Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente 's-Hertogenbosch op internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998  260/011  Hertogenbosch Koornwaard     23.0 ha.  5,0 mtr. 5750.000 m3

Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
Benzeen     groter dan C-waarde oriënterend 1984  f.  15.000.-  f.     -,- 
Aromaten totaal groter dan C-waarde nader ondz. 1988  f.  500.000.-  f.  140.000,- 
Org chloor ind. groter dan C-waarde nader ondz.1 1990  f.  450.000.-  f.  45.000,- 
Lood      groter dan C-waarde sanering-ond 1991  f.  177.750.-  f.  17.775,- 
                   bemiddeling 1992  f.  100.000.-  f.  10.000,-
                   nader ondz.2 1993  f.  100.000.-  f.  10.000,-  
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  260/014  Hertogenbosch Orthense/Vogelwijk 10.0 ha.  4,0 mtr. 400.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Benzeen     groter dan C-waarde oriënterend 1985  f.   15.000.-  f.     -,- 
  Lood      groter dan C-waarde nader ondz. 1986  f.  115.000.-  f.  101.500,- 
  Minerale olie  groter dan C-waarde sanering ond 1987  f.   66.000,-  f.   6.600,-
  PAK's      groter dan C-waarde sanering   1991  f.  250.000,-  f.  115.000,-
                     nader ondz.1 1992  f.   50.000.-  f.   5.000,- 
    Nog niet onderzocht

   CLUSTER 's-Hertogenbosch

  CLUSTER   GL-CODE  GEMEENTE 1998    NAAM STORTPLAATS
  06BS-1998  260001  's-Hertogenbosch   Uiterwaarden Koornwaard
  06BS-1998  260013  's-Hertogenbosch   Bokkelaren
  06BS-1998  260015  's-Hertogenbosch   Ertveldweg ind.terrein
  06BS-1998  260016  's-Hertogenbosch   Woonwagencentrum Vlijmense
  06BS-1998  260017  's-Hertogenbosch   Uiterwaarden Bokhoven
  06BS-1998  260802  's-Hertogenbosch   De Grote Hekel
  06BS-1998  260903  's-Hertogenbosch   Crevecoeur
  06BS-1998  260904  's-Hertogenbosch   De Vlacke
  06BS-1998  260905  's-Hertogenbosch   Drongelens Kanaal
  06BS-1998  260908  's-Hertogenbosch   Hekelbaan
  06BS-1998  260911  's-Hertogenbosch   Orthen
  06BS-1998  260914  's-Hertogenbosch   Pettelaarseweg oost
  06BS-1998  260915  's-Hertogenbosch   P. Langendijksingel
  06BS-1998  260915  's-Hertogenbosch   Zuiderpark
  06BS-1998  260923  's-Hertogenbosch   Dijk Bossche Broek
  06BS-1998  260924  's-Hertogenbosch   Kerkakkers
  06BS-1998  260004  's-Hertogenbosch   Molendijk
  06BS-1998  475002  's-Hertogenbosch   Oudebaan
  06BS-1998  475003  's-Hertogenbosch   Graafsebaan
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer