De functie van 'volksvertegenwoordiger' blijkt in de praktijk volkomen uitgehold. Met KAMERZETEL 151 zeker niet...!!
Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">

KAMERVRAGEN

's-Gravenhage, 25 september 1996

Vragen van het Lid Hendriks aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken over ISDN-telefoonlijnen en het Europese mededingingsrecht

  1. Is de minister van Verkeer en Waterstaat op de hoogte van de strategische aanbieding die PTT-Telecom - al dan niet rechtstreeks - doet, om bij overschakeling van een analoog naar een digitaal telefoonsysteem met ISDN, de tweede fysieke communicatielijn (die in elk woonhuis aanwezig is) in te laten leveren bij PTT-Telecom tegen vergoeding van een 'gratis' modemkaart?
  2. Snijdt de PTT met een dergelijk aanbod niet de weg af voor andere aanbieders van communicatiediensten, door de fysieke toegang van en naar de gebruikers uit de markt weg te kopen, waardoor de vrije concurrentie vanaf volgende jaar alsnog wordt gefrustreerd en de kosten van het telefoneren onnodig hoog blijven? Het aanleggen van een eigen kabelnet door concurrerende aanbieders vereist immers zodanig hoge investeringen dat van een concurrerend aanbod van communicatiediensten dan vrijwel geen sprake meer kan zijn.
  3. Leidt de hiervoor geschetste en te voorziene ontwikkeling niet tot een bestendiging van de monopoliepositie van de PTT? En is deze tactische manoeuvre van PTT-Telecom niet in strijd met de bedoeling van het vrijgeven van de infrastructuur voor meerdere aanbieders?
  4. Overtreedt PTT-Telecom daarmee de Europese wet- of regelgeving?