Geboorteoverschotten ? Ach, die loos je in Nederland
Geboorteoverschotten . . . Ing. W.E. Janze Stellingen en theorieën . . . . . SDN


Door: ing. W.E. Janze

Amsterdam, 31 maart 1997

kwart miljoen

Alle waarschuwingen van de Verenigde Naties ten spijt, is ons aardbolletje gisteren toch weer verder overbevolkt met een kwartmiljoen mensen, al stond dat gisteren niet in de krant. Nog meer mensen, die onze natuur versneld zullen helpen vernietigen. Volgens het World Watch Institute zijn er gisteren opnieuw zo'n 100 planten- en diersoorten uitgeroeid. Net als van de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland is er van die planten- en diersoorten geen enkel exemplaar meer over. Complete genocide, maar dat stond gisteren niet in de krant. Er worden nu al drie baby's per seconde geboren, beangstigend, maar het is kennelijk geen nieuws. In maart kwamen er in Den Haag zes mensen bij een brand om het leven en daar stonden de kranten vol mee en zelfs (Turkse) ministers bemoeiden zich er mee.

Het statistisch jaarboek 1997 leert mij dat alleen al in 1995 er meer dan 70.000, hun eigen land overbevolkende, mensen een Nederlands paspoort (er bij ?) hebben gekregen. Dat betekent dat wij alleen al voor deze groep overbevolkenden twee natuurgebieden à la IJmeer kunnen vernietigen en volbetoneren en platasfalteren, omdat hun ouders weigerden aan geboortebeperking te doen; en "dus" krijgen ze een Nederlands paspoort. Onder deze groep van 70.000 nieuwe Nederlanders bevinden zich er ruim 33.000 hun eigen land overbevolkende Turken, en dat levert dus alleen al een IJburg vol aan natuurvernietiging op. Zes mensen zijn er omgekomen bij een brand en alleen al in 1995 hebben ruim 33.000 Turken bezit genomen van Nederland en zonder begeleiding gaan deze mensen hier "gewoon" door met het op extreme wijze overbevolken van ons landje.

De Italiaanse vrouw baart, ondanks het toeziend oog van de paus, gelukkig maar gemiddeld 1.3 kind per vrouw, oftewel drie vrouwen baren 4 kinderen. In ons extreem overbevolkte, met files verstopte Nederland met ruim 460 inwoners per vierkante kilometer (op wereldschaal ligt dat al op ruim 40) ligt dat geboortecijfer aanzienlijk hoger dan in Italië, als gevolg van de hier gastvrij onthaalde buitenlanders. Maffe, gekke politici stimuleren ook nog eens de ruim 1,4 miljoen hun eigen land overbevolkende medelanders in hun extreme milieuvernietigende kinderproductie met kinderbijslagschenkingen, i.p.v. een zware belastingheffing, als boete. Zo vinden Turkse vrouwen het "normaal" om drie keer zoveel kinderen te baren als de Italiaanse vrouwen. (3,7 bron NIAS) en het waanzinnige bevolkingsoverschot wordt door de Turkse regering deels succesvol afgewenteld op o.a. Duitsland en Nederland.

In Turkije zijn er Nederlandse vrouwen vermoord, toeristes. Eerst werden ze verkracht en vervolgens vermoord en dat was nieuws......, en in maart zijn er zes mensen door brand om het leven gekomen en dat was nieuws....... en elke dag roeit de overbevolkende mens zo'n 100 planten- en diersoorten uit, maar dat is geen nieuws. Helaas!

Door de waarnemingen van de nieuwe, gerepareerde ruimtetelescoop weten we dat ons aardbolletje misschien wel 14 duizend miljoen jaar oud kan zijn. In de komende, luttele, 10 jaar tijd zal ons aardbolletje nog extremer worden overbevolkt met zo'n duizend miljoen mensen, die nog versnelder als nu onze tropische regenwouden zullen kaalslaan en voor verdere woestijnvorming zullen zorgdragen, en nog extremer onze beperkte zoetwatervoorraden gaan geplunderd. Politieke gekken zullen deze mensen importeren en vervolgens nog versnelder Nederlandse natuurgebieden als het IJmeer volbetoneren en platasfalteren.

Tragisch, zes mensen kwamen er om bij een brand en dat was wel nieuws.

Ing. W.E. JANZE

ex-docent algemene economie & statistiek.