Zwartboek Kinderbescherming op Internet


Jeugdzorg . . Arlette Heskes . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Kafka

Het belang van de 'zorg' overstijgt ver het belang van kind en ouder

(Opmerking van de redactie van de SDN)
Hieronder het pleidooi van Arlette Heskes aan de rechter om haar emotioneel lijden te beŽindigen en haar kind terug te laten geven. De commerciŽle belangen van de jeugdhulpinstellingen zijn zo prominent, dat in de praktijk alles gedaan wordt om een Onder-Toezicht-Stelling of uithuisplaatsing in een pleeggezin voorrang te laten hebben boven het belang van de ouder-kindrelatie. Probleemsituaties zullen er altijd wel zijn, maar de schade die al te vaak wordt toegebracht aan 'n ouder en de binding/relatie met een kind zijn groter dan de hulpverlening aan oplossing van problemen kan bieden. In de belevingswereld van veel slachtoffers van de jeugdzorg ontspoort die in veel gevallen in pure kinderroof. Mirjam en Ada maakten een analyse van de jeugdzorg.

De website hierachter is door Jan Hop gemaakt om voorlichting te geven over de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en (Gezins)voogdij. Het is voor burgers die met deze sector te maken krijgen belangrijk om te weten wat hen te wachten staat. Met voorlichting, tips en door Hop ontwikkelde modelformulieren kan de burger zich weerbaar maken. Jan Hop heeft deze sector jarenlang bestudeerd en namens klagers veel procedures gevoerd. Op basis van praktijkervaring heeft hij inzicht in de handelwijze van deze sector. Hij geeft daarom als eerste advies: blijf er bij uit de buurt, omdat je nooit weet waar je aan toe bent in deze sector; en welke ingrijpende gevolgen hun bemoeienis voor ouders en kinderen kan hebben.

Sinds 20 september 2004 is Arlette Heskes terecht gekomen in het web dat "jeugdhulpverlening" heet. In het begin mocht zij haar zoon (toen nog een baby van 5 maanden) een uurtje per week zien. Inmiddels is dat een dag in de 2 weken geworden (inclusief het reizen op die dag, wat geheel voor haar rekening komt en bij elkaar zo'n 7 tot 8 uur uur in beslag neemt). Eerst is er een jaar lang volgehouden dat het bezoek niet uitgebreid zou kunnen worden, omdat moeder "niet begeleidbaar" zou zijn, waardoor de bezoeken "begeleid" zouden moeten worden. Er kwamen onderzoeken en bewijzen die dat tegenspraken, maar het was "organisatorisch helaas niet mogelijk om de bezoeken uit te breiden", al zou dat "prettiger" zijn.

Een uurtje per week "volstond volgens BJZ voor de hechting". Later werd dit een uur in de twee weken; daarna 2 uur in de twee weken, daarna 2,5 uur in de twee weken, vervolgens 4 uur in de twee weken. De redenen varieerden steeds, altijd was er wel een nieuwe smoes. Zo zou het te belastend voor de pleegouders (terwijl hij inmiddels door Arlette zelf werd gehaald en gebracht). Later werd als reden aangevoerd dat hij zich aan de pleegouders zou moeten kunnen hechten en dat het contact met zijn moeder zijn hechting met hun zou verstoren. Weer later werd dit omgedraaid in het door de pleegouders geuitte bezwaar dat de bezoekregeling ontregelend zou werken en dat hij er dagen tot weken van slag door zou zijn (omdat hij naar huis wilde, maar dat werd er niet bij verteld).

Toen Leander oud genoeg was om zelf te praten en aangaf dat hij "naar mama" wilde, werd dit omschreven als "er zijn wellicht uitlatingen van moeder die zijn loyaliteitsproblemen zouden kunnen versterken". Ook werd er vermeld dat hij met "mama" waarschijnlijk zijn pleegmoeder zou bedoelen etc., etc.

Deze video's kan laten zien hoe "onveilig" Leander het bij zijn moeder heeft. Helaas wilde geen rechter deze video's zien, omdat vooraf geen toestemming hiervoor zou zijn gegeven door jeugdzorg en/of pleegzorg, omdat ook de medewerkers op de video zouden staan (u ziet slechts de broer van Arlette). Een andere reden om de beelden niet op de terrechtzitting te vertonen was dat geen aanwijzingen zouden zijn en dat de videobeelden andere informatie naar voren zou brengen, dan hetgeen de medewerkers van jeugdzorg en pleegzorg zelf in hun verslagen hadden opgeschreven.

Kijk zelf of u het levensgevaarlijk vindt hoe Leander zonder begeleiding (= een aperte leugen) van de glijbaan glijdt en oordeelt u zelf hoe "kindonvriendelijk" en "gevaarlijk" u het huis van moeder vindt...!! Klik hier voor de video's.

From: MEIMvandelft@cs.com
To: arletteheskes@hotmail.com
Subject: (geen onderwerp)
Date: Thu, 6 Apr 2006 19:21:34 EDT
(zie de zap-service van P&W)


Op mijn weblog geef ik meer informatie
Geachte rechter,

Mijn zoontje is al 5 keer verplaatst geweest in zijn eerste levensjaar...
Mijn zoontje van bijna 2 heeft de kans niet gekregen zich te hechten.
Hij had zich aan mij en aan de vorige pleegmoeder gehecht toen hij zonder machtiging uithuisplaatsing weggehaald werd in een taxi. Hij mocht niet bij mij blijven of naar zijn vorige pleegmoeder terug, want hij moest ondergebracht worden op een onbekend adres voor onbekende ongegronde redenen. (Zie de uitzending van Een Vandaag)

Hij had nooit driftbuien, gooide niet met speelgoed, maar we hadden wel een goede band vol wederzijds vertrouwen en warmte en hij luisterde altijd naar mij en kwam uit zichzelf naar me toe of wachtte op me als ik even uit het gezicht verdween of kwam me halen om met hem te spelen of als er iets was zodat ik hem kon troosten.
Hij was nooit huilerig maar had wel moeite met doorslapen 's-nachts omdat hij niet wist waar hij wakker werd en waar hij aan toe was als hij zijn ogen opendeed. Een flesje warme melk en een knuffel terwijl hij dicht tegen me aan kroop kalmeerde hem dan.

Overal waar ik was kwam hij uit zichzelf naar me toe en ik week de eerste 5 maanden van zijn leven niet van zijn zijde totdat hij voor het eerst weggehaald werd ten gevolge van rapporten die in het geheel niet waren gebaseerd op de waarheid en erg schokkend overkwamen. Ik gaf hem borstvoeding, geborgenheid en behield zijn ritme. Het was een wakkere actieve baby die goed sliep. Hij was vrolijk en gezond, groeide goed, at prima, was prima op gewicht en was nooit ziek, nooit verkouden.

Na de tweede uithuisplaatsing werden de verkoudheden chronisch (non-stop lopende neus en oorontsteking). Hij kwijlt soms nog steeds omdat hij niet goed door zijn neus kan ademhalen. Er werd mij geweigerd door te geven waaraan hij gewend was, wat zijn ritme was, wat zijn voedingspatroon was en hij werd regelmatig ziek en kreeg virusinfecties ten gevolge ervan. In de eerste maand na de eerste uithuisplaatsing ging hij met dichte ogen huilend in zijn bedje staan na zijn middagslaapje en werd hij steeds ziek (griep)en verkouden.

Hij wilde steeds bij mij op schoot en dan zong ik liedjes met hem en las hem boekjes voor vlak voor het slapengaan om hem rustig in te laten slapen en ik bleef er dan bij in een donkere kamer totdat hij vredig insliep.
In de eerste maand na de tweede uithuisplaatsing weigerde hij het eten, wilde niet slapen, was heel onrustig, kreeg 40 graden koorts, werd 4 keer tegen hersenvliesontsteking ingeŽnt (normaal is 1 x voldoende!), kreeg dubbele oorontsteking, sliep vervolgens veel en doet dat overigens nog steeds.
Op vele foto's staat hij slapend en ik heb het gevoel dat hij overvoerd raakt door indrukken en wellicht de ziekte van Pfeiffer van mij gehad heeft zonder het te weten.

Het duurde lang voordat hij Łberhaupt een dokter of het consultatiebureau zag (mij werd het verstrekken en doorgeven van cruciale informatie nogmaals geweigerd) en een noodzakelijk onderzoek naar hechting werd door Jeugdzorg afgewezen terwijl een erkende en goed bekende therapeut daartoe bereid was en dit ook telkenmale de rechter had laten weten middels briefwisseling.
Er werd afgewacht en nog meer afgewacht. Hij werd treurig, keek beteuterd en ging ontroostbaar op de grond liggen met zijn handjes naast zijn hoofd tegen het einde van de bezoekregeling: wanhopig, wilde niet opgepakt worden, wilde niet mee met de pleegouders, wist niet waar hij aan toe was.

Nu het bezoek iets langer duurt heb ik de gelegenheid rust in te bouwen en kan hij intiem contact met me hebben, kan zich voorbereiden op het afscheid wat voorspelbaarder wordt en minder chaotisch verloopt. Ook ik ben rustiger als moeder omdat ik me niet in een uur in allerlei bochten hoef te wringen om dat uur zo goed mogelijk te benutten, dat is veel beter voor hem en minder hectisch. Twee uur in de twee weken (het dubbele als voorheen) is weinig en ik mag niet naar de dierentuin met hem omdat bezoeken begeleid moeten zijn.

Het is niet in zijn belang dat zijn moeder die van hem houdt hem vaker ziet... Talloze getuigenverklaringen werden genegeerd. Hierin staat te lezen dat ik een zorgzame, liefhebbende moeder ben. De pleegmoeder wil geen contact met me en noemt zichzelf mama, dat is verwarrend voor hem en geeft wisselende informatie.
De pleegouders zijn afstandelijk, hebben weinig tijd voor bezoek voor mij, ergeren zich dikwijls en reageren niet, bellen me niet op, hebben weinig geld over voor kleertjes en ook niet voor een kindvriendelijk autostoeltje dat aan de veiligheidsvoorschriften voldoet (hij zit in het midden van het busje voorin en de gordels sluiten niet goed).

Hij uit zich door te protesteren (hij ontwikkelt zich leeftijdadequaat) en er wordt nu een probleemgeval van hem gemaakt, hij wordt geanalyseerd: hij heeft ernstige hechtingsproblematiek en is beschadigd. Geen wonder. Bij mij was hij gelukkig: dat probleem had hij niet bij mij of bij zijn vorige pleegmoeder. Ik heb er een jaar geleden al voor gepleit ons onze rust en harmonie te gunnen die door alle instellingen en bemoeienis ontnomen wordt.

Ik en andere deskundigen (die wederom zelfs door de rechtbank genegeerd werden, ja, en zelfs weggelachen of weggehoond als zijnde geen belanghebbende bijvoorbeeld: "kijk, daar hebben we het hechtingspraatje weer..." ) hebben ervoor gewaarschuwd dat hij kan ontsporen op latere leeftijd. En dat terwijl hij altijd goed van vertrouwen was en ik hem had geleerd vriendelijk en open en geÔnteresseerd naar de mensen toe te zijn. Nu gebruikt hij zijn goedheid en zijn leuke snoetje om bij mensen in de smaak te vallen en geaccepteerd te worden, waarbij volledig aan zijn emotionele welzijn voorbij gegaan wordt nl. dat hij zich probeert te hechten uit angst en gewoonte in plaats van uit liefde en genegenheid.

Afreageren op overdreven strengheid en onredelijkheid van de pleegouders doet hij wel. Hij maakte dat duidelijk door te protesteren als hij in een tuigje aan een boom gebonden werd op vakantie, of in de box of de kinderstoel vastgezet werd omdat hij iets niet mocht, of als zijn autootjes afgepakt werden omdat hij alleen op de grond ermee mocht rijden of de batterijen uit al zijn speelgoed gehaald werden omdat dat teveel herrie maakte.
Zijn speelgoed is hem heilig nu (zijn autootjes en zijn bal: het weinige dat hij heeft, heeft hij van mij gekregen). Als iemand in de buurt komt houdt hij het angstvallig vast en durft hij het niet meer uit handen te geven (wel aan mij) omdat hij bang is dat het afgepakt wordt.

Hij krijgt weinig individuele aandacht. Soms is het gezin met z'n negenen en de pleegmoeder werkt ook nog parttime. Hij draagt afgetrapte schoentjes, heeft zwarte nageltjes en een vuil snoetje. Zijn billen zijn knalrood en worden niet ingesmeerd met zalf, ook niet als ik deze zalf meegeef.
De hulpverlening is het afgelopen jaar niet bereikbaar geweest, er is niet gecommuniceerd, afspraken zijn niet nagekomen. Hij stond op de wachtlijst voor gesprekken bij de pleegouders thuis en tussen instanties onderling werd niet goed overlegd of werden de zaken helemaal niet doorgegeven.

Het belang van mijn zoon staat ten alle tijden voorop volgens de instanties, maar ik vraag u: hoe lang moet dit nog duren? Als ik klachten heb, ben ik niet begeleidbaar en moet ik 2 jaar testen ondergaan voor mijn psyche totdat er wat gevonden is, nl. dat ik een trauma heb opgelopen.

Nu kan er eindelijk hulp verleend worden, helemaal omdat mijn zoontje grote problemen krijgt als dit nog langer doorgaat. Maakt u er a.u.b. een einde aan. Het kost de staat en de belastingbetaler handen vol geld en het kost mij en mijn zoontje een gelukkige, onbezorgde toekomst samen, die we verdienen na al dit gemis en verdriet.

Een lieve moeder die blijft vechten voor haar kind...

Arlette Heskes Den Haag

De burger heeft met name de hulp van de media en publicaties nodig
om deze sectoren te dwingen over hun (ethisch) handelen na te denken

  Nieuwsblad van het Noorden: Stalker Johan wil voogdij kinderen
  Prof. Dr. A. de Zwaan publiceerde al in 1997 in de NRC over kinderdieven
  Telegraaf: Jeugdzorg Brabant voor de rechter, Directeur weg om blunders
  Trouw: Advocaten 10 van de 64 kortgedingrechters beneden de maat
  Arts zwijgt over mishandeling, vertrouwen in kinderbescherming ontbreekt
  Haarlems Dagblad: Raad voor de Kinderbescherming heeft privacy geschonden
  Telegraaf: Wie help eigenlijk ouders in nood
  Volkskrant: Minister wil van plaatsvervangend rechters af
  Volkskrant: Pleegmoeder vecht voor inspraak over Pepita
  Telegraaf: Echtpaar verwaarloost pleegdochter
  Grootouders winnen gevecht om kleinkind
  Telegraaf: Kinderbescherming in Nederland en wat er mis is
  Winschoter Dagblad publiceert over Zwartboek Kinderbescherming op Internet
  Telegraaf: Intimidatie door Kinderrechters
  Trema doorgeefluik voor mentaliteitsverandering rechterlijke macht
  Veluws Dagblad: Vader wist niets van mishandeling dochter
  Telegraaf: Kinderrechter verpest vaderdag
  Tijl Krantenuitgeverij: Leger des Heils in beklaagdenbank
  Telegraaf: Politie beŽindigt ontvoering meisje
  Werkgroep Vrouw en Recht: Notulen plenaire bijeenkomst 110599
  Telegraaf: Weigering inzage dossier financiŽle ramp voor arts
  Macht is recht, wie meer macht heeft, heeft meer rechten en kan zich meer rechten toe-eigenen
  De Volkskrant: Kabinet licht gehele jeugdzorg door...!
  Telegraaf: Verhalen bijstand op ex-echtgenoten totale mislukking
  Ervaringen van SOR rechtvaardigen het indienen van een W.O.B. verzoek
  Oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid door de Stichting S.O.R.
  Acties verontruste ouders tegen de Raad voor de Kinderbescherming Oost I
  Acties verontruste ouders tegen de Raad voor de Kinderbescherming Oost II

  Terug naar het begin

  Zwartboek Kinderbescherming
  26 februari 2007 bij Een Vandaag op TV!
  Commentaar van anderen op de uitzending van Een Vandaag
  Brief van Bureau Jeugdzorg aan Arlette Heskes met vragen (over geboden hulp)
  Overzicht van enkele schokkende ervaringen over begeleiding door Jeugdzorg

  Bezwaarschrift IB-BJZ januari 2008 definitief
  Klacht Mooi RMT Den Haag definitief
  Spoed ex 8.81 definitief voor de voorzieningenrechter
  De beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen
  Publicaties over subsidies voor NOG's en ondernemingen in Nederland en de Antillen