Rente en meedenken zijn gevaarlijker dan heroïne

Bankbreuk . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Discussie . . Gestolen bankrente terug

Economen, bankiers en politici hebben geen flauw idee van wat geld is !

Hoe pseudo-geld Europa verstikt

Door R.M. Brockhus

DE DODELIJKE FUIK VAN DE GELDCIRCULATIE

Om te kunnen begrijpen waarom het gaat, moet men iets meer weten over het instrument dat de kleine ondernemer z'n inkomen bezorgt. Een ondernemer is iemand die voor eigen rekening werkt. 'n Iemand die zichzelf bedruipt. Hij koopt en verkoopt, en het verschil in prijs tussen inkoop en verkoop bezorgt hem zijn bestaan.

Laten we eens aannemen dat een ondernemer met hard werken f 3900 per maand verdient. Hij doet dit door goederen in te kopen en die vervolgens weer te verkopen. Hij is een soort distributeur. Hij koopt, haalt op, verkoopt en levert af. Hij maakt het zich in z'n leven niet al te moeilijk. Het enige probleem dat hij ooit heeft gehad, was om in het begin van zijn zakenloopbaan die paar duizend guldens bij elkaar te harken die hij nodig had om zijn handel te FINANCIEREN.

Voor het overige is ONDERNEMER een gelukkig mens met zijn handel. Maar we vergissen ons toch. ONDERNEMER wàs ooit eens een gelukkig en bescheiden mens. Door omstandigheden die u zo dadelijk wel zult begrijpen heeft ONDERNEMER zijn geluk verspeeld. Op de inkoop van zijn goederen legt hij de normale marge voor de kosten, voor zijn levensonderhoud, en zo mogelijk ook nog een beetje winst van 33%. Dat is dan precies 25% marge van de verkoopprijs. Als hij nu iets voor f 150 inkoopt, dan moet hij het daarna voor f 200 weer verkopen om aan zijn trekken te komen. Om f 3900 per maand te kunnen verdienen moet hij f 900 per week verdienen. Die f 900 vormt dan de 25% marge van de verkoopprijs van de verkochte goederen. Om f 900 te kunnen verdienen moet hij: 4 x f 900 = f 3600 per week verkopen en f 3600 - f 900 = f 2700 inkopen. Uiteindelijk brengt hij op deze manier keurig netjes iedere maand f 3900 naar huis.

Ons ondernemertje is een gezond denkend mens van de oude stempel. Bij hem is het allemaal JANTJE CONTANTJE. Door het standpunt te huldigen van Jantje Contantje, en dat geld in de zak beter is dan geld bij je klant, had hij werkelijk een probleemloos bestaan. En er had zich nog nooit iemand met al dat geld in zijn portefeuille bemoeid. Het ging best zo. Op maandag koopt hij voor f 2700 aan handelswaren in, en betaalt natuurlijk ook contant. Dan krijg je trouwens de beste prijs. Van dinsdag tot en met vrijdag heeft hij toch alle tijd nodig om zijn handelswaren aan vier klanten te slijten. Eén klant voor f 900 goederen per dag die, zoals gezegd, ook allemaal contant betalen. Onze ondernemer brengt aan het eind van de week zijn f 900 thuis bij moeder de vrouw en hij houdt f 2700 in de knip om maandag te kunnen inkopen. Een probleemloze, stoere, solide, en betrouwbare Nederlandse ondernemer.

  De girale revolutie

Dat duurde precies zolang, totdat de klanten MODERN begonnen te denken onder de invloed van MEEDENKERS. De klanten kregen ideeën over financieren. Wanneer je van de leverancier 'n beetje krediet neemt of krijgt, dan kom je zelf nog beter uit de voeten. Bij het stijgen op de ladder van de zakenwereld kregen de klanten ook nog andere ideeën over HET BETALEN. Zij namen een resoluut besluit. Dat contante geld is maar niks. Voortaan doen we alles per bank. Waarom weet waarschijnlijk nog geen mens, maar waarschijnlijk was het een teken van de tijd. ONDERNEMER kreeg het verhaal bij elke klant te horen. "Ondernemertje, vanaf vandaag betalen wij je per bank. Jij neemt ook zo'n bankrekening, en dan maken wij jouw geld veilig over naar die eigen rekening. Dan hoeven wij het niet meer van de bank te halen, en jij hoeft het geld er niet meer naar toe te brengen. Het is zo gemakkelijker, en het maakt toch niks uit."

Wat moet onze ondernemer nu zeggen ? Nee soms ? Met het risico 'n goede klant te verspelen! Wel krijgt hij de vaste belofte van elk van de vier klanten dat ze hem echt prompt zullen betalen. En mèt de belofte maar wel zònder geld gaat onze ondernemer platzak naar de bank en opent zijn eerste bankrekening in rekening-courant, om nu op de betalingen van z'n allereerste DEBITEUREN te gaan zitten wachten.

Misschien hebt u bedacht: Waarom vraagt ONDERNEMER dan toch geen betaalcheques ? Maar dat is in het zakenleven niet gebruikelijk. Bovendien zijn deze betaalcheques uitsluitend voorbehouden aan de consument. Nee, de klanten van de ondernemer schrijven slechts een BANK-OVERWIJZING uit, die aan de bank van de klant opdracht geeft het geld naar de bankrekening van de ondernemer te sturen. U weet toch hoe het ging ? Onze ondernemer verkoopt per dag voor f 900. Maar nu ontvangt hij niet meer contant. Daarom schrijft ie direct bij aflevering een factuur die de klant per bank zal betalen. Nu was onze ondernemer een echte bofkont. Hij had vier juweeltjes van klanten. De meest betrouwbare zielen die er ooit in 't zakenleven waren opgestaan. Want elke klant had gewoon begrip voor de ondernemer. Elke klant schreef nog dezelfde avond thuis de nieuwe BETALINGSOPDRACHT uit en deed de betalingsopdracht al de volgende morgen direct op de post.

De klant van dinsdag schreef de betalingsopdracht op dinsdagavond ook al direct uit . Die opdracht was daardoor donderdagochtend al bij de bank. De bank is erg vlot en zendt het advies nog dezelfde dag naar de bankgirocentrale. Door de bankgirocentrale wordt het bedrag dan nog vrijdag aan de bank van de ondernemer geadviseerd. Het gaat dus voortreffelijk. De bank van ONDERNEMER is ook al zo coulant. ONDERNEMER krijgt op dinsdagmorgen al een bericht dat er f 900 voor hem zijn binnengekomen. De volgende dag ontvangt hij weer f 900. En zo iedere dag, totdat hij op vrijdag weer f 3600 heeft, waarmee hij op maandag weer zaken kan gaan doen. Niks aan de hand zegt u. Maar wacht eens even ! Dat is dan wel MAANDAG EEN WEEK LATER !

  Tijd is geld, geld is tijd

De ondernemer kan met dit systeem slechts één keer in de veertien dagen inkopen gaan doen. Hoe je het draait of keert, de man heeft in de tweede week geen geld om zijn spulletjes te kunnen inkopen. U bent het er toch wel mee eens, dat als wij vaststellen dat deze ondernemer GEEN KREDIET van zijn leveranciers krijgt of GEEN GELD bij een bank gaat lenen, hij dan slechts DE HELFT VAN ZIJN ZAKEN KAN DOEN !! Door de inschakeling van de bank zonder enige extra financiering, kan hij slechts de helft van de zaken doen die hij vroeger bij de contante betaling kon doen. Maar ja contant betalen is ouderwets. Als hij al krediet van zijn leveranciers krijgt, dan zullen ze op hun beurt dat geld ook weer ergens vandaan moeten halen. En weer van dezelfde plaatsen: van de bank, of weer van hùn leveranciers.

Onze ondernemer was er nog nooit geweest. Maar nu staat ie met de pet in de hand zijn opwachting te maken bij die man van de bank. Met de zenuwen in zijn ondernemerslijf zit hij te raden: "Zal ik het krijgen, zal ik het NIET krijgen?" De ondernemer heeft GEEN huizen, GEEN machines, GEEN voorraden, GEEN verzekeringspolis, of iets dat hij in eigendom aan een bank kan overdragen om een klein beetje geld te kunnen lenen. Hij moét nu wel lenen om z'n klanten in staat te stellen giraal te betalen. Hij heeft alleen zijn klanten. En een cessiekrediet van 60% op de vorderingen geeft hem ook al niet voldoende soelaas. Wat moet een bankman nou met zo'n arme sloeber ? Maar ONDERNEMER heeft opnieuw geluk. Wat is hij toch een SPEKKOPER. De man van de bank is zwaar met hem gaan MEEDENKEN. En zo hebben ze er toch nog wat op kunnen vinden.

Hij krijgt een handelskrediet om precies dezelfde zaken te kunnen doen als voorheen, maar ook niets méér. ONDERNEMER is nu helemaal ingespannen en kan weer precies zo zaken doen als voorheen tot de klanten 't zo dringend noodzakelijk vonden om van CONTANT betalen naar GIRAAL betalen over te schakelen.

  Het prijskaartje van automatisering

Zo, misschien denk u nu: zie je wel dat de zaak nu toch maar weer opgelost is. De ondernemer is toch geholpen en tevreden ? Geacht medeslachtoffer-consument. Wie denkt u zal er nu voor dit spelletje de prijs moeten betalen ???? Schrikt u heel erg als we zachtjes zeggen: U .....!! Kijk maar:

 1. Onze ondernemer moét nu lenen en gaat voor al 't geleende geld procentjes rente betalen. Bovendien moet hij nu ook nog omzetprovisie en bankkosten betalen.
 2. Dankzij het kleine kredietje van f 2700 en de zegeningen van het nieuwe girale systeem heeft ONDERNEMER nu per jaar ca. f 1000 méér aan kosten. En deze kosten berekent hij, volkomen terecht natuurlijk, door aan de klanten en daarmee dan weer aan U !
 3. De prijzen gaan daardoor stijgen en er ontstaat INFLATIE. Deze technische soort inflatie, die in vakkringen ook wel KOSTENINFLATIE wordt genoemd, is absoluut onvermijdelijk. Wanneer evenwel de Nederlandsche Bank NV ongenuanceerd de inflatie gaat bestrijden door de geldhoeveelheid sterk te beperken om de koopkracht van de gulden te handhaven, dan bestrijdt DNB niet alleen de inflatie maar tegelijkertijd het eigen vermogen van het bedrijfsleven en zo daarmee de werkgelegenheid in de koopkracht vormende marktsector.
 4. Nu komt een aap uit de mouw, die u nimmer verwacht had. U hebt als oplettende lezer waarschijnlijk nu ook begrepen, dat er TWEEMAAL ZOVEEL GELD IN DE CIRCULATIE NODIG IS !!! Tweemaal zoveel geld om dezelfde goederen van eigenaar te laten verwisselen. U kunt het wenden of keren zo u wilt. Voor het bedrijf van ONDERNEMER was ooit eerst f 3600 in omloop, om goederen naar een andere plaats in de economie te krijgen. Maar nu is er f 3600 + f 2700 = f 6300 in circulatie aanwezig. Voor dezelfde economische activiteit groeide het GELDVOLUME in de maatschappij met 75%. En dat was dan ook minimaal noodzakelijk. Met wel dit verschil, dat die geldschepping zich had verplaatst van de overheid (kosteloos) naar particuliere en commerciële instellingen (peperduur) om aan de behoefte te voldoen.

Alle GELDWETTEN, die iedere bankier kent, leren ons dat de banken meer geld in omloop gaan brengen. Nee, de bank DRUKT geen geld. Natuurlijk maakt uw bankier zelf geen nieuw bankpapier. Maar dat is ook helemaal niet nodig. Er komt toch helemaal geen bankpapier aan het hele spel te pas. Nee, dat nieuwe geld verschijnt alleen maar op een uittreksel van de bank. Een klein uittreksel dat door een machtige en geduldige computer voor de rekeninghouders wordt afgedrukt.

We kunnen vaststellen dat de GELD-CIRCULATIE sterk werd verruimd. Wanneer alle ondernemertjes van Nederland met het zelfde probleem te maken hebben gekregen en de banken dachten allemaal vakbekwaam méé, en vinden voor alle ondernemertjes een passende oplossing, dan gaan in Nederland voor de consumenten ALLE PRIJZEN OMHOOG !!! Over de afgelopen 30 jaar is door dit mechanisme het prijspeil zo met vele procenten gestegen. Elke maand 'n beetje totdat de prijs zich weer aan de heel oude wet had aangepast.

Deze wet luidt:

        HOEVEELHEID GELD x OMZETSNELHEID
  PRIJSPEIL = --------------------------------
          TRANSACTIE-VOLUME

Deze formule die voor het eerst werd gepubliceerd door 'n wereldberoemd geldexpert - de Amerikaan Irving Fisher in het boek: "The Purchasing Power Of Money" - is automatisch en altijd van kracht, onverschillig of we een socialistisch, liberaal of centrumkabinet in het Haagse Binnenhof hebben.

  Maar helaas we zij er nog niet...!

Indien de ondernemer nu uit zijn winst géén reserve kan vormen om een investering in de stijgende inkoopprijzen te financieren, dan moet hij OPNIEUW GELD GAAN LENEN ! Dan begint het spelletje weer van voor af aan en zullen de prijzen verder stijgen. Dan komen we op grond van een verdere structuurveranderingen in de geldomloop, steeds dieper in een overbodige recessie terecht. Een variant op inflatie is b.v. INLEVEREN, maar ook BELASTINGVERHOGING. Maar die vormen van koopkrachtaantasting zijn selectiever en komen vrijwel altijd terecht bij de mensen met de smalste beursjes.

  Samen kunnen we er wat aan doen

U heeft inmiddels wel begrepen, dat een aantal van deze negatieve ontwikkelingen ook omkeerbaar zijn. Zoals b.v.: WIJ GAAN MET ONZE BANKIERS MEEDENKEN om hen het inzicht te verschaffen hoe ze zelfs sociaal en maatschappelijk kunnen bankieren. Een uiterst nuttige suggestie aan het adres van de bankiers is: AUTOMATISERING VAN DE BALIE, zodat de invoering van het NATIONAAL BETALINGEN CIRCUIT (NBC) zo snel mogelijk werkelijkheid wordt. De resultaten zullen verrassend zijn.

 1. De bedrijven krijgen belastingvrij vermogen terug f 30 mlrd
 2. waardoor een rentebesparing ontstaat van 3 mlrd
 3. met als gevolg 250.000 nieuwe arbeidsplaatsen
 4. waardoor het Nationale Product stijgt met ca. f 60 mlrd
 5. zodat de koopkracht kan en moet stijgen met 12%
 6. met als gevolg een daling van de loonkosten met 4%
 7. de inflatie zal weer dalen naar 0%
 8. het begrotingstekort daalt vanzelf per jaar met f 30 mlrd

(cijfers zijn gebaseerd op het prijsniveau van 1986)

  R.M. Brockhus
  Westkade 227, 1273 RJ Huizen

  (c) 1 april 1986

Via salaris naar inleveren en recessie
Tweede Kamer is doof en blind (1982)


Als tovenaarsleerling van Henk Bor, de ontdekker van de weeffout in de monetaire politiek dat werd gepubliceerd in het boek "Goodbye Money" in juli 1981, hebben Henk Bor en Rob Brockhus het rapport persoonlijk aangeboden aan Wim Kok, toen nog voorzitter van de FNV en aan Chris van Veen als voorzitter van het VNO. (Beide heren waren niet aanwezig.)

Later gaf Henk Bor een lezing over het ontstaan van de economische crisis ten huize van Wim Sweers, de voorzitter van de Stichting Grondvest een lezing op video zijn te zien. Het maatschappelijk belang hiervan is nauwelijk te overzien. Henk Bor, die nog steeds zijn kennis aanbiedt via zijn organisatie CMN verdient m.i. de Nobelprijs voor economie voor zijn analyse van de structuurveranderingen in de geldomloop. Hij toonde aan dat de wereldwijd gehanteerde formule tegen de inflatie van Irving Fisher uit 1911 onvolledig was. Het artikel 'Geld het DNA van de Economie', geeft een goed beeld van de noodzakelijke aanpassing van die beleidsformule.