bevolkingsexplosie moet aan de orde gesteld worden,
schrijft Walter Janze aan Frits Bolkestein

Geboorteoverschotten . . . Ing. W.E. Janze Stellingen en theorieën . . . . . SDN

Ing. W.E. Janze
Venetiëhof 131 - CSE
KNSM-deel van het IJ-eiland)
1019 NC Amsterdam - Zbrg
Telefoon: (020) 4192206


        Aan:
         VVD-fractievoorzitter Tweede Kamer
         Mr. Drs. F. Bolkestein
         Postbus 20018 2500 EA Den Haag
         Amsterdam, 27 augustus 1997


Betreft: Nieuw juridisch denken, om zo Nederland (mijn land) versneld overbevolkt te krijgèn.

  Geachte heer Bolkestein,

's-Werelds grootste probleem is de huidige bevolkingsexplosie, de belangrijkste oorzaak van (burger)oorlogen, dus vluchtelingen, rigoureuze milieuvernietiging (tropisch regenwoud), woestijnvorming en water tekort. (ook in Nederland) Deze bevolkingsexplosie aan de orde stellen, is echter in kleinzielig Nederland het nieuwe grote taboe.

Buitenlanders hebben grote minachting voor onze tolerantie. Desnoods onder de ogen van de Koninklijke Marechaussee vernietigen ze hun identiteitspapieren. Zelfs een vliegtuiglading buitenlanders hier zonder landingsvergunning dumpen is al niet meer abnormaal; en niet voor niets werd Nederland daarvoor uitgekozen............ En om hun dankbaarheid te tonen voor onze tolerantie worden onze gevangenissen overbevolkt door............. De slachtoffers van deze politiek, Nederlanders hebben net als de mensen, die in '45 terugkwamen uit de kampen hun mond te houden, want alleen buitenlanders zijn zielig en mogen dan ook, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler, schijnbaar onbeperkt processen voeren.(Juristen verdienen er goudgeld aan)

Voor Turkse vrouwen is het "normaal" om drie keer zoveel kinderen te krijgen als Italiaanse vrouwen, en in landen als Libië en Syrië zijn ze helemaal ongeremd, want daar ligt het kindertal zelfs vier, respectievelijk vijf keer zo hoog als dat van de vrouwen in Italië en dit soort gruwelcijfers gelden ook voor Iran. (krijg je niet je zin, dan ga je toch "gewoon" hongerstaken)

Het nieuwe juridisch denken bestaat hieruit, dat als je nu maar lang genoeg minachting hebt voor de Nederlandse wetten, als je die nu maar lang genoeg ontkracht of verkracht, dan heb je "recht" op een verblijfsvergunning. (lees Nederlands paspoort)

Vervolg: "Nieuw juridisch denken ...."

De Amsterdamse politiek is nu al zo gedegenereerd, dat zij "rustig" Amsterdammers oproept om naar de stembus te gaan, waarna vervolgens een handjevol politici gewoon even beslist, dat die stemming ongeldig is, waardoor een kleine kwart miljoen Amsterdammers voor Jan-met-de-korte-achternaam naar de stembus is getogen.

's Avonds op de TV hebben we deze regenten kunnen zien juichen, zoenen, klappen, want ze gingen een natuurgebied vernietigen. Plant- en diersoorten mogen volgens de hotemetoten uitgeroeid worden, er zijn niet te veel mensen, maar volgens hun te weinig woningen (Ecologisch biedt Nederland maar ruimte aan drie miljoen mensen, ons inwonertal van rond 1880, althans bij de huidige consumptie)

Diezelfde natuurvernietigers roepen nu om het hardst dat een Turkse familie, die jarenlang ten onrechte een woning heeft onttrokken aan Nederlanders, mensen die jarenlang minachting hebben getoond voor ons rechtsstelsel nu definitief ons land moeten helpen overbevolken, om zo nog meer natuurgebieden te kunnen helpen vernietigen?

Het CDA-rapport "Schepping en Rentmeesterschap"(1993)smeken de opstellers bijna om de bladzijde om geboortebeperking zowel in wereld, maar zeker ook in ons nu al extreem overbevolkte NEDERLAND. Meer mensen in Nederland betekent nog meer auto's, nog meer files, nog meer asielzoekers, die via Schiphol in eigen land op vakantie gaan, nog meer stukken van de Veluwe, die volgebetoneerd en platgeasfalteerd gaan worden en een nog grotere werkloosheid of liever baanloosheid en dus een nog grotere criminaliteit, want over dat verband is iedereen het nu eindelijk wel eens.

Al die miljoenen varianten van leven, al die miljoenen genenvariëteiten hebben geen Verenigde naties, alleen het gen mens. Er bestaat dan ook geen HANDVEST VAN DE RECHTEN VAN DE UITSTERVENDE PLANT- EN DIERSOORTEN, terwijl er naar reële schattingen dagelijks zo'n HONDERD soorten worden uitgeroeid.

Nederland is een gastvrij land. Ruim 2 miljoen zijn hier gastvrij ontvangen. Het is ons uit de klauw gelopen, want 2 miljoen (1.4 miljoen volwassenen + 1.2 miljoen kinderen + miljoen illegalen ?) betekent 50 tot 80 natuurgebieden à la IJmeer volbetonneren en platasfalteren.

De helft van de hogere diersoorten in Nederland wordt met uitsterven bedreigd en derhalve doe ik een dringend beroep op de politiek, om niet nog meer, in eigen land overbevolkte mensen in ons land toe te laten, zeker niet mensen, die jarenlang misbruik hebben gemaakt van onze oeverloze gastvrijheid.

Met vriendelijke groet,

Ing. W.E. Janze

P.s.: De vorige paus was voor geboortebeperking, waarom u niet?

Italië : 1.3 kinderen per vrouw
Turkije: 3.7
Libië : 5.2
Algerije: 5,4
Syrië : 6.7

Bron: NIAS

Antwoord van de heer Bolkestein