Persbericht: Alarm... U wordt Vergiftigd!
Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?


PERSBERICHT

Van: Jan Parmentier, voorzitter
Onderwerp: presentatie en uitreiking van het. nieuwe boek:
"Alarm... U wordt Vergiftigd! Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?"

Geachte dames en heren,

op donderdag 18 december 2008 wordt. het nieuwe boek van de bekende oud-actrice en -ballerina, kunstenares en schrijfster Ine Veen gepresenteerd in Zalencentrum-restaurant "Het Leeuwke", Sonseweg 3 te Nijnsel (gemeente Sint Oedenrode) Het Leeuwke ligt aan de A50. De happening begint. om 18.00 uur en de presentatie van de hele avond wordt verzorgd door actrice Wieteke van Dort. De avond begint met een sprekersessie door enkele bekende personen zoals prof. dr. ir. van Putten, ir. Nevels van Edelchemie (De uitvinder van de Nuloptie-Technologie) en hoogleraar criminologie prof. dr. F. Bovenkerk. Een exemplaar van het nieuwe boek van Ine Veen is gestuurd naar Premier Balkenende. Tevens zullen die avond, naast Ine Veen, enkele andere bekende kunstenaars hun werk tonen.

Zie verder op de website voor achtergrondinformatie: www.sdnl.nl/ine-veen-persbericht.htm

m.v.g.

Jan Parmentier,
Hulststraat 6
7552 SB Hengelo (O)
074-2913220
06-12349577

Het boek gaat over het. grote gifschandaal betreffende de wolmanzouten, die gebruikt worden voor houtverduurzaming en welk hout o.a. op grote schaal toegepast wordt voor kinderspeeltoestellen en tuinhout. Bij wolmanzouten gaat het om koperoxide, arseenzuur en chroomtrioxide. Vooral de laatste 2 zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die de vruchtbaarheid aantasten en genetische afwijkingen in bet nageslacht kunnen veroorzaken. Er bestaat zelfs geen veilige ondergrens voor: oftewel: één molecuul is in principe al uit. den boze. Die stoften staan ook op de "Zwarte lijst van zeer giftige stoffen voor het milieu", die de Tweede Kamer in 1986, in het: kader van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986,1990, zelf heeft opgesteld.

"Deze lijst geeft Veen overzicht van stoffen die geacht worden een bijzondere bedreiging te vormen voor bodem, water en lucht", aldus de letterlijke tekst van het IMF.

Deze uiterst giftige stoffen moeten volgens de milieuwetgeving met de best bestaande logistiek en. technologie uit. het milieu gehouden worden. Ondanks een uitspraak van het Europese Hof welke zegt dat de Staat der Nederlanden deze verontreiniging direct moet stoppen, gaat het dumpen. van deze giftige stoffen in het milieu, via het stoken van hot genoemde afgedankte hout voor de opwekking van zgn. groene stroom en door uitspoeling gewoon door. Ook het impregneren van hout met: deze uiterst giftige stoffen gaat door. Deze wolmanzouten zijn in het bijzonder gevaarlijk voor kinderen die een nog grotere kans hebben op het krijgen van kanker dan volwassenen.

Nederland heeft gedurende 25 jaar al meer dan 55.000ton van de gevaarlijkste stoffen die er bekend zijn zo in het milieu gedumpt. Deze door de over¬heid gepleegde omvangrijke milieucriminaliteit, waarbij minsisters, vele ambtenaren, politie en ook de rechterlijke macht zijn betrokken, vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de hele Nederlandse bevolking en die van de hele wereld. Vele Kamerleden zijn hiervan op de hoogte en de Tweede Kamer laat een en ander voor wat het is.

Dit gifschandaal wordt al jaren aan de kaak gesteld door Ing. Ad van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum uit St. Oedenrode. Gifschandalen als die van Bhopal en Seveso vallen hierbij in het niet en dat nog wel in Nederland met medeweten van landelijke en locale bestuurders en andere verantwoordelijke personen. De avond te Nijnsel wordt georganiseerd om Nederland, wat de vergiftiging en de bedreiging voor de volksgezondheid betreft, wakker te schudden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u dit nieuws, voor het goede doel, zou willen opnemen voor de media van woensdag 17 dec. 2008. Wij danken u bij voorbaat en met vriendelijke groet,


Disclaimer