Brief van de griffier m.b.t. de wraking van mr. M.H. Kobussen


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Meervoudige kamer bestaande uit H.F.M Hofhuis, A.H.W. Kruijer, vice-president en A. Stehouwer

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH


  Griffier

         Aan:

         Dhr A.M.L. van Rooij
         't Achterom 9a
         5491 XD Sint Oedenrode

          

         's-Hertogenbosch, 19 december 1997

          

   Betreft: uw verzoek om wraking van mr. M.H. Kobussen

    

  Geachte heer Van Rooij,

  Hierbij roep ik u Op om op vrijdag 9 januari 199e te worden gehoord op uw bovenvermelde verzoek. De behandeling van het verzoek zal plaatsvinden ten overstaan van een meervoudige kamer van de rechtbank, bestaande uit H..F.M Hofhuis, A.H.W. Kruijer, vice-president en A. Stehouwer, rechter. Ondergetekende zal als griffier optreden.

   

  De zitting zal worden gehouden om 11.30 uur in het gebouw aan de
  Beurdsestraat 30 te 's-Hertogenbosch.

   

  Hoogachtend,

  Griffier van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          W.F.M. Thijs

           

           

  De rechtbank is gevestigd aan de Beurdsestraat 30.
  Correspondentieadres:
  postbus 90155
  5200 MG 's-Hertogenbosch

  Postgiro: 1102300 t.n.v de gerechten in het arrondissement 's-Hertogenbosch