DENK MET ME MEE


SDN topics . . . . . SDN homepage

Amsterdam, 24 september 2001

De regering van de VS en andere regeringen zoeken via media steun voor een wraakactie. Dat is een hele logische reactie in een situatie zoals die waar we nu in zitten. Maar willen we ervoor zorgen dat dergelijke aanvallen nergens meer ter wereld plaatsvinden, willen we er echt voor zorgen dat terrorisme tot het verleden gaat horen dan moeten we het beleid om wraak te nemen actief bestrijden.

Het vernietigen van de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze actie maakt ons niet veilig. Het aanvallen van kleine landen die mogelijk een verbond hebben met de terroristen zal ons niet veilig maken. We kunnen de gevoelens die hiertoe leiden best begrijpen, misschien herkennen we zelfs deze gevoelens. Maar we zouden niet moeten handelen naar deze gevoelens, maar we kunnen intelligentere oplossingen bedenken die ons en de wereld vooruit brengen.

Wanhoop, vernielzucht en irrationele handelingen , zoals terrorisme worden door mensen gedaan die verschrikkelijk veel pijn gedaan zijn door hun leefomstandigheden. Die leefomstandigheden voor een groot deel van de wereldbevolking is al generaties lang zo vol wanhoop dat degenen die dit moeten ondergaan gevoelloos worden en het contact met hun menselijkheid verliezen. Zolang er situaties bestaan waarin mensen waar ook ter wereld in armoe moeten leven en onderdrukt worden, zullen we allemaal steeds het gevaar lopen van een irrationele geweldsdaad van iemand. De mensen vinden, die terroristische acties doen en hun hiervoor straffen zal deze individuen wel stoppen, maar het zal niet een einde betekenen aan de situaties die zulke individuen produceert.

We moeten een beleid hebben die een einde maakt aan armoe en onderdrukking voor iedereen over de hele wereld. Wij hebben de intelligentie om een dergelijk beleid te ontwikkelen en we hebben de middelen om ze uit te voeren. We zullen samen beleid ontwikkelen die elk persoon de waarde geeft die het verdient, ongeacht ras, godsdienst, religie of nationaliteit. Hier zijn we toe in staat, maar daarvoor moeten we onze huidige levensstijl opgeven, want deze levensstijl veroorzaakt dat grote delen van de wereldbevolking profiteert van de opgelegde armoede van anderen. Wij, mensen hebben genoeg middelen ontwikkeld, zodat niemand in armoede hoeft te leven. Er is genoeg voor een ieder van ons.

Belangstellenden kunnen contact met mij opnemen.
Tel: 030 2540190

Amsterdam, Jasmine Maduro