Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente Helmond op internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998  250/001  Helmond    Harsberg/Beemdweg  1.4 ha.   5.0 mtr. 375.000 m3

Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
Zink      groter dan C-waarde nader ondzk  1982   f.  32.000.-  f.  32.000 
Cadmium     groter dan C-waarde sanering-ozk 1982   f.  44.000,-  f.  44.000 
                   oriënterend  1982   f.   5.500,-  f.    -- 
                   sanering-ozk1 1984   f.  111.000,-  f.  27.017 
                   sanering-ozk2 1986   f.  34.555,-  f.  34.555 
                   sanering   1987   f.  408.000,-  f.  40.800  
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  250/009  Helmond    Leemkuilen S.T.D.  1.9 ha.   2.0 mtr.  30.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Zink      groter dan B-waarde nader ondzk  1982   f.  10.847.-  f.    -,- 
  Tolueen     groter dan B-waarde 
  Kwik      groter dan B-waarde 
  
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  250/010  Helmond    Haagse Beemd    1.2 ha.   1.5 mtr.  18.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Benzeen     groter dan C-waarde nader ondzoek 1982   f.  10.847.-  f.    -,- 
  Lood      groter dan C-waarde 
  Alifat.Chlorkw. groter dan B-waarde 
  Cadmium     groter dan B-waarde
  
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  250/011  Helmond    Oude Aa       0.8 ha.   1.5 mtr.  12.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Aromaten totaal groter dan C-waarde oriënterend 1982  f.  10.847.-   f.    -,- 
  Chloorbenzenen groter dan C-waarde nader ondzk 1993  f.  46.600.-   f. 46.600,- 
  Alifat.Chlorkw. groter dan C-waarde 
  Ethyleenbenzeen groter dan B-waarde
  
  
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  250/012  Helmond    Zwanenbeemd     0.3 ha.   1.0 mtr.  3.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Lood      groter dan C-waarde oriënterend 1985  f.  15.000,-  f.     -,- 
  Benzo(a)pyreen groter dan B-waarde nader ondzk 1986  f.  14.888,-  f.   14.888,- 
  Koper      groter dan B-waarde 
  Benzeen     groter dan B-waarde
  
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  250/013  Helmond    Houtse Parallelweg 1.0 ha.   6.0 mtr.  60.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Koper      groter dan C-waarde oriënterend 1985  f.  15.000,-  f.     -,- 
  Benzeen     groter dan B-waarde nader ondzk 1986
  
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  250/027  Helmond    v.m. Bermsloot   0.1 ha.   2.5 mtr.  2.500 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Pesticiden   groter dan C-waarde oriënterend 1985  f.  15.000,-  f.     -,- 
  EOC-1      groter dan C-waarde 
  Minerale olie  groter dan B-waarde 
  Cadmium     groter dan B-waarde
  
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  250/027  Helmond    Geluidswal Rijpelbg 2.5 ha.  2.5 mtr.  2.500 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Pesticiden   groter dan C-waarde oriënterend 1989  f.  15.000,-  f.     -,- 
  EOC-1      groter dan C-waarde nader ondzk 1991  f.  50.000,-  f.   50.000,-
  Minerale olie  groter dan B-waarde 
  Cadmium     groter dan B-waarde
  
  

  
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  250/027  Helmond    Rietbeemd/Churchill 0.9 ha.   215 mtr.  13.500 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Pesticiden   groter dan C-waarde oriënterend 1985  f.  15.000,-  f.     -,- 
  EOC-1      groter dan C-waarde 
  Minerale olie  groter dan B-waarde 
  Cadmium     groter dan B-waarde
  
  
  Nog niet onderzocht

   CLUSTER Eindhoven

  CLUSTER  GL-code  Gemeente 1998     Naam stortplaats
  
  08BS-1998  250015  Helmond        't Geremt Noord/Zuid
  08BS-1998  250016  Helmond        Nieuwe Industrieweg
  08BS-1998  250017  Helmond        Watertoren
  08BS-1998  250019  Helmond        Korte Venstraat 8
  08BS-1998  250020  Helmond        Groot Goor
  08BS-1998  250021  Helmond        Leemkuilen
  08BS-1998  250022  Helmond        Stipdonkseweg/Nwe Aa
  08BS-1998  250023  Helmond        Sluis B
  08BS-1998  250024  Helmond        Kartonindustrieterrein
  08BS-1998  250025  Helmond        Kanaaldijk NO Bundertjes
  08BS-1998  250026  Helmond        Varenschot
  08BS-1998  250028  Helmond        Havenweg
  08BS-1998  250017  Helmond        
  08BS-1998  250901  Helmond        Stipdonkseweg/Nwe Aa
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer