Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Aanmelding voor ondersteuning van de voordracht bij de Nobel Committee van Hank Monroby (H.H. Bor)

Economen en bankiers worden door de kredietcrisis in de
Verenigde Staten zich bewust dat iets niet klopt in ons geldstelsel

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . CMN-International

Het Fenomeen van de INFLATIE of het SCHANDAAL van de twintigste eeuw

Verplichte lectuur van journalisten, alle politici, alle economen en alle bankiers

Nu, 27 jaar later worden economen en bankiers dankzij de kredietcrisis in de Verenigde Staten zich bewust dat er iets niet klopt met het geldstelsel waarop ons economisch functioneren berust. Op EuroStaete wordt een reële oplossing geboden. Klik op de foto: Lezing I (23 min.), daarna Deel II (66 min.) Hank Monrobey schreef in 1981 zijn boek over de aspecten en functies van het geld, inflatie, deflatie, omloopsnelheid, rente. Maar ook over herstelmogelijkheden van de economie wanneer het bedrijfsleven 'n eigen verrekencircuit zou opbouwen naar Zwitsers model. Hieronder het voorblad van Vaarwel Geld / Goodbye Money.

Op 27 augustus 2008 schreef hij onderstaande brief aan premier Balkenende en de vicepremiers W. Bos en A. Rouwvoet met een kopie naar de fractie van de SP in de Tweede Kamer. Nu zien wat er gebeurt !!

Als tovenaarsleerling van Henk Bor, de ontdekker van de weeffout in de monetaire politiek die werd gepubliceerd in zijn boek in 1981 "Goodbye Money", hebben Henk Bor en Rob Brockhus in juli 1981 het rapport persoonlijk aangeboden aan Wim Kok, toen nog voorzitter van de FNV en aan Chris van Veen de voorzitter van het VNO. (Beide heren waren niet aanwezig.)

Later gaf Henk Bor een lezing over het ontstaan van de economische crisis ten huize van Wim Sweers, de voorzitter van de Stichting Grondvest een lezing op video. Het maatschappelijk belang hiervan is nauwelijk te overzien. Henk Bor, die nog steeds zijn kennis aanbiedt via zijn organisatie CMN verdient zeker de Nobelprijs voor economie voor zijn analyse van de structuurveranderingen in de geldomloop. Hij toonde aan dat de wereldwijd gehanteerde formule tegen de inflatie van Irving Fisher uit 1911 onvolledig was. Het artikel 'Geld het DNA van de Economie' geeft een goed beeld van de noodzakelijke aanpassing van die beleidsformule.

Henk Bor, alias Hank Monrobey schreef in 1981 zijn boek over de aspecten en functies van het geld, inflatie, deflatie, omloopsnelheid, rente. Maar ook over herstelmogelijkheden van de economie wanneer het bedrijfsleven 'n eigen verrekencircuit zou opbouwen naar Zwitsers model. Hieronder het voorblad van Vaarwel Geld / Goodbye Money. Ook het Rondetafelgesprek over het creëren van nieuw geld uit de blauwe lucht heeft geen politieke oplossing gebracht dan zwijgen, verzwijgen en de andere kant uitkijken. Weet dat u bij de komende verkiezingen daar verandering in kunt brengen. Niet u alleen, maar wel met velen. Stel daarom vooral ongewenste vragen aan een Kamerlid van uw keuze.

The Norwegian Nobel Institute
Nobel Prize Economics
Henrik Ibsens gate 51
NO-0255 Oslo
Norway
E-mail: postmaster@nobel.no
T: 0047-22-129300

Stuur in een envelop met je adres en handtekening deze voordracht naar het adres in Oslo met twee postzegels aan porto; en ook een kopie via gewone post naar mijn adres: Sociale Databank Nederland - Westkade 227 - 1273 RJ Huizen, voor het overzicht van de actie. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen dit doen, en laat je eigen kennissenkring meedenken over hun eigen situatie waarin de regering van VVD en PvdA miljoenen andere mensen hebben gebracht. Zie daarvoro: www.sdnl.nl/pdf/mijn-inzet-voor-echt-democratische-verkiezingen-in-maart-2017-zijn-nog-wel-dezelfde.pdf. Dat lijkt een leuk onderwerp voor journalisten om politici tegenover de zeepsopreclame van hun politieke zendtijd en hen daarop te bevragen. Zie voor alternatieven daarvoor www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm

Brief aan premier J.P. Balkenende en de vicepremiers W. Bos en A. Rouwvoet