Geld pompen in economie is Japans enige optie

EuroStaete . . Euroramp . . Klokkenluiders <===> SDN . . Schandpaal . . Geld

De rotte financiële sector is de kern van Japans probleem

Nobelprijswinnaar dr. Jan Tinbergen schreef mij: Van geld heb ik geen verstand

07-01-2011

'Japan is failliet, en Europa?'

Japan is failliet en zelfs de Japanse regering geeft dat inmiddels toe. Het is einde oefening.

Lees de column van prof. dr. René Tissen: En Europa en Amerika? Ook failliet!

Column René Tissen

Einde oefening

Als gevolg van een totale staatschuld van 200% van BBP (die ook nog eens flitsend snel groeit) en een vergrijzende bevolking die met geen mogelijkheid de eigen economie aan de praat weet te houden, is het voor Japan einde oefening. Het mateloos stimuleren van de economie heeft alleen maar méér ellende veroorzaakt, o.a. omdat Japan het overgrote deel van de staatsschuld heeft laten opkopen door de eigen pensioenfondsen. Ook die zijn daarom failliet en dat weet de bevolking. Ellende
Voor Japanners dreigt nu het zwarte gat van het persoonlijke faillissement. Wat moet je als mens doen als je wél ouder wordt maar geen uitzicht meer hebt op een fatsoenlijke oude dag? Komt het dan goed met de economie? Nee, dus.

Amerika

Plotseling geeft ook Amerika toe dat het failliet is en wel bij monde van Minister van Financiën Tim Geithner. Het land bereikt razend snel het zelfingestelde schuldenplafond van 14,3 biljoen dollar, waarschijnlijk al rond maart van dit jaar. Dat moment kon weleens de genadeklap betekenen voor Amerika en dat zegt de minister zelf. Hij spreekt van de waarschijnlijkheid van acute betalingsproblemen en waarschuwt voor de mogelijke gevolgen. Het afwaarderen van de kredietwaardigheid van Amerika staat voor de deur en had al plaatsgevonden als de ‘rating agencies’ objectiever waren geweest. De uitspraken van de minister zijn ronduit spectaculair en staan haaks op de officiële berichtgeving van de Federal Reserve. Daarin is sprake van een aanhoudend herstel van de economie en zelfs van de werkgelegenheid. Tegelijkertijd wordt het beleid van geldverruiming (QE2) genadeloos voortgezet. Dat drijft het land dieper de afgrond in.

Ellende

De bevolking merkt aan den lijve drie dingen:

1) werk en inkomen staan onder druk

2) de huizenmarkt stort verder in

3) , evenals de lokale overheden.

Zelfs hele staten (de “CINN-states” California, Illinois, New Jersey en New York) gaan er momenteel aan. Om te voorkomen dat de schuldenberg ‘out of control’ raakt moet er op landelijk niveau niet langer gestimuleerd worden, maar juist bezuinigd. Daarvoor is het echter te laat. Nu bezuinigen zorgt ervoor dat de zaak nog sneller instort. Komt er een dubbeldip in Amerika? Nee, officieel zal het land gematigde economische groei laten zien en zelfs aantrekkende werkgelegenheid. Maar feitelijk is sprake van een depressieve patiënt die zich aan het einde van een manische periode bevindt.

Europese reclame?

En Europa? Ook failliet! Maar dat willen we ons niet gezegd laten. Europa hoopt gewoon dat de problemen zich blijven beperken tot enkele lidstaten en enkele banken en dat de rest zich door de ellende heen weet te bluffen, zoals Spanje en Portugal. Gisteren liet George Soros wederom weten dat Ierland wat hem betreft volledig kapot is, o.a. vanwege het beleid van de Ierse regering om de eigen banken overeind te houden. Tegelijkertijd riep de Engelse minister van financiën –Osborne- Europa op ‘to underpin the euro’ en dat is een Engelse manier van zeggen dat er nu écht wel iets met Europa moet gebeuren, anders gaat het mis.

Ellende

Voor de Europese bevolking stapelen de problemen zich op. Europa heeft een huizenprobleem, een werkprobleem, een pensioenprobleem, een bankenprobleem, een economisch probleem, een fiscaal probleem, een geldprobleem, een politiek probleem en ga zo maar door. Oplossingen zijn er niet. Aan België is goed te zien wat Europa momenteel mankeert. Het lukt niet om bij elkaar te blijven. Want niemand weet hoe. Maar het lukt ook niet om uit elkaar te gaan. Want ook daarvan weet niemand hoe dat moet. Niettemin lukt het de Belgen al jaren om gewoon door te modderen. En het is ook nog een leuk (en voor het oog welvarend) land om in te leven. Dankzij Europa. Zal datzelfde Europa de Belgische weg kunnen bewandelen?

René Tissen

Business Universiteit Nyenrode

Wat vindt u van de column? Geef uw mening:reacties openen in pop-up

Mijn commentaar:

Subject: Ik zag uw uitzending over de Babyboomers

 
Redactie WNL                                                           
 
Ik zag uw uitzending over de Babyboomers waarbij de AOW voor de jeugd onbereikbaar zou worden. Dat is aperte onzin. Wanneer u kunt aantonen dat u vandaag brood kunt eten dat morgen pas gebakken wordt, dan hebt u heel misschien een punt. Maar de productie van vandaag wordt vandaag verdeeld over de koopkrachtige bevolking. Morgen komt de productie van morgen ter beschikking van de burgers van morgen.
 
Het argument dat de verhouding werkenden/gepensioneerden tot problemen zal leiden is onjuist. Het is alleen een kwestie van hoe de productie te verdelen. De koopkracht die de babyboomers hebben zorgt namelijk voor  de werkgelegenheid van de jonge generatie en verder, en is zelfs een zegen voor de jeugd. Ook het argument dat we aan het potverteren zijn in klinkklare onzin, omdat de uitgestelde besteding van koopkracht met besparingen eindelijk tot nieuwe werkgelegenheid zal leiden, met belastingopbrengsten en AOW-premie als resultaat. Zolang de geldpolitiek als maar buiten de openbare discussie blijft zullen problemen en misvattingen steeds voorkomen.

Onze jeugd zal het, als de planeet dat toelaat, nog beter krijgen met minder werken dan die van net na de oorlog, welke generatie met hard werken de welvaart van vandaag heeft opgebouwd. De huidige bezuinigingspsychose laat zien dat we nog steeds niet weten wat geld, vermogen en kapitaal zijn en hoe daarmee om te gaan. De media gaan die discussie helaas nog steeds zorgvuldig uit de weg. De nu te lage rente op staatsobligaties die samenhangt met de staatsschuld is namelijk de bron van inkomen en welvaart voor de gepensioneerden.

Wilt u van die staatsschuld af zoals de demagogie van vooral rechts Nederland doorklinkt in de media? Denk daar maar eens over na voor de tijd dat u zelf met pensioen zal gaan. Geen staatsschuld is goeddeels geen stabiel pensioen, dan tenzij u geen drama beleeft op de beurs met een financiële crisis die ingebakken zit in het huidige kapitaalsysteem. Want waar komen vandaag al die miljarden vandaan? En vooral waar gaan de miljarden naar toe? Al een belastingaanslag gehad voor de financiering van die 135 miljard opgelopen staatsschuld? Nee...?! Hoe kan dat...??? Moeilijk deze lastige vragen !!
 
Een Nederlandse WikiLeaks kan daar hopelijk verandering in brengen, wat analoog met het drama van Brandon via de media de politiek eindelijk dwingt om er openbaar over na te denken en het bespreekbaar te maken. Zonder loopt de samenleving helemaal vast. Probeer Job Cohen maar eens te vragen naar het aanbod dat ik hem deed in Bussum met de politieke cheque die ik hem overhandigde. Ik heb nu zes keer geprobeerd om in de Tweede Kamer als "volksvertegenwoordiger" te worden gekozen, maar kreeg keer op keer de deksel op de neus door de oplossingen die er ook zijn niet in de campagne en zeker niet in de media aan den volke te mogen voorleggen.
 
Daarom zoek ik nog steeds een politieke partij die het recht van inspraak van de burger in het vragenuurtje wil opnemen als prioriteit bij de komende verkiezingen. Democratie is niet vanzelfsprekend ook niet in Nederland waar de persvrijheid - zeker weten - ook aan banden ligt. Misschien dat Jan Nagel er eindelijk in slaagt een aantal zetels te veroveren voor de ouderen met 50-Plus die verloren gingen bij het AOV (Algemeen Ouderen Verbond) door onderling gekissebis met de afscheiding van Theo Hendriks.
 
(C) M.vr.gr.
 
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153