De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Barry Hoolwerf en Rick Schutte interviewen Rob Brockhus over de economie in Japan
EuroStaete . . Euroramp . . Klokkenluiders <===> SDN . . Schandpaal . . Geld

Twee scholieren in klas 5 VWO van het Griftland College interviewen Rob Brockhus

BIB in Basel: Bevries giftige leningen, zoals Japan sinds 1987 dat allang doet !
Nobelprijswinnaar dr. Jan Tinbergen schreef mij: 'Van geld heb ik geen verstand'

Griftland College - Noorderweg 79 - Postbus 316 - 3760 AH Soest

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Bram Geredenaar [mailto:thenederlander@hotmail.com]
Verzonden: dinsdag 4 februari 2003 9:00
Aan: sdn@planet.nl
Onderwerp: Interview over de recessie in Japan

Geachte mijnheer Brockhus,

Wij zijn twee scholieren en zitten in klas 5VWO. Op dit moment zijn wij bezig met een praktische opdracht voor economie. Ons onderwerp voor deze opdracht is 'De recessie in Japan'. Al zoekende naar de juiste informatie kwamen wij uw artikel tegen over het Japanse spaarkapitaal en de invloed daarvan. Aangezien wij dit een goed bruikbaar artikel vonden en er voor de opdracht ook nog gebruik moet worden gemaakt van een primaire bron, wilden wij u vragen om een aantal vragen te beantwoorden. Een soort interview dus en de vragen staan hier beneden.

Alvast bij voorbaat dank,

Barry Hoolwerf en Rick Schutte.


Vraag 1.
Wat bent u van beroep?

Ik was drogist en ben autodidact m.b.t. de geldpolitiek video/brockhus.wmv Lees www.sdnl.nl/geld-dna.htm van mijn hand. Nu heb ik een bijstandsuitkering die deze maand verlaagd is met de maatregelen van de rechtse regering CDA-VVD-LPF. Onze ABW-uitkering ging van 502 euro naar 496 euro per persoon per maand. (man en vrouw apart om die te kunnen chanteren m.b.t. de sollicitatieplicht, het zgn. meisjesbeleid). Mijn vrouw die nooit werkloos is geweest maar huisvrouw (gelukkig), kreeg van de regering/sociale dienst een W op haar revers genaaid, zoals de joden een J kregen in de nazi-tijd. Dat klinkt hard maar is realiteit. Wij hebben bezwaar gemaakt bij de SD en wezen op de grondwet die ronselen en arbeidsdwang verbiedt. (dat heeft niets te maken met luiheid of parasiteren maar de grondrechten van de mens voor zelfbeschikking). Ik WERK overigens 13 uur per dag aan de website die door zeer velen - ook door jullie - als bron van kennis en informatie wordt gebruikt.

Vraag 2.
Welke opleiding heeft u hiervoor genoten?

Middelbaar, niks bijzonders maar leer met leven en lezen en vooral met onderzoeken, luisteren en nadenken. Oude kennis heeft geen eeuwigheidswaarde

Vraag 3.
Lag uw interesse altijd al bij Japan en met name de Japanse economie?

Neen, gewoon een dramatisch voorbeeld van ongebreideld spaargedrag zonder dat dat een relatie heeft met de productie in een land. Lees daarom www.sdnl.nl/staatsschuld.htm en de doorkliks

Vraag 4.
Wat voor impact heeft de Japanse recessie nu eigenlijk op de rest van de wereld?
Nog weinig, zolang Japan de oninbare vorderingen van de banken gewoon in de boeken laat staan. Voor Japan betekent de wereldrecessie een dramatisch daling van de export en stijl oplopende werkloosheid. Werkloosheid is overigens een utopie die bij de oervolkeren nog steeds praktijk is van alle dag, met alle positieve aspecten van dien. (Deze snap je vast niet)

Vraag 5.
Zijn er ook gevolgen die wij ook hier in Nederland kunnen merken?

Nauwelijks, hooguit worden de importprijzen lager, fijn voor ons, beroerd voor Japan.

Vraag 6.
Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak voor de recessie in Japan?

Deflatie, Japanners moeten zelf sparen voor de oude dag. Worden met 55 gepensioneerd en leven ca. 30 jaar als oudere van de besparingen als die aanwezig zijn. De AOW in Japan stelt niks voor. Deflatie is dus normaal in Japan dat niet alleen zijn producten exporteert, (waarvan je moet leven zoals van brood, wonen, zorg, recreatie, enz.) maar ook zijn spaargeld met het opkopen van buitenlandse investeringen. Kan dat niet, dan moet men binnen Japan beleggen in onroerend goed ??? In aandelen ?? Bij banken ??? Lees de doorkliks van www.sdnl.nl/staatsschuld.htm en www.sdnl.nl/schuld.htm

Vraag 7.
Wat vindt u van de manier hoe de Japanse overheid de recessie aanpakt?

Pure paniek. Jongleren op een dun draadje en hopen dat de schuldenbergen niet omvallen.

Vraag 8.
Waar ligt volgens u het begin van het einde van de Japanse recessie?

Het begin van de recessie ligt bij de te lage rente op besparingen die spaargeld dwingt om in speculatieve waarden te laten beleggen. Met als gevolg een cumulatieve waardestijging van de grond en aandelen door spaargeld op spaargeld te stapelen, zonder enige relatie met productiviteit en het ontbreken van inflatie die het overtollige kapitaal kan laten eroderen, zodat bergen van spaargeld alleen maar groeien, wat leidt tot een zeepbeleconomie. Overigens ligt het maximum aan papieren vermogen van particuliere en overheidsbesparingen en schulden samen (altijd in evenwicht) op ca. 30 keer het BNP om dezelfde reden als dat een hypotheek nooit langer kan lopen dan 30 jaar. Bij 5% rente wordt die hypotheek namelijk eeuwig onaflosbaar. (moeilijk hè...) Hier dus het ongekeerde, de staatsschuld kan nooit groter worden dan 30 maal het BNP. Het beëindigen van de recessie in Japan kan direct beginnen met het invoeren van een liquiditeitsbelasting (zie buchgeld.htm ) en de vermogensbelasting

Vraag 9.
Wanneer zal er een eind komen aan de Japanse recessie?
Morgen, als de regering de mensen met een dreiging van een forse geldontwaarding tot besteding dwingt van hun papieren vermogen of met een fikse vermogensbelasting en liquiditeitsbelasting (beter) die tevens aangewend worden om de enorme staatsschuld en de bankenschuld te verminderen. Dat betekent tevens een verdere aanslag op het milieu met verbruik van grondstoffen en energie.

Vraag 10.
Welke rol heeft nu precies de koers van de Yen in de Japanse recessie?
Die is alleen van belang voor de export. Een zwakke yen bevordert de export evenals nu de zwakke dollar de export uit de VS bevordert en daartegenover onze olie-import goedkoop houdt. Onze export lijdt daar heftig onder zeggen ze bij VNO-NCW en dus willen ze Jan Peter Potter laten bezuinigen op onderwijs.....!! (op jullie) op mij, enz. enz.

Dat was het. Alvast bedankt dat u hier tijd voor heeft willen nemen om onze vragen te beantwoorden.
De antwoorden zullen we uitwerken tot een net interview en ook gebruiken in onze presentatie in maart.Een vraagje terug:
Zoek uit het verschil in prijsniveau van nu en 14 maanden geleden voor gewone artikelen en lokale belastingen. ZEER BELANGRIJK...!!!!

Barry Hoolwerf en Rick Schutte
E-mail: thenederlander@hotmail.com
School: Griftland College te Soest
Klas: 5VWOa Profiel: Economie en Maatschappij.