heer Hirsch-Ballin het toestaat dat de Raad voor de Kinderbescherming dit recht manipuleert en daarmee ook de rechtsgang door het voortdurend ongestraft opnemen van onwaarheden in een “onderzoeks”rapport dat als JURIDISCH advies aan een rechter wordt voorgelegd.

Een Minister van Justitie, die verantwoordelijk is voor de handhaving van het recht in Nederland, staat ook toe dat er ketenafspraken worden gemaakt tussen de jeugdzorg instanties en de Raad voor de Kinderbescherming zodat alles dat door jeugdzorg wordt aangedragen niet wordt onderzocht. Wanneer men de Raad voor de Kinderbescherming confronteert met de onwaarheden in hun rapportages antwoord men doodleuk en zonder geweten dat men bij de Raad voor de Kinderbescherming niet aan waarheidsvinding doet of hoeft te doen, echter men dit wel als “WAARHEIDSGETROUW” advies naar een kinderrechter stuurt.

De Minister van Justitie, die verantwoordelijk is voor de handhaving van het recht in Nederland, staat ook toe dat er ketenafspraken worden gemaakt tussen het Openbaar Ministerie en de jeugdzorginstanties zodat wanneer men een aangifte doet tegen de instanties dit zonder meer zal worden geseponeerd en men de subsidiecarrousel draaiende kan houden. Nog maar niet te spreken over het feit deze Minister het toestaat dat er ongestraft strafrechtelijke vergrijpen gepleegd mogen worden door die instanties en dan hebben we het nog helemaal niet gehad over het schenden van internationale verdragen, verdragen die overigens boven de Nederlandse wet en Grondwet staan.

Dit alles met de goedkeuring van ons Nederlanders? Nederland zijn zoveel kinderen de dupe van dit kabinet, dat een gehele generatie zal vervallen tot een grote massa die enkel voor meer problemen zorgt. Psychisch zullen deze kinderen er alleen met heel veel liefde er weer bovenop komen, maar de liefde die deze kinderen kan redden, namelijk de liefde van de ouders, wordt hen ontnomen! De generatie hierna zal ook lijden onder dit wanbeleid van het huidige kabinet, immers, de kinderen die nu slachtoffer zijn zullen zelf de grootste moeite hebben met hun eigen gezin, maar ja dat betekent weer voldoende inkomen voor de jeugdzorginstanties en voldoende pleegkinderen voor de pleeggezinnen.

Sterker nog, het dat betekent weer voldoende inkomen voor de jeugdzorginstanties en voldoende pleegkinderen voor de pleeggezinnen. Sterker nog, het burgerservicenummer van deze kinderen wordt nu al gekenmerkt geclassificeerd met risicogeval!!!!! Wat moet er van onze toekomst worden als deze  wantoestanden zo door blijven gaan? Is het ondertussen niet tijd geworden dat wij als Nederlanders eens opstaan en stop zeggen? Of zijn wij  Nederlanders dan echt verworden tot een “dom” volkje dat zonder ruggengraat meeloopt met deze wolven en ons alles gedwee door de strot laten duwen door de gevestigde (zoals ooit Pim Fortuyn al zei) incestueuze politieke elite? Leve de marktwerking in de zorg ???


Statistieken voor vraag 10 : Hoeveel jeugdhulpverleners hebben zich bezig gehouden met uw zaak?

1

1

7%

2

2

12%

3

3

21%

4

4

13%

5

5

3%

6

meer dan 5

45%Statistieken voor vraag 11 : Wat zijn de namen jeugdhulpverleners + ervaringen, zowel positief als negatief

Deze uitslag kan niet gepubliceerd worden i.v.m. privacyregels, er kwam maar 2 keer een dubbele naam in voor, er werd heel veel geklaagd over voogden die leugens in rapporten schrijven en over niet nagekomen beloftes.


Statistieken voor vraag 12 : De jeugdhulpverlener:

 

1) helemaal mee oneens

2) oneens

3) neutraal

4) eens

5) helemaal mee eens

12.1 brengt mij goed op de hoogte over het welzijn van mijn kind

60%

20%

15%

13%

3%

12.2 informeert mij bij problemen

58%

21%

13%

5%

4%

12.3 luistert naar het kind

60%

19%

12%

8%

2%

12.4 vraagt ook naar mijn mening

58%

19%

12%

10%

2%

12.5 heeft voldoende scholing en ervaring

41%

18%

39%

2%

1%

12.6 spreekt de waarheid en is betrouwbaar

72%

14%

13%

1%

1%

12.7 kiest vaak de gemakkelijkste weg, door middel van uithuisplaatsing

24%

5%

17%

7%

48%

12.8 helpt bij het oplossen van problemen

70%

20%

5%

4%

2%

12.9 zoekt naar oplossingen, zodat het kind weer thuis kan wonen

63%

16%

19%

1%

2%

12.10 ondersteunt ons echt

72%

16%

10%

0%

3%

12.11 stuurt objectieve verslagen naar de rechtbank

65%

9%

16%

8%

3%

12.12 luistert naar klachten

67%

17%

10%

5%

2%

12.13 heeft respect voor de familiebanden van het kind

65%

15%

12%

6%

3%

12.14 moet gestraft worden bij het vermelden van onwaarheden in verslagen

17%

1%

4%

14%

65%

12.15 moet meer tijd kunnen besteden ten behoeve van de jeugdige

9%

2%

19%

19%

52%Statistieken voor vraag 13 : Eventuele toelichting:

 • Ik vind dat er wel meer tijd besteed mag worden aan de pupil van een jeugd hulpverlener mijn dochtertje verbleef in een crisisopvang voor een jaar en ze heeft mijn dochtertje slecht 2 x vijf minuten gezien of gesproken.
 • De huidige twee voogden luisteren wel naar wat we te zeggen hebben maar vertellen ons dan dat zij de baas zijn en zich dus niets van ons aantrekken, hoewel we natuurlijk wel mogen zeggen dat we het niet met hen eens zijn.
 • De gezinsvoogd kijkt alleen naar het pleeggezin en niet naar de ouders. Ze bekijken niet hoe ver zij al gevorderd zijn.
 • Van een familierecht advocaat vernomen, dat betreffende voogden zeer onprofessioneel zijn.
 • Ik heb de gezinsvoogd van lj&r in 2007 al gezegd dat ik zorgen heb over mijn jongste dochtertje en nu bijna twee jaar later ziet de nieuwe gezinsvoogd die zorgen ook. Ze vermoeden dat mijn ex ook mijn jongste misbruikt heeft net als de oudste of dat de pleegouders er achter zitten. Wanneer houdt het op mijn dochter moet veilig kunnen zijn. Dat telt ook voor de andere kinderen. Ik hoop dat ik de nieuwe gezinsvoogd kan vertrouwen maar dat zal nog moeten blijken.
 • Er worden leugens verteld en met klachten kun je nergens echt terecht.
 • De jeugdhulpverleners… Ik heb er geen hoge pet van op
 • Ik heb geen ervaring (GELUKKIG) met uithuisplaatsing (nog niet)
 • Kinderen opsluiten in jeugdgevangenissen. ots geven terwijl deze kinderen zorg nodig hebben…
 • Als er niets gedaan word en ook niet geluisterd , dan is het lastig om op een lijn te zitten… als er gelogen wordt omdat dingen niet zijn gedaan die zijn toegezegd… als je excuses krijgt, maar er wordt verder niets gedaan om de dingen recht te zetten, dan wordt het nog moeilijker om samen te werken…. omdat er geen vertrouwen meer is
 • Alles gaat via het boekje.. een kind valt niet via een boekje op te voeden. ik vraag mij degelijk af of de hulpverlener wel gedegen ervaring heeft, omdat ze ook al niet luistert naar mij en de kinderen.
 • De gezinsvoogd liegt alles bij elkaar.
 • Keken ze maar eens naar het kind in plaats van naar het geld.
 • Jeugdzorg doet niet aan waarheidsbevindingen en dat zouden ze wel eens moeten doen. Dat zou zoveel problemen en ellende schelen. Ze luisteren vaak wel naar je verhaal/klacht maar doen er uiteindelijk niets mee.
 • William Schrikker wil niet hebben dat mijn dochtertje naar huis komt en dat zegt William Schrikker ook tegen mijn dochtertje
 • Er is altijd alleen naar mij ex man geluisterd maar nooit naar mij kant van het verhaal en heb nooit de kans op die manier gehad om zelf voor mij dochter te zorgen en ze blijven altijd maar op het verleden hangen en niet op het heden.
 • De voogd schrijft onwaarheden en neemt geen moeite om naar ouders en kind te luisteren.
 • De voogd is slecht en heeft nauwelijks tijd. Je wordt tegenwoordig niet meer netjes behandeld en respect is een begrip dat ze niet kennen.
 • Jeugdzorg zegt alleen maar: als het aan ons ligt komen de kinderen nooit meer thuis wonen.
 • Er is gekozen voor de meest makkelijke oplossing, namelijk uithuisplaatsing. Ondanks het advies van de Raad van Kinderbescherming om de kinderen bij vader te laten wonen. Ze vermijden conflicten, komen afspraken niet na en doen absoluut niet aan waarheidsbevinding. Het lijkt er op dat ze liever niet werken.
 • Jeugdhulpverleners die valse verklaren afgeven moet gestraft worden. De kinderen zijn de dupe van hen, ze zijn voor hun hele leven beschadig
 • Als pleegouders worden erkent die een hoeren knal hebben ben je toch ver gezonken als hulpverlener misschien mag hij wel gratis gebruik maken van die meisjes.
 • Nee hoor zelf de rechtbank zeg je tegen dat er opnames zijn geweest die er niet zijn geweest. Terugplaatsing nee hoor.. Gezinsvoogd nooit meer gezien.. Op de hoogte houden?? nee hoor wat is dat?? Waarheidsbevinding.. Waarom zou vader liegen hij heeft de kinderen toch al? uitspraak jeugdzorg... Ja klopt hij heeft de kinderen en zelf over controleerbare dingen als autostoeltjes liegt die man, maar jeugdzorg weigert dit na te vragen bij derden.. Want vader liegt niet..
 • Ik wil mijn kinderen terug.
 • Jeugdzorg is hééééél verkeerd bezig.
 • Sorry maar wat valt er toe te lichten er staat al genoeg, ze maken meer kapot dan je lief is namelijk: het weerloze kind.
 • De voogd luistert wel naar het kind, maar interpreteert dat op haar manier. Wat voor opleiding ze heeft weet ik niet, maar ze heeft juist absoluut geen respect voor bv: familiebanden, beweerd echter van wel en de teamleidster geloofd haar ondanks ze niets zwart op wit kan aantonen.
  -   Ze zien t enkel als werk en doet de deur hier dan weer dicht en gaat naar de volgende klant.
 • Niets dan leugens en bedrog
 • In de tijd dat mijn kind uit huis is geplaatst, is er nooit geholpen met terug plaatsing, dit terwijl dat de eerste vereiste is. Ten behoeve van hulp van de ouders en begeleiding is ook veel laksheid van toepassing.
 • In ons geval gaf de schooldirectrice de vader aan. Klakkeloos werd daarna alles wat school vermeldde als waar aan genomen. Ouders probeerden dmv zgn (zelfgestelde) diagnoses als ongeschikt te verklaren. Ouders werden niet serieus genomen, en zsm als onbekwaam bestempeld. Werden aangeklaagd wegens vermeend misbruik van onze dochter door de vader. Zoonlief heeft diagnose adhd en pdd-nos. Is moeilijk te hanteren, maar amk deed liever geloven dat al zijn bijbehorende gedrag kwam door ons en niet door zijn diagnoses. Dat zijn zus last heeft van haar broertje, werd terzijde geschoven als iets kleins, want er moest gewoon iets mis zijn bij de ouder(s). Gelukkig heeft de Raad vdKB anders besloten, maar dat heeft dus wel eerst een vol jaar geduurd, een jaar van onzekerheid, boosheid en keihard vechten. Dat je daar van door kan draaien en oververmoeid kan raken, wordt niet aan gedacht. Een hele moeilijke situatie is er gecreëerd door dit alles, daar we al heel veel moeite hebben met een gehandicapt kind. Een kind in een rolstoel is er toch ook niet gelijk ingetrapt door zijn ouders? Een blind kind, is zijn ogen toch niet uitgestoken door zijn verzorgers etc? Maar wij waren wel schuldig aan zijn gedrag, terwijl dat nou net bij de afwijking hoort. Hoe erg zijn zij, die uitgaan van het ergste in de mens en dat beeld niet los kunnen laten. Is dat het Savanna-syndroom geworden? Wat de psychische gevolgen zijn van een langdurend onderzoek, daar wordt niet naar omgekeken. Na de valse melding over misbruik: mag je kind nog wel bij jou in bed slapen? Want voordat je het weet, wordt er een achterlijke vraag gesteld. Mag je nog wel samen met ze douchen? Wanneer kinderen naar school gebracht worden, moeten ze er tiptop uitzien, anders zijn ze snel onverzorgd, etc. Ongedwongen ouderschap waar je voorheen nog van kon genieten is kapot gemaakt door AMK JHV.
 • Jeugdzorg behoort ook te luisteren naar de pleegouders, soms is het zo dat het kind om dingen liegt en dat het dan maar op het woord word gelooft. Ik vind het soms best een kwalijke zaak, maar ik weet ook heus wel dat er kinderen zijn die de waarheid vertellen. Dat het dan echt noodzakelijk is dat het dan uit huis word geplaatst omdat de situatie echt niet goed is voor een kind. Maar luister ook goed naar de verhalen van de pleegouders. Kijk zo een kind heeft best al heel wat mee gemaakt en heeft ook trauma’s opgelopen. Maar zoek dan goed samen naar een oplossing voor een kind. Dit is wat ik er over wilden zeggen dat niet iedereen als voogd slecht is of geen goeden eigenschappen heeft maar sommigen zijn rond uit niet goed bezig
 • Je hebt niets aan instanties zoals jeugdzorg.
 • Er moeten zware straffen komen op liegen van jeugdzorg..het hele leven van een kind gaat eraan kapot.
 • De gezinsvoogd doet er alles voor om mijn zoontje bij mij weg te houden.
 • Ik krijg nooit verslagen c.q. notulen te lezen. Mij is bij de vervolgplannen van aanpak en de evaluatierapporten duidelijk naar voren gekomen dat deze niet waarheidsgetrouw zijn.
 • Ze komen afspraken niet na.
 • De case-manager was dusdanig arrogant dat hij niet de moeite nam naar ons als ouders te willen luisteren. (de kerstborrel was belangrijker dan de gezinssituatie zo vlak voor kerst.) Berichtgeving van hem was totaal onjuist. Latere case-managers hebben dit vele malen beter gedaan. echter was toen het leed al geschied. De genoemde case-manager zou gestraft moeten worden voor hetgeen hij ons gezin heeft aangedaan.
 • ik vind het schandalig dat ze na 10 jaar hulpverlening er pas achter komen dat mijn zoon licht verstandelijk beperkt is ( door onderzoek van gastenhof) en al die tijd mij als moeder als "schuldige" hebben aangewezen.... en in die tijd is het van kwaad tot erger geworden, politie, Bureau Halt, geweld op school en op straat, van zmok-school afgezet, dreigen zelfmoord, ernstige knik in zelfvertrouwen gekregen etc. Als ze dit eerder hadden gesignaleerd had veel ellende voorkomen kunnen worden!!!!!!!!!!!!!!


  Statistieken voor vraag 14 : Heeft u vrijwillig hulp gevraagd?

  1

  ja

  60%

  2

  nee (sla dan volgende vraag over)

  40%


  Statistieken voor vraag 15 : Staat u hier nog steeds achter?

  1

  ja

  23%

  2

  nee

  65%

  3

  ik twijfel

  12%  Statistieken voor vraag 16 : Eventuele toelichting:

 • De gevraagde hulp is nog altijd niet geboden, maar wel een uithuisplaatsing. Hulp bieden is onbekend bij Bureau Jeugdzorg en aanverwante instanties.
 • Bij mij is alles vrijwillig geweest en altijd gebleven.
 • De hulp bestond uit niet luisteren, niet kijken, maar bevelen en kind weg halen.
 • Niet alles loopt zoals je het als ouder graag zou willen, maar met een gezond verstand weet je dat soms iets minder fijn is maar wel het beste op langere termijn voor je kind zal zijn.
 • Ik sta nog steeds achter de vrijwillige hulp, maar door jeugdzorg is daar wel meer wantrouwen in gekomen. Ze hebben OTS aangevraagd om ons zogenaamd sterker te doen staan in beslissingen. Ze wilden een plaatsing in een pleeggezin, wij absoluut niet. De rechter was het met ons eens en hebben haar voor een jaar in een residentiesetting gedaan waar wij ons in konden vinden.
 • Als je voor vrijwillige hulp gaat, zorgt jeugdzorg er wel voor dat het verplichte hulp wordt. Want ze zoeken net zo lang, tot ze iets vinden, al is het iets van twintig jaar terug en dat gebruiken ze dan gewoon.
 • Nooit hulp vragen aan jeugdzorg omdat ze je niet serieus nemen maar meteen de kinderen onder toezicht plaatsen omdat dit hen meer geld oplevert, niet om het gezin daadwerkelijk te helpen dus.
 • Alleen door ziekte van biologische moeder, tijdelijke hulp aangevraagd, maar we hebben 4 jaren verlopen d.m.v. UHP.
 • Ik heb zelf hulp aan gevraagd nu is het OTS geworden. Het is echt heel triest hoe ze dan te werk gaan. Het recht systeem moet beter worden.
 • Vrijwillige hulp hoeft geen OTS te worden.
 • Ik heb in 2006 vrijwillige hulp gevraagd tbv de opvoeding van mijn dochtertje. We stonden op de wachtlijst voor de Bellenberg, maar omdat de wachtlijst te lang was is BJZ maar overgegaan tot UHP.
 • Ik vraag hulp voor me dochter 7 jaar geleden met als resultaat dat ik nu drie kinderen kwijt ben door uithuisplaatsing.
 • ik ben mijn kind kwijt op basis van een bevooroordeelde doktersverklaring. Ik heb hem voor het MTC getrokken en gewonnen. De Raad van de Kinderbescherming & het leger des heils doen niet aan waarheidsvinding! WAAR VECHT IK DAN NOG VOOR??????? ALS IK TOCH GEEN GELIJK KRIJG VAN HEN, MAAR WEL VAN DE RECHTBANK??????
 • tja... er wordt niet geluisterd naar de hulpvraag, de "diagnose" is al 7 jr niet goed vast te stellen...
 • Wij vroegen om hulp en kregen straf.
 • Als er toch niets wordt gedaan, dan heb je de ellende van deze instanties ook niet nodig.
 • De rechter heeft OTS uitgesproken, doordat ik geen omgang wil met de vader.
 • Ik vroeg om hulp, maar ik ben genaaid. Ik werkte mee en werd genaaid. Ik ben al jaren genaaid, is het niet door me ex dan wel door BJZ. Dankzij mijn verleden is het misgegaan, maar ik leef nu en ik laat nu al jaren zien dat ik het wel goed kan. Ik heb thuis nog 2 kinderen rond lopen, maar daar doen ze niks mee. Dan zegt BJZ maar dit, maar dat, maar zus, maar zo, lekker he..
 • Mijn ex-vrouw heeft mijn stiefzoon beschuldigd van seksueel misbruik van mijn 2 kinderen. Dit is nooit onderzocht of wat dan ook, maar wel in de hele molen terecht gekomen. De kinderen staan nu voor de 2x onder toezicht.
 • Ik heb geen vertrouwen meer in hen.
 • Ik heb ander half jaar geleden om hulp gevraagd en niet gekregen. De voogd beweerde ineens dat we niet leerbaar waren en plaatste onze zoon uit huis. Die is bij hoge beroep terug naar huis gekomen, omdat de voogd niet volgens de procedure had gewerkt.
 • Zou het liefs willen dat wij onze kinderen terug kregen, zodat wij ze zelf op kunnen voeden en zij niet van het ene naar het ander pleeg gezin hoeven te verhuizen.
 • Twijfel, omdat ik weet dat er misschien 1 op de 100 te vertrouwen is, maar om eerlijk te zijn ben ik zelf te naïef, kortom te goed gelovig.
 • Ik zou nooit vrijwillig om hulp vragen, ze zijn niet betrouwbaar.
 • Door negatieve berichtgeving van ex-schoonouders is mijn kind bij mij weg gehaald. Ik werd beoordeeld op mijn uiterlijk (skinhead).
 • Nooit vrijwillige hulp vragen ze maken van een probleem zo'n groot probleem en in plaats van hulp, halen ze de kinderen weg.
 • Sinds ik via een diagnostisch centrum het advies kreeg om BJZ in te schakelen voor hulp voor mijn kinderen ivm seksueel overschrijdend gedrag welke ze vertoonde na bezoeken aan vader, hebben mijn kinderen GEEN hulp ontvangen! Ze zijn middels een OTS uithuisgeplaats, hebben een OTS. BJZ heeft de hoofdverblijfplaats toegekend aan vader! Na twee lange jaren van wachten heeft er eindelijk onderzoek plaatsgevonden naar het seksuueel overschrijdende gedrag van mijn kinderen en nu benoemd men dit als kindeigen gedrag! belachelijk om een kind van 4 jaar, twee jaar te laten wachten op zo`n onderzoek, het meisje weet inderdaad na al die tijd niet beter meer! Dit geld ook voor mijn andere kinderen!
 • Hoe krijg ik mijn kinderen terug?!
 • Ja we staan nog steeds achter onze aanvraag voor hulp aan onze kleinzoon, maar als we dit hadden geweten dan hadden we geen A.M.K of Base groep ingeschakeld.
 • Destijds wilde ik hulp, dat wel, ik wilde pedagogische vaardigheden. Dat ik daar hulp voor vroeg, daar heb ik geen spijt van. Wel dat ik het bij jeugdzorg heb gedaan. Destijds wist ik niets van hun 'praktijken', anders was ik NOOIT naar BJZ gegaan, maar had ik elders hulp gezocht.
 • Nooit de hulp gekregen die ze had gevraagd, alleen de ene stomp in haar lende na de andere.
 • Ze hebben slecht gehandeld in mijn gezin, de voogd wilde nog langer blijven, maar heb zelf alles alleen opgelost zonder hun hulp. Van de hulpvraag is gekomen.
 • Had ik maar nooit hulp gevraagd, dan waren mijn kinderen nog thuis geweest.
 • Ik heb vreselijk veel spijt dat ik hulp heb gevraagd.
 • Je krijgt absoluut geen hulp middels deze mensen.
 • Een pleegkind neem je in huis ook als je weet dat er problemen kunnen ontstaan zo een kind heeft genoeg mee gemaakt. Ik zou het zo weer doen en ik heb er ook absoluut geen spijt van gehad dat we het hebben gedaan. We hebben zelf drie eigen kinderen die gewoon opgegroeid zijn in huis. En ik hoop dat des ondanks zoals het nu is afgelopen allemaal dat het pleegkind toch van ons iets mee heeft gekregen van hoe het ook anders kan in een gezin te wonen.
 • Als ik dit van te voren geweten had, dan had ik dus nooit gebeld en nu zijn we dus van de kinderen af. We krijgen ze dus niet terug. Wij hebben 2 slaapkamers leeg staan ik raad ook niemand maar dan ook niemand aan, om te bellen naar het AMK
 • Van meet af aan is er geen reden geweest voor een OTS, maar omdat BJZ met leugens op de proppen blijft komen, wordt deze keer op keer klakkeloos en zonder goede onderbouwing van de rechter verlengd.
 • De 2 jongste kinderen zijn naar BJZ gegaan. De reden hiervan was dat zij zich niet wilden schikken naar de huisregels.
 • Ik sta achter de hulp van gastenhof en hoop dat een uithuisplaatsing de goeie keuze is voor hem, maar hij is al 14 dus waarschijnlijk te laat voor hem( ben ik bang voor).


Statistieken voor vraag 17 : Wat vind u van:

 

1) ja

2) neutraal

3) nee

17.1 Afschaffing vrijwillige OTS

56%

29%

15%

17.2 In plaats van OTS gepaste hulp bieden

84 %

16%

0.00%

17.3 Afschaffen van automatisch opleggen van OTS bij een vrijwillige uithuisplaatsing

77%

20%

3%


Statistieken voor vraag 18 : Het gerechtshof

 

1) eens

2) neutraal

3) oneens

18.1 Gedupeerden dienen geïnformeerd te worden over het wrakingsrecht

86%

14%

0.00%

18.2 rechters zijn onpartijdig

23%

31%

46.%

18.3 rechters hebben te weinig tijd voor een OTS/UHP zitting

73%

20%

8%

18.4 gedupeerden moeten het recht krijgen om getuigen/deskundigen op te roepen

90%

4

3.92%

18.5 Rechters moeten verplicht worden diagnoses zwart op wit te vragen

90%

8%

2%Statistieken voor vraag 19 : Wat ziet u als grootste bedreiging van de jeugdhulpverlening?

19.1

Ik zie geen bedreiging

4%

19.2

De bureaucratie

48 %

19.3

De verkokering

19%

19.4

Het niet luisteren naar kinderen en/of ouders

88%

19.5

De enorme machtspositie

85%

19.6

Incompetente gezinsvoogden

61%

19.7

Nalaten van waarheidsvinding door jeugdzorg

78%

19.8

Nalaten van waarheidsvinding door de raad voor de kinderbescherming

67%

19.9

De leugenachtige rapporten

83%

19.10

De opgelegde sancties

42%

19.11

Het monddood willen maken van de ouders

78%

19.12

Er is geen echte onafhankelijke klachtencommissie met bindende uitspraak

46%

19.13

De politiek mag zich niet bemoeien met "individuele gevallen"

36%

19.14

Het zich verschuilen achter elkaar door zowel de kinderbescherming als jeugdzorg

78%Statistieken voor vraag 20 : Wat vind u van het negatieve beeld dat de samenleving heeft van jeugdhulpverlening?

1

terecht

85%

2

neutraal

8%

3

onterecht

7%Statistieken voor vraag 21 : Waardoor gaat het volgens u fout?

21.1

ik ervaar geen fouten

3%

21.2

de gezinsvoogd is te jong, heeft geen ervaring

39%

21.3

de gezinsvoogd verdraaid mijn woorden

75%

21.4

de dreigementen en/of het machtsmisbruik van de gezinsvoogd

69%

21.5

de leugens die steeds bij de rechter worden verteld

74%

21.6

ik krijg, ondanks mijn vraag, onvoldoende hulp

62%

21.7

het verloop, we krijgen steeds een andere gezinsvoogd

44%

21.8

de gezinsvoogd heeft niet voldoende scholing

33%

21.9

de bureaucratie

54%Statistieken voor vraag 22 : Veiligheid

 

1) eens

2) neutraal

3) oneens

4) geen mening

22.1 de veiligheid van een jeugdige is nooit voor 100% te garanderen

73%

16%

6%

6%

22.2 meer registreren (EKD) leidt niet tot meer veiligheid

56%

25%

9%

11%

22.3 De protocollen waar de jeugdhulpverlener mee werkt, garanderen niet meer veiligheid voor de jeugdige

72%

14%

8%

7%

22.4 De Delta methode in de gezinsvoogdij zorgt voor meer veiligheid in de gezinnen

6%

36%

36%

22%

22.5 Sinds de dood van de 3-jarige peuter Savannah worden er meer kinderen uit huis geplaatst

79%

11%

3%

7%

22.6 De gezinsvoogd plaatst eerder uit huis om zichzelf in te dekken

83%

9%

2%

6%Statistieken voor vraag 23 : Diversen

 

1) eens

2) neutraal

3) oneens

4) geen mening / weet niet

23.1 De Centra voor Jeugd en Gezin zijn een waardevolle aanvulling op de bestaande jeugdhulpverlening

8%

21%

43%

28%

23.2 De Centra voor Jeugd en Gezin zullen de samenwerking in de jeugdhulpverlening verbeteren

14%

16%

41%

29%

23.3 De Centra voor Jeugd en Gezin worden een extra bureaucratische laag

41%

23%

12%

25%

23.4 De instellingen in de Centra voor Jeugd en Gezin moeten zoveel mogelijk samengaan in één organisatie

40%

21%

18%

22%

23.5 De Verwijsindex bevordert de samenwerking in de jeugdhulpverlening

17%

23%

32%

29%

23.6 De aansturing van de jeugdzorg hoort bij de landelijke overheid te liggen

51%

16%

20%

14%

23.7 De aansturing van de jeugdzorg hoort bij de provincies te liggen

34%

24%

26%

16%

23.8 De aansturing van de jeugdzorg hoort bij de gemeenten te liggen

38%

25%

24%

14%

23.9 Delen van Bureau Jeugdzorg kunnen worden ondergebracht bij de Centra voor Jeugd en Gezin

33%

21%

18%

28%

23.10 Jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVG moeten onder één financiering en aansturing vallen

49%

19%

14%

19%Statistieken voor vraag 24 : Eventuele toelichting:

 • Het CJG  moet een voorportaal worden en zo laagdrempelig mogelijk en in ieder geval niet doen wat BJZ nu doet, duidelijk onderscheid gaan maken.
 • Er is zoveel papierwerk van verschillende instanties. Zoveel personen van BJZ, pleegzorg Combinatie Nederland, dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
 • BJZ moet beter luisteren naar de hulpvraag en hulp bieden daar waar nodig is en de kinderen zoveel mogelijk thuis laten mits de veiligheid gewaarborgd is. Zo niet uit huis plaatsen als laatste red middel maar wel de ouders blijven betrekken bij de opvoeding en meer bezoekregelingen moet mogelijk zijn. Kinderen moeten niet vervreemden bij hun echte ouders.
 • Doe wat aan bureau jeugdzorg, zo kan het niet verder.
 • De fouten die door bureau jeugdzorg zijn gemaakt, draag ik tot mijn dood mee.
 • Minder psychologische rapporten!! ik heb er inmiddels 4 van mijn kind, de 5e is bezig, elke keer wordt het bericht slechter, hoe veel rapporten moeten er nog komen voor ze eindelijk iets doen?
 • Het is een geldmacht en niemand luistert daadwerkelijk naar het probleem.
 • Ik heb alleen ervaringen met BJZ, waardoor ik niet goed voorgelicht werd.
 • Mijn dochter moet van de woongroep op de slaapkamer eten. Mijn dochter heeft tegen William Schrikker en Daelzicht gezegd dat ze het er niet mee eens is. Ik heb het ook al meerdere keren aangegeven. Er is ook te weinig personeel in de groep waar mijn dochter zit.
 • Jeugdzorg is nooit bij ons komen kijken hoe het thuis ging met de kinderen en de GGZ ook niet. Dus het word tijd dat er eens naar gekeken wordt hoe Jeugdzorg alles verdraait en alles voorliegt.
 • Heb maar één woord. Oprotten met dat tuig. De Politie moet harder optreden als er een ernstig vermoeden is. Daarnaast moet er opvang zijn dat door de justitie wordt onderhouden. Ik bedoel maar, in de helft van het Nieuw Loyd in Amsterdam, zitten onschuldige jongeren. Maar de Justitie heeft wel geld om een tweede jeugdgevangenis te bouwen maar een inrichting die jongeren helpt, ho maar. Wat dat betreft mag de justitie ook oprotten. Zij houden zich niet aan de wettelijke normen en maatregels.
 • Jeugdzorg mag van mij opzouten. Ze zetten steeds meer kinderen vast, omdat er nergens plaats is dan in een jeugdgevangenis. Ze moeten gewoon onderzocht worden door een psychiater en/of arts. Al die instanties zijn bijna allemaal het zelfde dus laat het kind onderzoeken bij dokters en psychiaters, dan kunnen ze verder komen. Niet alleen de kinderen maar ook de ouders laten onderzoeken. Daar hebben ze meer aan dan aan uit huis plaatsing. Dus zoek goede hulp. Kom thuis observeren en tips geven. Jeugdzorg financieren helpt niet, ze krijgen geld om niks te kunnen doen..
 • Laat de raad van de kinderbescherming gewoon zijn werk doen zoals vroeger in de jaren 50-60-70 werden kinderen die vast gebonden zaten op een po weg gehaald door hun en terecht.
 • Ik wil mijn kinderen terug.
 • Verwijsindex ??? LVG ??? wat zijn instanties van de Centra voor Jeugd en Gezin??
 • Kinderen zijn geen handelswaar.
 • Er zouden sneller diagnoses geplaatst moeten worden en daarnaast de juiste hulpverlening die goed past bij ouders en kind. Eventuele persoonlijke hulp via mailcontact, kan de belasting verlagen voor ouders en kinderen. Met een kind dat slecht tegen de indrukken van openbaar vervoer kan en verandering van dagritmes, is een dag weg een crime voor zowel kind als ouder. Ouders steunen ipv bij voorbaat verdacht maken. Nog een instantie er bij, vergroot de angst en de woede alleen maar. Het is heel eng dat er na een melding uhp en ots boven het hoofd kan hangen. En gelieve geen mensen aan te nemen die zelf ooit misbruikt zijn, doordat deze geen nuchter oordeel kunnen vellen. Zij zijn slecht op zoek naar het antwoord voor zichzelf. Misschien kan het consultatiebureau een betere opstap zijn, naar hulpverlening. Een daadwerkelijk onafhankelijk klachtenbureau waar men ten alle tijde, en zonder al te veel omwegen, zijn of haar verhaal kan doen. Niet alle mensen en instanties die ondervraagd worden bij een verdenking, zwaarder laten wegen tegen de mening van de ouders. Alles blijft een heel zwaar vechten tegen een hele grote bureaucratie, waar men als ouder moedeloos van wordt. Ik heb slechts 1 jaar moeten vechten en ben volledig murw geslagen door bemoeienissen en dreigementen. Laat ouders in hun waarde, ook zij hebben het allerbeste met hun kinderen voor.
 • Onze jongste dochter Blijkt Borderline te hebben. De genoemde case-manager was in 2004 op de hoogte van de psychische problemen van onze dochter en heeft hier totaal niets mee gedaan. De melding vanuit GGZWNB naar BJZ, welke toen gedaan is (staat ook in het contactdossier) blijkt niet genoeg te zijn waardoor klachten ongegrond worden verklaard. Typisch geval van machtsmisbruik door instanties als BJZ.

 
Statistieken voor vraag 25 : Wij horen graag van u uw mening over het volgende beleidsvoornemen: “Vanaf 2010 krijgen provincies en grootstedelijke regio’s meer sturingsmogelijkheden om jeugdzorginstellingen te financieren. Zo kunnen provincies straks met de door hen gesubsidieerde zorgaanbieders, afspraken maken over de prijzen voor de te leveren zorg, gerelateerd aan categorie en de duur en omvang van de hulpverlening. Dit geeft provincies en grootstedelijke regio’s een extra financiële prikkel om scherp zorg in te kopen.” Provincies gaan onderhandelen met de jeugdzorgaanbieders over de prijs en de duur van de hulpverlening. Wat vind u hiervan?

1

Ik vind dit een goede ontwikkeling

18%

2

Ik sta hierin neutraal

23%

3

Ik vind dit een slechte ontwikkeling

36%

4

Ik heb hierover geen mening

24%Statistieken voor vraag 26 : Eventuele toelichting:

 • Eerst zien!
 • Als dit er echt wordt doorgedrukt dan wordt de zorg alleen nog maar slechter en krijgen kinderen en ouders helemaal geen begeleiding, hulp of steun meer.
 • Als er ook echt iets gebeurd voor kinderen die dat nodig hebben.
 • Uit alles blijkt dat BJZ, RvK, pleegzorg, het allemaal om de te ontvangen gelden gaat. Er worden zelfs bonussen toebedeeld heb ik vernomen door verschillende mensen. Waar blijft dan "het belang van het kind".
 • Als de hulp dan ook maar echt geboden wordt en niet dat ze weer geld gaan verdienen aan de kinderen die dan zogenaamd hulp nodig hebben. echt hulp bieden is nodig en dan boeit het me niet wat het kost.
 • het moet LANDELIJK en EENDUIDIGER gestuurd worden en financiële middelen moeten niet de macht hebben tot beslissingen nemen of nalaten...
 • Als men voor het kind gaat dan is geld onbelangrijk want kinderen in nood moeten geholpen worden.
 • Meer geld voor ondersteuning thuis en goed opgeleide voogden, die betrokken zijn en ook de daad bij het woord voegen.
 • Het draait alleen maar macht en geld en puntje bij paaltje wordt er weer niks mee gedaan.
 • Je moet niet beknibbelen op de jeugd.
 • Ze zouden kinderen en ouders een kans moeten geven, maar dat doen zij niet.
 • Wij als ouders zijn de dupe van jeugdzorg, de rechter en base groep, zonder dat ze naar denken wat er wel of niet waar is. Wij vinden dan ook dat jeugdzorg eens met de billen bloot moet om met echte bewijs komen en niet zeggen dat er klachten zijn, die er niet binnen zijn gekomen.
 • Tuurlijk. Schuldhulp verlening, 25% word geholpen de rest van het geld word opgemaakt aan wat anders.  Wat dacht je wat de provincie en de gemeentes gaan doen met het geld dat bedoeld is voor jeugdhulp? 25% word geholpen de rest word uithuis gerukt. Opsodemieteren, ik heb hier geen worden voor.
 • Voor elk kind krijgen zij geld, dat zij niet verdienen.
 • Jeugdzorg moet gewoon zijn werk naar eerlijkheid voldoen en als zich een mogelijkheid voor doet om een kind terug te plaatsen, moet dat mogelijk zijn in een termijn tussen 1-3 jaar.
 • Krijgen we dan eindelijk zorg??!!!!
 • Betekent dit dat jeugdzorg GEEN kinderen meer kan beloven aan ouderloze echtparen?
 • Ik weet niets over dit, maar het lijkt me een erg zakelijk iets en ik vrees dat de kleinere gemeentes er dan slechter afkomen, maar als het inhoudt dat er dus een orgaan komt dat daardoor ook controle houdt vooral op de duur van de hulpverlening dan lijkt het me wel een goed plan, ik heb het over vraag 25 waarin ik dus geen mening moet zetten, helaas.
 • Als het ene kind uit huis wordt geplaatst in Amsterdam de andere in Almere en weer een andere in Brabant.. Wordt dit dan niet vechten tegen 3 gemeentes?
 • Zorg voor kinderen hoort geen marktproduct te zijn. Kinderen hebben recht op goede zorg en daar hoort geen financieel plaatje bij, waar op enigerlei wijze van geprofiteerd kan worden. Geld verdienen over de rug van mensenlevens zou uitgesloten moeten zijn. De staat hoort te zorgen voor zijn inwoners en er zou meer professionele hulp moeten zijn, dan vingerwijzing en zgn toezicht door ondeskundigen.
 • Als pleegzorg en jeugdzorg beter met elkaar samenwerken en er onderling goed naar elkaar geluisterd word kunnen ze veel beter samenwerken met elkaar. Maar luister ook naar de pleegouders en zoek samen een goede oplossing voor het kind.
 • Goedkope zorg gaat dan voor kwaliteit.
 • Marktwerking in de zorg heeft nog nooit iemand goed gedaan…
 • De diverse hulpverleningsinstanties houden nu elkaar al het hand boven het hoofd en dit zou dan alleen maar erger worden.
 • Minste hulp tegen een zo hoog mogelijke opbrengst voor BJZ. Nee ze moeten gewoon de minimale richtlijnen vastleggen en toetsten.
 • ze moeten niet zoveel overleggen maar tot actie komen!!!!! alleen deskundige mensen een diagnose laten stellen en vervolgens gespecialiseerde mensen inzetten voor goeie hulpverlening. Meer praktische hulp ipv gesprekken ( hoe gaat het met je, wat heb je gedaan?) opvoedkundige cursussen voor kinderen en ouders

 

 Statistieken voor vraag 27 : Wat zou volgens u de politiek moeten weten en eventueel veranderen / verbeteren in de jeugdhulpverlening?

 • Verbeteren in de jeugdhulpverlening,zich de moeite nemen om de ouders en jeugdigen te leren kennen en niet op verhalen die ze hier en daar horen op af te gaan.
 • STRENGERE CONTROLES EN WAARHEIDSVINDING! UHP HOORT EEN LAATSTE REDMIDDEL TE ZIJN, GEEN VOORZORGSMAATREGEL, OMDAT HET MIS ZOU KUNNEN GAAN.
 • Dat is heel veel,politiek kan niet inhoudelijk ingaan op de brieven/mails van ouders. Maar kan wel bekijken waar de knelpunten liggen zowel van ouders als jeugdzorg. Er kan een wet op komen het feit dat een voogd langer moet mee lopen in de praktijk. Ook dat de klacht die een klachtencommissie behandeld en advies geeft aan bjz dat deze er ook werkelijk wat mee moet doen en dit niet zoals nu beschreven staat naast zich neer moet leggen. Dat dossiers ook op waarheid worden opgebouwd met de feitelijke bewijzen,zoniet dat hier een consequentiewettelijk aan vast zit. Zo zijn er meer punten waar politiek wel degelijk iets aan kan doen en ondernemen.
 • De jeugdhulpverlening heeft zo'n machtige positie, waar niemand om heen kan, Deze wordt dan ook schandalig misbruikt ten bate van eigen gewin. Ook individuele gevallen moeten behandelt worden en niet zoals nu honderden ouders met een kluitje in het riet sturen, omdat het individueel is.
 • Dat pleegouders goed moeten weten waaraan ze beginnen voordat men een pleegkind in huis neemt, het is geen adoptie een pleegkind heeft meestal gewoon beide ouders nog en dat contact blijft belangrijk voor een kind, zou ook graag zien dat er meer aan de terugkeer naar huis word gewerkt dan investeren in pleegouders.
 • Betere controle op hulpverleners en instanties. Controleer of alles waarheidsgetrouw is.
 • Aan waarheidsvinding doen. Luisteren naar wat ouders kinderen en familie vertellen en vragen en hier ook echt iets mee doen. Rechters moeten onafhankelijk onderzoek instellen naar wat jeugdhulpverlening beweert en zegt in de rechtszaal.
 • Ze moeten daar in Den Haag eens na gaan denken en meer met ouders en opa en oma gaan praten, dan weten zij ook hoe de jeugdhulpverlening met de kinderen en ouders omgaat.
 • Dat jeugdzorg in veel gevallen de kinderen te snel uit huis plaatst door verkeerde info die ze krijgen van sommige mensen. Laten ze eerst maar is goed onderzoek doen of het verhaal klopt over die mensen en dan pas de kinderen uit huis plaatsen.
 • Jeugdzorg moet kinderen die het nodig hebben helpen, geen kinderen onnodig uit huis plaatsen die gewoon thuis kunnen wonen.
 • Meer hulp voor de ouder en meer naar de mensen luisteren en onpartijdig zijn. Niet meteen een uithuisplaatsing maar eerst hulp aanbieden aan zowel het kind en de ouder.
 • Afschaffen bestaande kinderbescherming en jeugdzorg door een totaal nieuwe instelling op te richten met hoger geschoold personeel en transparante richtlijnen voor gezinnen en hun familie. Tevens stevige en duidelijke begeleiding gezinnen en meer overheidstoezicht op de instellingen wat er werkelijk gebeurd binnenskamers.
 • Dat er professioneel hulp wordt geboden. Dat er aan waarheidsbevinding wordt gedaan. Dat er verhalen van twee zijdes gehoord moeten worden en niet achter één verhaal blijven hangen. Als BJZ een weg is ingeslagen, wijkt deze er niet meer vanaf. Geven de fouten niet toe c.q. willen deze niet toegeven. Met als resultaat dat er t.z.t. een grote groep traumatische kinderen rondlopen die zorg nodig hadden, maar alle instanties in gebreke zijn gebleven om dit op te lossen. Minder papierwerk en meer samenwerking met elkaar. Dat men op de hoogte is van de dossier, zelfs dit komt voor bij besprekingen als ook bij zittingen in de rechtbank!!
 • Geen bonussen bij elk uithuisgeplaatst kind maar bonussen bij elk kind dat hulp krijgt en daar door weer thuis kan gaan wonen. Geen leugens meer en laster maar gewoon de waarheid door alle instanties. Hogere straffen bij kindermishandeling zeer zeker met de dood als gevolg, hogere straffen bij kindermisbruik mits bewezen, hogere straffen bij vermeende agressie, gewelddadigheden bij één van de ouders, en ouders moeten hulp kunnen vragen zonder de angst te hebben dat hun kind het huis uit moet.
 • Gezinsvoogden moeten hard aangepakt worden. Ik als moeder heb altijd mijn best gedaan en wordt nu afgescheept!
 • de politiek moet wel kunnen ingaan op individuele gevallen. Parlementair onderzoek. Wetten maken waarin bijvoorbeeld de voogd strafbaar is bij het verkondigen van leugens. Het in leven roepen van een echte onafhankelijke klachtencommissie. Het verplicht maken van waarheidsvinding.
 • Er moet zo veel verbetert worden, ook in rechtszaken. Een rechter bekijkt zaken vaak verkeerd. Bij de rechtbank word er gezegd: maakt u zich nog zorgen. Ja dat doe ik wel, als vader…  maar de rechter maakt domweg een verkeerde keus.
 • De politiek zou eens moeten weten hoe vaak er kinderen uithuis worden geplaatst zonder dat er überhaupt maar word gedaan aan waarheidsbevinding. Kinderen worden weggeplukt uit thuis situaties waar alles goed verloopt, maar door een anonieme melding bij het AMK word er zoveel leed aangedaan bij kinderen en ouders, waardoor ze voor de rest van hun leven altijd een wantrouwen zullen voelen voor alle hulpinstanties. En de kinderen die wel terug naar huis toe mogen, zijn zo beschadigd dat de relatie tussen ouders en kind nooit meer hetzelfde zal zijn. Alle hulpinstanties zeggen dat ze het beste voor hebben met je kind(eren), alles in het belang van het kind. Amehoela, als ze het beste voor hebben met de kinderen, laat ze dan thuis wonen en bied ze de mogelijkheid van begeleiding zonder dat ze gelijk uithuis geplaatst hoeven te worden.
 • Onderzoek waarom kinderen zo gemakkelijk uithuisgeplaatst worden.
 • Er moet een waakhond komen, die over de schouders mee kijkt om toe te zien dat men het doel van de kinderen voor zich houdt en niet wanneer er fouten zijn gemaakt deze instanties opeens volledig gericht zijn op het redden van hun aangezicht. Het zijn mensen die er werken, mensen maken nu eenmaal fouten. Maar als je dan een fout heb gemaakt, sta er dan godverdomme ook voor, en ga niet elkaars rug lopen dekken! Want Savannah had niet dood hoeven zijn, als die gezinsvoogd direct naar de eerste melding van moeder maatregelen had genomen zoals bijv. 4 dagen thuis, 3 dagen gastoudergezin. En daarna zeggen dat haar geen schuld treft, schiet dan bij een heeeeeleboel mensen in het verkeerde keelgat.
 • De rechten van het kind zijn de stemmen die NIET gehoord worden... Hoe oud een kind is moet NIETS uitmaken over de keuze van een standvastig kind.
 • Minder kinderen in jeugdgevangenissen, OTS eraf,  goede hulp en een luisterend oor.
 • Niet de ouders gaan bedreigen.
 • Dat er naar waarheid word onderzocht geen leugens meer van gezinsvoogden alleen dat er waarheiden staan in het onderzoek en dat gezinsvoogd gestraft kan worden als ze liegen.
 • Zowel de kinderbescherming als BJZ moeten per direct worden verboden....deze 2 machtige instellingen houden zichzelf in leven door een daad te stellen naar onze hoegenaamde kinderen die dus tussen wal en schip terecht komen...maar nietsvermoedend komen er wel steeds 15.000 kinderen bij met problemen.....is dat niet een taak van ons allemaal om deze kidz weer samen met hun ouders weer back on track te krijgen..zonder bemoeienis van zogenaamde hulpverleners bij deze instanties..en andere 'kinderinstellingen.. "het is allemaal een wassen neus....men doet zogenaamd niet aan waarheidsvinding..dat moet men dus wel doen....
 • De politiek moet weten dat er gesold wordt met de kinderen. Kinderen zitten opgesloten wegens plaatsgebrek, waardoor zij nog meer trauma’s krijgen.
 • Ik vindt dat ouders en familie het recht moeten krijgen om hun kinderen mee op te voeden en dat de AMK meldingen niet meer anoniem gedaan kunnen worden dat de voogdessen niet meer zomaar klakkeloos alles mogen opschrijven en dat er eerst onderzoek gedaan word en desnoods met hulp en dat er eventueel stappen kunnen worden onder nomen tegen de des betreffende voogd of voogdes zoals aangifte doen of een flinke schadeclaim tegen de voogden in dienen en de laatste tijd word er alleen maar gekeken naar machtspelletjes waar veel geld mee gemoeid gaat en naar kind word niet meer gekeken.
 • Dat er meer gecontroleerd zou moeten worden of de meldingen wel waar zijn, en dat de gezinsvoogden bewijzen moeten hebben omdat te kunnen aangeven, nu kunnen ze alles uit hun duim zuigen er let toch niemand op en de rechter geloofd ze gewoon. Alleen met harde bewijzen kinderen nog uit huis plaatsen, anders niet toestaan. Dat de rechters niet alleen de gezinsvoogden geloofd, maar ook echt kijkt naar de bewijzen van ouders en dan oprecht handelt en niet de bewijzen aan de kant legt en jeugdzorg gewoon gelijk geeft. Dat BJZ geen geld meer krijgt voor het uithuis plaatsen van kinderen, maar geld krijgt voor het goed en oprecht helpen van een kind, wat thuis de juiste hulp krijgt aangeboden. Zodat kinderen niet meer klakkeloos uit huis geplaatst worden, maar geholpen waar nodig is. Alle kinderen die naar de zaak van Savanna uit huis geplaatst zijn, direct allemaal terug naar huis plaatsen, opnieuw onderzoek doen en dan alleen de kinderen die echt in gevaar zijn, aan een pleegezin helpen, en dan het liefst familie niet een vreemde. En alle andere gevallen waar jeugdzorg niet zwart op wit kan bewijzen, niet uit huis meer plaatsen. Dat ik hoop dat er een keer echt geluisterd gaat worden, naar ouders en kinderen en dat jullie hier werkelijk iets meedoen. Er gaan veel gezinnen kapot nu.
 • Luisteren naar de opvoeder en de kinderen. niet uitgaan van verhalen die door een leraar op school verteld zonder eerst bij de ouder verhaal te halen en hun zorgen te uiten. als er dingen zwart-wit op papier staan van advocaat stukken.. dient BJZ dat ook door te lezen (in mijn geval niet gebeurd) want dan was ik niet in deze malle molen terecht gekomen. nu is er een gezond gezin kapot gemaakt door een jaloerse ex-man en door BJZ.
 • Het gaat hier om onschuldige kinderen! Die machtwellustelingen spelen gewoon met het leven van die kinderen!
 • Ze moeten meer luisteren en minder papierwerk doen, daardoor lopen ze altijd achter.
 • Ze moeten meer tijd nemen voor cliënten, meer ouders serieus nemen, niet zo snel tot OTS overgaan en niet zo snel tot uithuisplaatsing overgaan, als er geen sprake is van ernstig gevaar voor het kindje. Ze moeten verplicht worden uit te voeren wat de rechter hen oplegde. Ik heb ik in de 4 jaar dat mijn dochter uit huis is geplaatst de gezinsvoogd maar 1 keer bij thuis gezien en 3 keer bij Rubicon en dat in 4 jaar!
 • Meer luisteren naar ouders, en sneller werken. 7 maanden wachten op een PGB is echt te lang!
 • Luister eens naar ouders, doe eens de moeite om samen met hun om tafel te gaan zitten en de rapporten te lezen. Te luisteren naar wat er speelt in plaats van klakkeloos zo’n mega instantie te laten doen wat ze willen. Ik heb nu nog hulp in huis die allen zeggen dat ze niet snappen hoe BJZ met mij en mijn zoons omgaat. Dat ik niks mag omdat ik incompetent ben/was. Nu mankeren, volgens hen, mijn kids van alles. Dit wordt op mij geschoven. Ondertussen heb ik nog wel 3 kinderen thuis, die ons verdriet ook voelen en waarschijnlijk later twee broers te zien krijgen, die zei niet kennen. Want ze worden totaal ontvreemd van hun familie en mijn moeders zijnde.
 • De politiek moet zich meer verdiepen in dit specifieke probleem. Dan heb ik het met name over de echtscheidingsproblematiek. Daar moet heel veel in verandert worden. Moeders moeten een minder sterke positie krijgen want hoe je echt ook went of keert zij hebben altijd de macht in handen. Vaders staan aan de zijlijn en mogen toekijken. Soms is het andersom maar in 9 van de 10 gevallen niet.
 • Er moet niet op bezuinigd worden, daar worden de kinderen de dupe van.
 • Dat ze twee kanten van het verhaal moeten luisteren en mensen die goed voor hun kinderen zijn niet gelijk weg halen maar eerst onderzoeken en kijken en mensen zo als savanna die niet goed voor hun kinderen zijn aan pakken maar de moet altijd eerst wat gebeuren voor dat ze op actie over gaan en savanna kan het helaas niet meer na vertellen en dat gebeurd veel te vaak.
 • Betere communicatie tussen ouders en voogden.
 • Jeugdzorg zou niet steeds terug moeten mogen vallen op dossiers van 5 jaar terug, er kan inmiddels in een gezin veel verandert zijn.
 • Alles, neem nieuwe voogden aan die wel betrouwbaar zijn en naar het gezin luieren en de juiste hulp bieden voor dat ze een kind weghalen.
 • Luister naar de ouders!
 • Dat ze met jeugdzorg praten om te kijken voor de terug keer van de kinderen naar huis want de kinderen willen zelf ook naar huis. Ouders gaan er echt onder door en de kinderen ook. Wij hebben 4 juni protest gedaan tegen jeugdzorg, dat was georganiseerd door Lydia Mulder. Moeders willen het allerbeste voor hun kinderen maar als het aan jeugdzorg ligt niet. Hier moet een stop in geroepen worden want zo gaat het niet langer.
 • Ik ben zo doodziek van dat tuig.
 • Er moeten eerst goede onderzoeken komen voordat een kind uit huis geplaatst wordt tenzij dat je mishandelingen kan zien dan moet er met spoed wat gedaan worden voor de kinderen om zo bepaalde situaties te voorkomen.
 • Jeugdzorg is een instantie die een monopolypositie heeft, er zou meer marktwerking moeten kunnen zijn. Jeugdzorg zou verplicht moeten worden om aan waarheidsbevinding te doen. Bonussen en premies moeten worden afgeschaft. Gedragscode medewerkers jeugd- en pleegzorg zou inzichtelijk moeten zijn voor derden. Pleegzorg moet het beleid van jeugdzorg uitoefenen, jeugdzorg koopt namelijk de zorg in. Het moet makkelijker zijn om van pleegzorginstantie te wisselen. Pleegzorginstanties moeten in het belang van de kinderen werken en niet in het belang van het pleeggezin. Men moet ophouden om pleeggezinnen standaard als betrouwbare bron te zien. Pleeggezinnen maken soms meer kapot dan lief is, dit wordt zelfs erkend, maar er wordt niets aan gedaan. Loyaliteit en hechting mag niet als enige reden genoemd worden, hiermee wordt het kind te kort gedaan. Meer luisteren naar kinderen en methoden ontwikkelen om de ervaring van de kinderen te meten. Een vader die zijn kind erkent moet automatisch gezag hebben.
 • Jeugdzorg en andere instanties geen geld geven. ze verbouwen nog meer in het gezin dan nodig blijkt te zijn daarom is jeugdzorg het slechtste wat er is hier in Nederland. Jeugdzorg komt al zo vaak in het nieuws van nalatigheid. Ik ben er van genezen in en ik zal niet de eerste zijn.
 • Ook de politiek moet eens naar de ouders en kinderen luisteren en niet enkel naar instanties zoals jeugdzorg en kinderbescherming. Er moeten betere onderzoeken gedaan worden en geen valse beloftes meer worden gegeven. We moeten er met zijn allen voor gaan dat onze kinderen geen stempel krijgen, maar hen laten voelen dat we in ze geloven. Maar bovenal; ze verdienen het om een tweede kans te krijgen, daar moet men is over na denken, in plaats te gaan soebatten over geld en jongeren uit hun vertrouwde omgeving weg te rukken. Om ze dan vervolgens op te sluiten. Het gaat om onze kinderen mensen nog aan toe zeg. Zeg nou eerlijk als een kind van iemand uit de tweede kamer een probleem zou hebben of zou in aanraking komen met verkeerde vrienden, zouden ze die dan ook weg halen uit hun vertrouwde omgeving, of wordt daar wel gelijk goed onderzoek naar gedaan? Het is jammer dat het enkel bij onze kinderen gebeurt, de heren en dames die in de tweede kamer zitten zullen dit nooit toe geven, jammer hoor.
 • Meer naar de ouders en kinderen luisteren en hulp bieden waar nodig is en niet onschuldige kinderen bij hun ouders weg halen en meer onderzoeken doen naar de waarheid en niet alles maar geloven wat de stichting zegt of zelf een poosje met een gezin mee lopen of er hulp nodig is er neutrale rechters in de rechtbank laten komen en meestal worden de problemen erger gemaakt door de gezinsvoogd dan wat er werkelijk aan de hand is ze moeten verder kijken dan als hun neus lang is.
 • Beter naar het kind kijken en goed onderzoeken voor er uithuis geplaatst wordt.
 • Die Rouvoet moet eens zelf zijn kind een jaar onterecht kwijt zijn. Er moet beter onderzocht worden, wanneer er hulp nodig is, en niet zo maar uithuis plaatsen.
 • Onderzoek wat er werkelijk speelt.
 • Controle op rechtvaardigheid, wordt de wet wel nageleefd, wordt er echt naar het kind gekeken?
 • Beter screenen op pleegouders, want daar schort het een en ander aan en erop toezien dat een kind geen papa of mama tegen pleegouders gaat zeggen duidelijk naar een kind blijven.
 • WAARHEIDSBEVINDING....... DUIDELIJKHEID over klachten.. STRAFBAAR stellen van leugens verspreiden van gezinsvoogden. RESPECT naar ouders... ONAFHANKELIJKHEID... HULP VOOR OUDERS van dupeerden jeugdzorg GRATIS RECHTSBIJSTAND.
 • Er moet gekeken woorden wat er goed is voor t kind maar dan echt gekeken en eerlijk overleggen zonder leugens en meer tijd steken in t onderzoeken van de gezinssituatie.
 • Het word de hoogste tijd dat de politiek zich aan de mensenrechten houd, dit in het belang van alle kinderen geplaatst onder de jeugdhulpverleners in dit land! De politiek zou een overkoepelend orgaan moeten gaan openen welke onafhankelijk kijkt naar de klachten van ouders en de kinderen omtrent de geleverde zorg. Dit orgaan zou dan ook een bindend advies moeten geven, welke voorgelegd kan en mag worden aan rechters, zodat rechters niet meer blind varen op de juridische deskundigheid van de instanties, maar ook de niet juridisch onderbouwde ouders kan verstaan en begrijpen!
 • Niet zo veel geld geven aan de instanties en de kinderen zo snel mogelijk terug thuis plaatsen, eventueel met begeleiding.
 • Dat kinderen van 12 jaar niet monddood worden gemaakt door de kinderbescherming en jeugdzorg, en dat kinderen zonder goede reden uit huis worden geplaatst, omdat de kinderbescherming/jeugdzorg tegen de ouders vertellen dat hun kinderen 'beloofd' zijn aan ouderloze echtparen......en dat hun oudste zoon monddood wordt gemaakt door het pleeggezin en jeugdzorg/kinderbescherming...dat hij NIET met een kinderrechter mag praten... Ook vind ik dat Hare Majesteit de Koningin, en straks ook de prins van Oranje, als hij koning wordt, of Prinses/koningin Maximà hier ook inspraak over krijgen, zodat ook zij kunnen/mogen bemiddelen...Dat er nu eens iets gedaan wordt aan de praktijken van jeugdzorg, zodat de kinderen, waar niets mee aan de hand is, thuis, zomaar met geweld, en dat is gebeurd, worden weggehaald door jeugdzorg... Dat er naar valse getuigenissen wordt geluisterd, is een kwalijke zaak.
 • Kom op zeg, lees op Hyves:  Mr. Rouvoet word al geruime tijd overspoeld door vele ellendige verhalen van gedupeerde ouders met hun kinderen, mensen geven hun verhalen bloot, de waarheid, echter nimmer enige reactie van deze minister, en dan vraagt men nu wat ik er van vind. Zou zeggen lees de verhalen bij Hyves van Rouvoet, en dat is een topje van de ijsberg. Veel ouders durven hun verhaal niet op Hyves te zetten,omdat men dan represailles krijgt, bezoekrecht e.d worden wederom strakker aangetrokken.
 • Het zou al mooi zijn als de landelijke politiek blijk geeft van de onrust die thans door Nederland gaat met het oog op de jeugdzorg. De politiek steekt tot nu toe hun hoofd in het zand over dit onderwerp. Laten ze nu dan ook eens hun woord waar maken waarvoor ze uiteindelijk zijn gekozen. Dit gaat verkeerd aflopen, dit heeft te grote gevolgen voor Nederland, een groot gedeelte van de Nederlanders gaat straks anders stemmen.
 • Pfff !! in 1e instantie eens afstappen van het beleid dat er niet op individuele zaken kan worden ingegaan, dat is slechts een afschuifpraktijk er moet een onafhankelijk orgaan komen die, als de huidige jeugdhulpverlening blijft voortbestaan, waar ouders (en jeugdigen) bij terecht kunnen, waar klachten serieus genomen worden een serieus 'second opinion' orgaan.
 • Dat er gelogen wordt - ik heb het idee dat ze niet meer werken voor het brood - maar alleen nog voor de ham.
 • Ik vind dat ze meer moeten luisteren naar de ouders, die maken het allemaal mee!
 • Het mag niet meer gebeuren dat kinderen die hulp nodig hebben in een inrichting geplaatst worden waar i.p.v. hulpverleners ,de bewaking (justitie) het voor het zeggen heeft, dit is het meest slechte voor een kind dat hulp nodig heeft.
 • Meer controleren wat er zich afspeelt bij jeugdzorg dat het niet de kans kan krijgen om een eigen leventje te gaan leien en dat er niet klakkeloos op alles gereageerd word wat geschreven staat,maar eerst eens nagaat of het wel klopt.
 • laat ze echt denken in het belang van het kind en hulp geven in het gezin zelf om met eigen ogen te zien hoe het met het kind gaat ze zeggen dat ze dat doen maar daar denken ze absoluut niet aan ook als het kind uihuis geplaatst wordt, wordt het gescheiden van alle familieleden zoals opa om a tantes enz. Maak mij niet wijs dat dat goed is voor een kind. Daar geloof ik nl geen bal van. Omdat jeugdzorg fouten maakt, raken ouders hun kind kwijt, die worden zonder pardon het huis uit geplaatst. Ik heb er geen woorden voor, dit maakt me alleen maar boos en verdrietig. Ik heb ondertussen geen tranen meer over, sorry, maar naar mijn mening hebben die mensen geen hart!!!!!!!!!!!!!!
 • Let op de leugens en het machtsmisbruik en de snelle uithuisplaatsing van kinderen.
 • Ga onverwacht op bezoek.
 • Rechtbanken geen hamerbeleid meer laten voeren ten aanzien van jeugdzorg en kijken hoe de feiten nu zijn en niet alleen rapportages van jeugdzorg inzien en daarmee de hamer slaan en de zaak is afgehandeld gewoon uitzoeken hoe de situaties nu zijn en jeugdzorg moet niet doen en dan denken nee eerst denken en kijken dan doen jeugdzorg instellingen moeten ook niet klakkeloos uitgaan van meldingen die er gedaan worden kunnen beter eerst gaan kijken wat er aan de hand is en met de betreffende mensen in het huis overleggen wat er aan de hand is en of er wel iets aan de hand is en niet gelijk poef jullie heb ik jullie kinderen worden uit huis geplaatst eerst denken en dan doen.
 • Dat ze moeten begrijpen dat hulp niet goed is. Meer papier en verslagen schrijven en praten dan ze wat doen heb hier vanaf 2007 5 rapporten heb hier nu boek winkel.
 • Men zou de gevallen apart moeten bekijken en nu is het zo dat hoe meer kinderen er uit huis geplaatst worden hoe meer subsidie er binnen gehaald word ook pleeggezinnen krijgen belachelijk veel betaald doe dit een heel stuk omlaag en zorg dat er meer aan waarheidsbevinding gedaan wordt het is nu zo dat je als ouder zijnde moet aantonen dat je een goede ouder bent maar hoe met lege handen kan dat niet en daar sta je nu mee tegenover BJZ want je mag zelf als ouder zijnde geen getuigen oproepen enz. dat wordt dan niet geaccepteerd.
 • Hoe slecht mensen worden behandeld door jeugdzorg. Bij slechte prestatie hulpverlener er op aanspreken.
 • UHP is alleen noodzakelijk als er werkelijk kinderen worden mishandels of verwaarloosd. Ouders die goed zijn voor hun kinderen krijgen geen hulp. Ik heb het vrijwillig gedaan voor even dit is bij mij 2 jaar nu geworden en ik krijg mijn kinderen niet terug!
 • Dat er veel te veel kinderen onterecht het huis uitgeplaatst worden. Ze krijgen geld voor elk kind die uit het huis wordt gehaald, ze zouden beter geld moeten krijgen voor elk kind die weer thuis kan wonen, wedden dat er veel minder kinderen uit het huis worden geplaatst?
 • Zorg dat ze  iedereen die betrokken is bij een zaak horen. Dan komt er een veel beter beeld van het geheel dan kan een hoop leed bespaard blijven.
 • Waarheidsbevindingen zijn cruciaal. Woorden verdraaien of verergeren zouden verboden moeten worden. AMK heeft alles zo herschreven, dat ouders wel schuldig moeten zijn. Een vragenlijst is ook zo gemaakt voor derden dat het AMK er zijn zorgen over uit kan spreken. Er wordt niet nuchter gekeken naar de gehele situatie. En heel erg is; ouders zijn schuldig tot het tegendeel bewezen is. Wanneer ouders boos worden na een hele tijd vechten tegen groot onrecht, kunnen ze hun emoties niet bedwingen....dat soort handelingen maakt ouder heel boos en machteloos. Een kind uit huis halen kan men nooit zomaar doen. Nederland is doorgedraaid. Kinderen zijn bijna ren alle tijde beter af bij hun ouders, dan in een instelling of pleegouders. Zoveel macht maakt mensen ontzettend bang. Macht maakt corrupt. Een klachtenbureau waar je direct terecht kunt met alles wat je dwars zit. Nu duurt alles veel te lang en voordat je een officiële klacht kunt indienen, moet je aan veel voorwaarden voldoen. De drempel daar naar toe, is te hoog voor sommige mensen. Je bent een nummer in een stapel die helemaal niet zo hoog had hoeven zijn.
 • Dat Jeugdhulpverleners meer ervaring behoren op te doen zodat ze inderdaad de juiste conclusie kunnen trekken. Wat zowel goed is voor ouders als het kind. Vaak worden er ook dingen gedaan die te onrecht zijn en vaak zijn er situaties die daadwerkelijk uit de hand kunnen lopen. Kijk en luister goed. Eigenlijk vind ik dat men te weinig luisteren naar wat er daadwerkelijk aan de hand is dus doe daar iets aan en ga kijken of dat er een cursus is die dit soort dingen biedt.
 • Ze luisteren toch nergens naar. Wat heb je nou aan Rouvoet? Niks toch?
 • Er moet meer onafhankelijk onderzoek komen naar de gezinssituatie en de leefsituatie van de betrokken cliënt. Zo kan er meer zorg op maat worden geleverd.
 • Dat er gelogen en bedrogen wordt bij BJZ en dat gezinsvoogden een bonus krijgen bij elk uithuisgeplaatst kind. Al dat geld voor reclames voor nieuwe pleeggezinnen had beter gebruikt kunnen worden om de echte ouders te helpen en te ondersteunen.
 • De politiek moet weten en onderzoeken hoe het A.M.K en Jeugdzorg en de Kinderbescherming nu te werk gaan. Dat er weinig en niks van klopt. Het is een kompleet zooitje. Leugens en nog eens leugens. Ze moeten eens kijken wat voor hulp er in het gezin nodig is voor ze uithuisplaatsing doen. En goede hulp dat de kinderen thuis kunnen blijven. Er moet goed onderzoek gedaan en ook is informeren bij buren hoe het gezin is. en niet alleen bij instantie en hulpverleners maar ook bij bekende van het gezin.
 • Kinderen bij geen aantoonbaar gevaar, meteen bij ouders terug laten plaatsen!
 • Subsidies afschaffen die gezinsvoogden krijgen als ze een kind uithuis plaatsen. dit is rond uit schandalig!!!
 • Meer naar de situatie van ouders kijken en kinderen zelf laten meebeslissen over terug plaatsing naar huis vanaf ongeveer 12jaar.
 • Kinderen niet zo snel uit huis plaatsen zonder reden.
 • Dat de wet schrijft voor dat kinderen bij de moeder horen mits deze geen verslavingen e.d heeft. Deze wet leeft jeugdzorg NIET na! Ik heb erop aangedrongen en kreeg te horen; wij werken zo niet. En zonder dat ze een onderzoek hebben gestart, staat er in de papieren dat hij niet meer thuis komt, omdat ouder niet over opvoedcompetenties beschikt. Dit ondanks positieve rapporten en alle behaalde doelen van jeugdzorg enz. Ook hebben ze vaak gelogen. Werk je overal aan mee , dan volgt zogezegd thuisplaatsing.. Maar in werkelijkheid verandert ineens alles en blijft ie tot zijn 21e weg!!!  Dit is onmenselijk. Dat deze instantie zo met mensen en kinderen mag en kan spelen en gezinnen kapot mag maken. Doordat mijn zoontje ook heel graag naar mij terug wil en nu in een pleeggezin zit, is hij nog steeds erg terug getrokken. En is daar al vanaf 2006. Jeugdzorg rekt alles zo lang mogelijk. Ze hadden van rechter een half jaar voor onderzoek, tot ze  in feb/mrt bekent hebben dat ze afgelopen week pas zijn begonnen met interactie en observatie. Terwijl de rechten anders had opgelegd! Dus als de politiek er echt iets aan wil doen; ga eens kijken naar al die zaken waar het zo erg mis gaat en zorg dat die kinderen die naar huis kunnen ook echt naar huis gaan zoals de wet voorschrijft. Niet dat jeugdzorg zegt: ja, maar we houden ons niet aan de wet!!!! Dat dit zo maar kan zo maak je ouders en kinderen echt kapot.
 • De politiek moet erkennen dat BJZ in ruim 75% van de gevallen niet waarheidsgetrouw bezig is. Tevens zou de politiek erop moeten toezien dat ALLE 45 wetsartikelen omtrent het Verdrag inzake de Rechten van het Kind - aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en in Nederland van kracht sinds 6 februari 1995 - door alle hulpverlenende instanties - dus inclusief Bureau Jeugdzorg - worden nageleefd.
 • Mensen de kans moeten geven om te laten zien dat ouders ook goed voor hun kinderen zijn en niet na een maand of net na de geboorte weg te halen.
 • Laat ze eens praten met de ouders/kinderen die met deze organisaties te maken hebben of te makken hebben gehad. En laat ze leren van deze verhalen. Hier beleid op aan passen. Niet van achter een bureau wat verzinnen, want vooral kinderen zijn het slachtoffer van de overheidsregels.
 • Iedere situatie apart bekijken en niet te gauw kids uit de vertrouwde omgeving weg halen maar ook kijken dat beide ouders verantwoording dragen voor de kids.
 • Jeugdzorg moet eens vaker op de vingers getikt worden, en strenger in de gaten gehouden worden. Zij nemen of klachten niet serieus, of zij handelen naar wat er beweert word, en luistert vaak niet naar de ouders en/of kinderen.
 • Eigenlijk weten die wel wat er gebeuren moet. Er is echter geen enkele partij die het deksel van de put durft te halen, ondanks dat er een Kamermeerderheid is voor een parlementair onderzoek zoals de SP dat graag wenst.

 
Statistieken voor vraag 28 : Kent u goede voorbeelden van hoe het anders en beter georganiseerd kan worden in de jeugdhulpverlening?

 • De hulpverleners samen met ouders een oplossing zoeken voor het geen waar ze tegen aanlopen ,meer alternatieven aanbieden in het begintraject. Dat is een punt wat het in ieder geval beter kan, communicatie dat is heel belangrijk, bij mij ging dat goed, maar bij menig ouder niet!
 • Door privatisering, (zie de zorgverzekeringen). De instantie die geen goed werk levert, valt automatisch af.
 • Kinderen echt daadwerkelijk helpen en niet opsluiten achter slot en grendel, hier hebben ze namelijk niet om gevraagd en het probleem word alleen maar groter.
 • Ik kan op het moment geen positieve voorbeelden geven ik kan alleen maar zeggen ze moeten eens verder hun ogen open doen in de jeugdzorg en geen kinderen weg halen waar het niet nodig is en waar het echt nodig is daar laten ze de kinderen gewoon thuis dat vindt ik schandalig.
 • Bij een vriendin van mij zijn de kinderen uit huisgeplaatst en jeugdzorg maakt de ene fout na de andere fout en de kinderen terug plaatsen ho maar ik vind dat ze daar is achterheen gaan achter zulke gevallen zodat kinderen weer bij vader en moeder of alleen vader of moeder kan gaan wonen.
 • Nee, zo triest is het hier in Nederland al gesteld. Het wordt hoog tijd dat de overheid deze tak van kinderhulp echt goed aan gaat pakken zodat het voor iedereen transparanter wordt in plaats van deze achterkamer politiek.
 • Betere samenwerking, minder personen in 1 zaak c.q. dossier. Luisteren naar het kind, daar gaat het toch uiteindelijk om. Als ook geen vervreemding van ouders en familie. Geen sancties opleggen (kind minder gaan zien, geen vakantie, geen verjaardag e.d.) als ouders een mening hebben en deze niet te berde mogen brengen.
 • Nee helaas, was dat maar wel zo.
 • Betere samenwerking en gevoel eens nagaan bij ouders en niet alles klakkeloos overnemen van het papier.
 • De conferenties van ‘Eigen Kracht’ doen veel beter aan waarheidsvinding.
 • Ja meer kijken en luisteren naar ouders.
 • Nee, ik ken geen goede voorbeelden.
 • Ja! :) Hilly de K. Jeugdzorg Drenthe. Lieve gemoedelijke vrouw, zelf kinderen, hoorde beide kanten van het verhaal. Mevrouw G. van Jeugdzorg Venlo. Idem Dito zocht ook graag een gulden middenweg. betere organisatie: minder mensen! en zitten vaak zoveel instanties elkaar in de weg! en waarheidsvinding !!!!! Alles wat gezegd wordt hoeft nog niet waar te zijn, en als er bewijs is ook aannemen en meenemen!!!!!
 • Een anoniem adres moet niet zomaar prijs gegeven kunnen worden... Veiligheid moet t.a.v. het kind ALTIJD voor de wetgeving staan... De stem van het kind dat werkelijk al jaren schreeuwt om uit de situatie te kunnen en met de andere ouder wel mee te kunnen naar veilige situatie moet ALTIJD kunnen... Diagnoses moeten niet jaren en jaren op elkaar moeten laten wachten omdat "men het niet zeker weet"... of omdat "het niet ernstig genoeg is" of omdat het komt "door de omstandigheden dat het kind zo is "gemaakt", waardoor diagnose "niet" te stellen is...?"
 • Mensen met ervaring in levens gebied die zelf het een of ander mee heeft gemaakt en kinderen begrijpen in deze positie diploma’s is zo gehaald maar alles want men mee heeft gemaakt komt niet uit boeken.
 • Ja, dat je van het potje met geld gebruik kan maken, al sta je nergens ingeschreven en dat gezinsvoogd gestraft kan worden als ze leugens schrijft.
 • Nee..we moeten gewoon zelf de handen in een slaan en zorgen met elkaar en niet tegen elkaar dat onze kinderen worden gerespecteerd en vanaf kinds af aan naar een zo zelfstandige volwassene transformeren daar wordt iedereen weer blij van..
 • MST- de Waag in Amsterdam, geweldig team denkers en doeners.
 • Luisteren naar de opvoeder en de kinderen. niet uitgaan van verhalen die door een leraar op school verteld zonder eerst bij de ouder verhaal te halen en hun zorgen te uiten. als er dingen zwart-wit op papier staan van advocaat stukken.. dient BJZ dat ook door te lezen (in mijn geval niet gebeurd) etc etc.. te veel…
 • Dat ze weer mensen worden en luisteren.
 • Gewoon beter controle op de voogd en op kinderbescherming. Zo wordt bij mij al geroepen dat mijn zoon een OTS krijgt, terwijl hij nog geboren moest worden. En zo staat er nu in het rapport: we zien nu geen problemen met de opvoeding van ..... maar in de toekomst wel…. Hallo ????  Zijn we tegenwoordig ook al waarzegsters? Dus er wordt gewacht tot het mis gaat, dus ik zit voor de lol onder OTS, want me zoontje is nu bijna 6 maanden en alles gaat goed.
 • Ja, luisteren naar de ouders want vaak komen ze pas als kalf al verdronken is en gaan dan moeien en doen dan juist nog meer fout ze moeten zich als mens opstellen in plaats van als pin automaat ze moeten nagetrokken worden zodat zei hun beloften na komen en er moeten ook andere grepen zijn voor ouders om heen te gaan.
 • Luister naar de kinderen ook al zijn deze nog geen 12jr. De meeste kinderen in probleemsituaties zijn helaas verder dan andere kinderen in dezelfde leeftijd en kunnen best hun eigen mening geven.
 • Ze zouden beter moeten luisteren naar ouders en kinderen.
 • Nee, sorry.
 • Heb geen goed voorbeeld..
 • In België is UHP het laatste redmiddel. In Nederland tegenwoordig één van de eerste.
 • Ja, opzouten met die handel.
 • Als de hulp die ouders vragen dat ook nog eens zouden krijgen en dit goed in samen werking zouden doen en eens goed leren luisteren dan zouden we al een heel stuk op de goede weg kunnen komen.
 • Kijk eens naar de serie de nanny, zoiets moesten ze ook in Nederland doen iemand een week, 2 weken met het gezin mee laten draaien en dan de ouders hulp geven en tips hoe ze de problemen aan moeten pakken meestal worden de problemen erger gemaakt door de gezinsvoogd dan wat er werkelijk aan de hand is.
 • Goed naar het kind en beide ouders luisteren.
 • Om eerst te praten met ouders en de kinderen voor ze uit huis geplaatst worden en dan pas een onderzoek doen we zijn toch niet in jaren 40-45 terug op kindervervolging lijk het nu wel op help die maar niet op deze manier.
 • Beter observeren voordat een kind uit huis word geplaatst en niet na een uurtje en over een ouder oordelen qua uiterlijk of labiele tijd van een persoon.
 • Luisteren naar ouders hulp geven en niet op wachtlijsten plaatsten van maanden.. doen aan waarheidsbevinding..
 • Minder kinderen per voogd. zodat er meer tijd komt en een verbetering in samenwerking van andere stichtingen.
 •  Luisteren naar de kinderen, hoe klein dan ook, lijkt me de eerste stap.
 • Goed luisteren, en eerst uitzoeken of er geen valse getuigenissen zijn...enne...GEEN kinderen beloven aan ouderloze echtparen...Ook dit nimmer vertellen aan de ouders...Kinderen horen gehoord te worden, NIET monddood gemaakt door de kinderbescherming of jeugdzorg.
 • Waarheidsvinding, en wel voordat je een kind uithuis steelt. Niet zoals nu iedereen van instantie hebben een visie van ouder en kind,of het waar is of niet zo krijg de rechter het onder de neus, en zelf mag je niets zeggen, je kind is vaak dan allang uit huis, en als je mazzel heb dan heb je jou kind 1 maal gezien, want die zit op een plek die de ouder niet kent,want dat is niet veilig roepen al deze mensen die bij deze instanties weken of het nu waar is of niet, en dan ben je al ruim 6 weken veder en weet je niets van je kind. Stop deze machtsmisbruik van al deze instanties, leg ze zware straffen op bij het uitbrengen van onwaarheden bij rechters,geef rechters meer tijd voor kind en ouder. Stop met het geven van bonussen, en grof geld wat er nu betaald word bij OTS en UHP. Stop met het negeren van de rechten van kind en ouders,want daar heeft men nu maling aan, je rechten worden op allerlei manieren geschonden, en je staat machteloos. Voogden moeten verantwoordelijkheid nemen net als de ouder, want de rechter bepaald dat de voogden verantwoordelijk zijn, en dat houdt in net als een ouder die ook nemen, en niet wegstoppen,en geen 2 tot 3 dagen in de week, ik ben als ouder verantwoordelijk voor mijn kind 24 per dag, iedere seconde nemen en niet afschuifsysteem wat men nu heeft. En weet de voogd jou ware verhaal en vertrouwt ze het niet,vindt ik dat ze dat uit moet kunnen zoeken, nu verschuilt iedere instantie wel achter de andere,als ik ben niet verantwoordelijk voor eind resultaat dan moet je naar de Raad. De Raad roept weer AMK, en AMK zegt weer niet wij zijn de schuldige de melder, kijk wat een rij instanties en die moeten zorgen voor de veiligheid van het kind??
 • De gesprekken die beginnen met het A.M.K en de Base groep moeten eerst echt worden omschreven en doorgegeven worden naar de B.J.Z. De B.J.Z. kan dan op hun beurt een objectief oordeel opstellen richting de Raad van de Kinderbescherming. Hierna kan de Raad van de Kinderbescherming hun bevoegdheid goed aanwenden, en de werkelijkheid boven water halen. De Raad van de Kinderbescherming kan dan op hun beurt een eerlijk rapport opstellen richting de rechtbank. Goede voorbeelden zijn er eigenlijk niet te noemen, het gaat totaal tegenstrijdig op dit moment.
 • Nee die ken ik niet, wel dat ik meemaak dat ze in België heel anders handelen dan in Nederland. Kijk naar de mensen die gevlucht zijn die mogen wel hun kind houden. Goede ouders zijn er t dupe van als je zelf hup vraagt voor je kind ben je het ineens kwijt.
 • Ik weet uit goede bron dat hulpverleners het ook vaak erg moeilijk vinden dat ze met justitie in inrichtingen te maken hebben en daardoor geen goede hulp kunnen bieden,omdat justitie GEEN verschil maakt tussen veroordeelden en NIET veroordeelden, maar kinderen die hulp nodig hebben.
 • Als er iemand om hulp vraagt, dat ze dat dan ook kunnen krijgen. en niet dat ze gestraft worden, omdat ze om hulp hebben gevraagd. En ook vind ik het schandalig dat als je een licht verstandige handicap heb dat je dan gelijk een stempel heb van dan kan je ook geen goede moeder zijn, pure discriminatie, net als bij mijn meisje.
 • Naar de ouders luisteren. Geen jonge broekies neer zetten die net afgestudeerd zijn. Geen drankorgels in de organisatie. Meer hulp bieden dan alleen stichting mee die niet eens kan helpen. Meer begeleiding bij terug plaatsing en niet steeds andere gezinsmedewerkers gewoon 1 en dezelfde persoon.
 • Gooi de subsidies omlaag en geef meer geld voor onderzoeken waarbij er door echte geleerde mensen naar de ouders en de kinderen gekeken wordt. Dit zodat alle kinderen die echt hulp nodig hebben dit ook krijgen. Nu is het de omgekeerde wereld kinderen die de hulp heel hard nodig hebben krijgen het niet en kinderen die geen hulp nodig hebben worden gewoon door leugens bij hun ouders weggehaald..
 • Na de hulpvraag eerder aan het werk gaan.
 • Praten met kinderen en ouders.
 • Wanneer ik voor mijzelf spreek is dat alleen de Raad vd KB geweest. Maar dan zit je ook bovenaan en ben je minstens een jaar verder. De enige persoon gesproken die op een normale en menselijke manier met ons omging. Die goed geluisterd heeft naar de wensen van de ouders en kinderen. Des ondanks kijkt AMK na een jaar weer naar ons. En dan?
 • Ja dat men beter met elkaar samen behoort te werken en dat men beter naar elkaar behoren te luisteren. Beter samenwerken met ouders pleegouders enz. en luister naar de dingen die gezegd worden. Want het schijnt dat niemand meer daadwerkelijk echt naar mekaar luistert.
 • Stel bij problemen twee mensen aan 1 voor het gezin/thuissituatie en 1 voor de cliënt zelf. Deze tweed moeten onafhankelijk van elkaar dezelfde einddoelen nastreven.
 • Nee, helaas.
 • Beter naar de kinderen luisteren, daar gaat het immers om.
 • Een onderzoek instellen en daarna pas uit huis plaatsen.
 • nee want jeugdzorg en pleegmoeder denken aan 1 ding kind. Woorden van pleegmoeder: ik adopteer hem niet want dat krijg ik geen vergoedingen meer!! Pleegmoeder kan zelf niks i.v.m gezondheid moet mijn zoontje doen is 8 en had al een krantenwijk !! dit is toch geen goed adres dan waar gaat dit heen?
 • Kijk naar baby Hendrickus, die ouders kregen webcams opgehangen. Waarom zijn der niet meer van zulke dingen, zodat jeugdzorg of wie dan ook kan zien dat het wel goed gaat.
 • Er zijn case-managers die wel naar ouders willen luisteren en hier ook wat mee doen. Deze mensen doen goed werk. De rotte appels zoals genoemde case-manager moeten gewoon eruit gehaald worden. Financiering moet transparant en open zijn. Regels en wetgeving moeten consistent worden gemaakt en duidelijk. Ouders moet het gevoel gegeven worden dat zij wettelijk aansprakelijk zijn voor hun kind en in deze, ondanks de problemen die er zijn toch verantwoordelijk blijven voor hun kind. Ouders moeten, ondanks de gezinsproblemen het respect krijgen van case-managers en andere hulpverleners. Wat deze man binnen ons gezin gedaan heeft daar zullen we tot het einde van ons leven mee geconfronteerd worden. Helaas is BJZ niet in staat om hierop een goed en duidelijk antwoord te geven.
 • Mijn ervaring bij gastenhof: eerst diagnose dan gepaste hulp, met zorg en begrip motivatie aanwakkeren bij kind en ouder.