European Henry George & Edward Bellamy Institute in The Netherlands

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Verslag voor de opening van het Henry George en Edward Bellamy Instituut steun St. GRONDVEST op giro 2446600 op 27 februari 2010 in Zevenaar

De gedachte van Henry George, in zijn boek "Progress and Poverty", dat de Aarde en haar bodemschatten toebehoren aan alle levende wezens, is leidraad voor de activiteiten van de stichting. Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de gemeenschap van mens en dier. (Inleiding: politiek en economie volgens Henry George)

Edward Bellamy was meer de filosoof die visionair voor het jaar 2000 de sociale verhoudingen en ethiek beschreef. Zie de verklaring van de doelstellingen van het Henry George & Edward Bellamy Institute

Dr. Lisinka Ulatowska is geaccrediteerd bij de Verenigde Naties en gaf ter gelegenheid van de opening van het Henry Geaorge & Edward Bellamy Insitute een lezing over haar visie over de toekomst van de wereldeconomie.

   Zoeken bij SDN          

Op deze pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

Stichting Grondvest propageert de visie van Henry George over een sociale en vrije maatschappij
Bellamy was ziener. De Gouden Eeuwen liggen voor ons en niet achter ons. Het jaar 2000, bezien vanuit 1887
Wim Sweers over het Georgisme, grondpolitiek en duurzaamheid


 https://www.youtube.com/watch?v=qekz9OOYjko

 Paul Freriks eert Wim en Ali Sweers bij de opening van het HG-EB Institute


 https://www.youtube.com/watch?v=Dmlvx2X_36Q

 Paul Freriks geeft Ed Bruinvis het woord  


 https://www.youtube.com/watch?v=j0YOlapGG1s

 Willem Hoogendijk van Stichting Aarde geeft commentaar


 https://www.youtube.com/watch?v=qQ0kRUQiztk  

 Paul Freriks met de afsluiting in de Revolutie te Zevenaar

 www.mstsnl.net/video/lisinka-ulatowska-over-toekomst-van-de-wereld.wmv

 Lisinka Ulatowska met haar lezing over het Allwin Network