De functie van 'volksvertegenwoordiger' blijkt in de praktijk volkomen uitgehold. Met KAMERZETEL 151 zeker niet...!!
oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">

Aan uitgeverij Essener en Luyben Software,
Kerkbuurt 39 A,
1551 AC WESTZAAN.

Betr: UW cd-rom Internet Simulatie voor Maatschappijleer

Uw brief:

's-Gravenhage, 2 oktober 1997.

  Mijne Heren,

Via de heer R. Brockhus van de S.D.N. uit Huizen heb ik uw cd-rom's ontvangen. Hartelijk dank! Conform de toezegging zijn deze exemplaren tijdens de debatten op 1 oktober j.l. over de financiële begroting 1998, overhandigd aan de minister van Financiën drs. G. Zalm, de voorzitter van de Tweede Kamer drs. P Bukman en de woordvoerders van de negen betrokken fracties. Separaat is, via de interne post, een diskette naar alle overige ministers en onze Minister-president verzonden.

De heer Zalm, de heer Bukman en de meeste woordvoerders c.q fractievoorzitters waren zeer enthousiast over uw lofwaardig initiatief. Nu kunnen leerlingen gratis de Internet websites van maatschappelijke en politieke organisaties raadplegen.

Ik vind het een voorrecht, dat u over mijn werk in de Tweede Kamer informatie op de diskette heeft opgenomen en daarbij de de door de bewindslieden nog niet beantwoorde vragen heeft betrokken. Voorzover bekend, is dit parlementair gezien een bijzonder feit.

Ik ben er van overtuigd, dat uw activiteiten ten gunste van het computeronderwijs in het beroepsveld hoog zullen worden gewaardeerd. Op mijn parlementaire steun kunt u steeds rekenen. Met vriendelijke groet,

Th.J.M. Hendriks
kopie: R. BrockhusZie de plenaire bijdrage in de Tweede Kamer
Homepage van Kamerlid Hendriks

   Postadres: Postbus 20018, 2500 EA 's-Oravenhage
   Bezoek:  Plein 2, 's-Gravenhage, Gebouw Justitie, Kamer J-001, tel. 070-3183833
                                    fax. 070-3183835