Migratienota VVD valt slecht bij PvdA en D'66

Geboorteoverschotten . . . Ing. W.E. Janze Stellingen en theorieën . . . . . SDN
vrijdag 19 oktober 1997

DEN HAAG - De migratienotitie van de VVD is de coalitiegenoten PvdA en D66 in het verkeerde keelgat geschoten. 'De VVD suggereert dat allochtonen een bedreiging vormen', zegt PvdA'er B. Middel. 'De liberalen pretenderen met oplossingen te komen, maar geven die niet', vindt D66'er B. Dittrich.

Middel: 'weinig nieuws bijna alles is al kabinetsbeleid. Maar die toon. Mijn zoon heelt een buitenlandse moeder. Die ervaar ik niet als bedreiging.' Dittrich:, 'De VVD zoekt naarstig naar iets om zich blijvend op het vreemdelingenbeleid te profileren. Maar wat niet al kabinetsbeleid is. is niet uitvoerbaar.'

Een maand geleden ontvouwden de VVD-kamerleden H. Kamp en J. Rijpsta hun ideeën al in de Volkskrant. Ze zeiden 'harder aan de touwtjes te willen trekken' en 'ongeduldig te zijn om door te gaan'. In Den Haag presenteerden ze donderdag officieel hun ideeën over immigratie en integratie.

De VVD wil een rem op de immigratie. omdat Nederland niet goed in staat is vreemdelingen te laten integreren. Er moet harder worden gewerkt om de in Nederland verblijvende allochtonen beter op te nemen in de Nederlandse samenleving. Racisme en discriminatie moeten harder worden aangepakt.

Een in het oog springend idee is de invoering van een beperkte toelatingsregeling voor Antillianen en Arubanen. Die regeling zou gelijk moeten zijn aan die voor Nederlanders die op Aruba willen wonen. Volgens Kamp zijn er in Nederland te veel problemen met Antilliaanse allochtonen. VVD-burgemeester W. Hoekzema van Den Helder, dat veel problemen met Antilliaanse jongeren kent. riep zijn partij en het kabinet twee weken geleden op maatregelen te nemen tegen de komst van Antillianen. Veel steden kunnen de grote aantallen Antillianen niet meer aan, denkt Hoekzema. Volgens Dittrich is dat de omgekeerde wereld. 'Aruba is zo groot als Texel met veel werklozen. Als Nederlanders zich daar vestigen. komen er juist meer problemen. Daarbij: het zijn rijksgenoten die gelijke rechten hebben.'

Middel en Dittrich hekelen het VVD-standpunt om illegalen in gesloten centra op te vangen. 'Te hardvochtig', oordeelt Middel. 'Wil de VVD ook vrouwen en kinderen opsluiten?' Volgens Dittrich betekent het VVD-voorstel dat illegalen 'tot in lengte van dagen' moeten worden opgesloten. 'Ze kunnen vaak niet worden teruggestuurd, omdat ze geen reisdocumenten hebben of dat het land van herkomst hen niet wil hebben. Het klinkt ferm, maar het is geen oplossing.'Maandag, 3 oktober 1997

Censuur


Stel je voor, dat er in Nederland elke dag zo'n 330 krokodillen er bij zouden komen, ruim 2000 per week, ruim 100 000 per jaar. Stel je voor, dat ons aardbolletje elke dag een kwart miljoen olifanten erbij zou krijgen zo'n honderd miljoen per jaar. We zouden demonstraties krijgen en men zou eisen, dat de legers in de wereld deze overbevolkende dieren zouden afschieten, maar krokodillen vernietigen geen tropische regenwouden en olifanten hebben nog nooit een gifbelt achtergelaten, (Betuwelijn gaat door 300 gifbelten) maar mensen wel en landen met een extreme (over)bevolkingsgroei, zoals Turkije, Irak en Iran wentelen succesvol hun overbevolking af op landen als Nederland en Duitsland.

Vorige week vernam ik via radio en TV dat de VVD paal en perk wil stellen aan de toestroom van buitenlanders naar ons gastvrije, maar overvolle landje en de volgende dag (vrijdag 10 oktober) kijk ik benieuwd in De Volkskrant want ik wil de getallen, die de VVD noemt nog even voor ogen hebben en wat blijkt uw verslaggever geeft in zijn artikel: "Migratienota VVD valt slecht bij PvdA en D66 " uitsluitend de meningen, commentaren van de PvdA en D'66, maar wat de VVD inhoudelijk te berde heeft gebracht wordt verzwegen.

Censuur bestaat al eeuwen lang. Zo'n 2000 jaar lang is de Bijbel verboden geweest en in 1530 liet de paus de hele oplage van de Koran verbranden en in 1559 werd het drukken en in het bezit hebben van een Bijbel in de landstaal door Paulus IV verboden.

Als uw verslaggever (zelf)censuur toepast kijk ik daar niet van op, maar met mijn wetenschappelijke opleiding wil graag zelf mijn mening vormen aan de hand van objectieve(re) gegevens.

Ik wens De Volkskrant beterschap.Auteur: Ing. W.E. Janze (ex-docent algemene economie en statistiek)
Venetiëhof 131 - CSE
(KNSM-deel van het IJ-eiland)
1019 NC Amsterdam - Zbrg
Telefoon: (020) 4 192 206