De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Juristleden en ledenlijst van de Haagsche Schouw 1997

IRM . . Juristen . . Procesmonopolie <===> SDN . . Klokkenluider . . Burhoven

KRINKELTJE SIGARENROOK

Leden van de Haagsche Schouw

    Aangevuld met andere informatie voorzover beschikbaar


Boll, Mr. J.M., geboren mei 1942
Lid Raad van State, Postbus 20019, 2500 M DEN HAAG, 070-3624871
DATA
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 dec. 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt. 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 jun. 1992
Lid van de Raad van State
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS d.d. 1-8-1996
Lid van de Commissie voor Kerkordelijke Aangelegenheden Nederlandse Hervormde Kerk
Vice-voorzitter van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt-Nationaal Fonds Kunstbehoud.
Vice-voorzitter van de J.H. de Pont stichting.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Financiering Concertgebouworkest.
Lid van het Bestuur van de Stichting Interdance Rijksacademie voor Beeldende Kunsten.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
Voorzitter van de Stichting International Art Trade And Law.
Lid van het Bestuur van Casenove Finance B.V. en van Casenove International Holdings B.V.
Lid van de Law Advisory Council van de International Foundation for Art Research te New York.
Trustee van "Plante-trust",Jersey, een fonds ten behoeve van het onderhoud van het Kasteel 'Planta' in Meran.
Lid van het Bestuur van de Stichting "Erik Andriesse" betreft het beheer van het artistieke nalatenschap van een jong overleden schilder
Lid van de Ledenraad Aegon N.V.
Lid van het Bestuur van de Stichting Kasteel Rechteren.
Geen opgave van bijbanen in A'dam


BUTTINGHA WICHERS, Jhr. Mr. P.A. van
Notaris
DATA
BURINGA WICHERS, P.A., Jhr.; zal toch wel dezelfde zijn
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)


COHEN, Mr. H.D.
Vice Chairman Europe
Spencer Stuart (vice-voorzitter Haagsche Schouw)
Spencer Stuart
Gabriël Metaustraat 9, 1071 DZ AMSTERDAM, 020-3057305


DELDEN, Mr. A.H. van<BR> President Rechtbank Den Haag (Voorzitter Haagsche Schouw)
Postbus 20302
2500 ZE DZW RUG
070-3813495
DATA
geboren aug. 1941
Raio rechtbank Utrecht 1 sep. 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jan 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 jan 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 jan 1971
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 5 jan 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 sep. 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 28 dec. 1973
Rechter rechtbank Utrecht 3 mei 1974
Vice-president rechtbank Utrecht 1 nov. 1980
President rechtbank Den Bosch 22 jul. 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt. 1989
President rechtbank Den Haag 6 jun. 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec. 1991
NU
Den Haag president
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie verhuizen van de Stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken Den Haag
Vice-voorzitter Klachtencommissie bankzaken
Lid Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
Lid Bestuur Ned. Arbitrage Instituut
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Lid Bestuur Stichting Toneelgroep De Appel
Lid dagelijks bestuur Nederlands Helsinki Comité
Lid van de Haagsche Schouw
Lid van De Rotary
Is hij ook voorzitter van de Kamer van Toezicht op het Notariaat ??
INFO
Citaat uit het IRM-rapport.
"En ook voor Mr. A.H. van Delden, president van de Haagse rechtbank in kort geding tegen de Consumentenbond, was verschoning wat hem betrof niet aan de orde. Desgevraagd deelde hij de eisende partij na afloop mee dat hij er ook niet aan gedacht zou hebben, indien hij eerder opmerkzaam zou zijn gemaakt op zijn nevenfunctie waarin hij met een oud-bestuurder van de in het gelijk gestelde Consumentenbond samen in een geschillencommissie optreedt. De indruk dat hij partijdig was ontstond overigens pas tijdens de zitting".
"Nadat de Consumentenbond onzorgvuldigheden, missers en verschrijvingen had moeten toegeven merkte hij namelijk op, "nul komma nul" aanleiding te zien om een eis tot rectificatie te honoreren. Hij bood achteraf weliswaar zijn excuses aan voor deze "onnodig harde uitspraak" doch deelde toen weer mee zelfs een bodemprocedure weinig kans van slagen te geven. Zijn vonnis bracht een vol strekte buitenstaander, een NRC-lezer die het conflict met de Consumentenbond goed had gevolgd, ertoe om zelfs over klassenjustitie te spreken in een ingezonden brief in de NRC van 25-01-95."
Einde citaat.
INFO2
Per brief d.d. 2 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad wraakte Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA Raadsheren van de Hoge Raad; immers een rechter die bij een zaak één der partijen kent, dient zich terug te trekken. De Hoge Raad weigerde deze wraking in behandeling te nemen omdat de handtekening van een advocaat nodig zou zijn; dit is een buitenwettelijk obstakel.
Op 27 oktober 1998 beraamde Mr. van Delden in een gesprek van 45 minuten met de vertrekkende Deken Beelaerts van Blokland (kantonrechter-plaatsvervanger te Den Haag) en de nieuwe Deken Mr. Knijff (die sinds 1990 rechter-plaatsvervanger is direct onder Mr. van Delden) een plan om Burhoven Jaspers z'n te verlossen van zijn advocaat. Die advocaat Mr. Bogaardt werd kreeg telefonisch te verstaan dat hij die cliënt moest laten vallen want anders zou hij de toekomst van z'n kantoor in de waagschaal stellen. Per 3 november 1998 deelde Bogaardt aan zijn cliënt mee dat hij zijn activiteiten zou staken. De Telegraaf besteedde aan dit gebeuren een pagina op 6 februari 1999.
INFO3
De volgende advocaat Mr. Wilgers wraakte namens N.C. Burhoven Jaspers schriftelijk d.d. 29 juni 1999 de Vice-president Mr. Paris van Mr. Van Delden; Mr. Van Delden belde die advocaat op diens privé-nummer. Aansluitend, en waarschijnlijk met wortel en stok, liet ook deze Mr. Wilgers abrupt en op verraderlijke wijze zijn cliënt vallen. De bewuste wraking van Mr. Paris is nog immer niet afgehandeld; dit is flagrant in strijd met de wet. Zo stelt Mr. van Delden de wet buiten werking en ontneemt hij een Nederlander bij herhaling z'n advocaat af.


DOEKSEN, Mr. G.J.
Oud Vice-voorzitter RvB Internatio-Müller N.V.
Business center Essenhoek
's-Gravenweg 55, 3062 ZB ROTTERDAM, 010 4045609


DONNER, Mr. J.P.H.
Voorzitter
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Plein 1813, no.2, Postbus 20004 2500 RA Den Haag 070-3564462


DUTILH, Mr. H.N.
Oud Raadadv. D.G. voor Hoger Onderwijs en Wetenschappen
Wat is de relatie met Nauta Dutilh, het grootste advocatenkantoor van het land?


HAVERMANS, Mr. Dr. A.J.E.
Lid van de Algemene Rekenkamer
Postbus 20015, 2500 EA DEN HAAG, 070-3424344


HESSELS, Mr. J.M.
Voorzitter Hoofddirectie Vendex International N.V.
Vendex Intern. Nv, Postbus 7997, 1008 AD AMSTERDAM, 020-5490486


IERSEL, Mr. J.P. van, geb. 04-07-1940
Voorzitter Kamer van Koophandel
Koningskade 30, 2596 AA DEN HAAG, 070-3287203
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)


JACOB, Mr. F.B. s'
Plv. Directeur Nederlandse Participatie Maatschappij N.V.


JONGBLOED, Mr. A.K., geb. 05-05-1944
A. Jongbloed & Zoon, Juridische Boekhandel & Antiquariaat
Noordeinde 39, 2514 GC Den Haag, 070-3560277
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de Rotary; club Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)
Lid van de Haagsche Schouw
Eigenaar van juridische boekhandel "Jongbloed" te Den Haag


JONKMAN, Mr. P.J.H., 02-06-1925
Secretaris-Generaal Permanent Hof van Arbitrage
Perm.Hof van Arb., Vredespaleis, Carnegieplein 2
2517 KH DEN HAAG, 070-3024165
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)
Lid van de Haagsche Schouw


KOPPEL, Mr. R. van de, geb. 17-02-1926
Oud President-Directeur Thomassen & Drijver-Verblifa N.V.
INFO
Woonplaats GN Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)
Lid van de Haagsche Schouw


KRANS, Mr. G.P.
Lid Raad van Bestuur
Koninklijke Pakhoed NV, Postbus 863, 3000 AW Rotterdam, 010-4002303


LEDE, Mr. C.J.A. van<BR> Voorzitter RvB Akzo Nobel.N.V.
Akzo Nobel N.V., Postbus 9300, 6800 SB ARNHEM, 026-3662434


LIMBURG STIRUM, Mr. W.J.H. Graaf van
Oud Lid RvB Bührmann-Tetterode
Consultastirum BV, Adr. Goekooplaan 5, Postbus 299922
2517 JX DEN HAAG, 070-3550500


MAANEN, Mr. H. van
Oud Directeur Beleg. Mij Interunie


MAANEN, Mr. G.H.O. van
EDCS
P.C. Hooftlaan 3, 3818 HG AMERSFOORT, 033-4633122


MARIS, Mr. A.G.
Advocaat
Buruma Maris, Postbus 84046, 2508 AA DEN HAAG, 070-3529500


NISPEN tot SEVENAER, Jhr. Mr. P.C.I.G.M. van, geb. 11-06-1935
Lid Maatschap Brabers Douma Van Nispen Leenen, Bedrijfsjur. Adviseurs
Nogeweg 16, 2585 JD DEN HAAG, 070-3514851
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)
Lid van de Rotary ;
Voorzitter Vocational Service club Den Haag Des Indes, samen met o.a. Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. A.W. (Alexander), vorige Deken van de Advocatuur Den Haag, met lt.generaal H.A. Couzy, B.G. Dittrich TK-lid, met Bakker J.J.R.
Lid van de Raad van State, met Iersel J.P. van voorzitter van de Kamer van Koophandel
Haaglanden, met Visser A.K. Raadadviseur Min. Algemene Zaken


OOSTING, Mr. Drs. M.
Nationale Ombudsman
Stadhouderspl. 2, Postbus 29729, 2502 LS DEN HAAG, 070-3563656


PATIJN, Mr. S.
Burgemeester van Amsterdam
Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, 020-5522000


RUYS, Mr. A.
Lid Raad van Bestuur Heineken NV
Heineken N.V., Postbus 29, 1000 AA Amsterdam, 020-5239200


SAVORIN LOHMAN, Jhr. mr. B.C. de
Vice-president Gerechtshof Den Haag
Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG
Inmiddels (begin 2000) Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden


SCHOLTENS, Mr. N.
Directeur Neth.Export Consultants B.V.
Netherlands Export Consultants B.V., Lange Voorhout-86
2514 EJ DEN HAAG 070-3655584 fax:, 070-3107161


Sillevis Smitt, Mr. J.L.W.
Advocaat
De Brauw Blackst. Westbroek, Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL DEN HAAG, 070-3285328


Sinninghe Damsté, Mr. D.
Lid Raad van Bestuur Hollandse Beton Groep
Holl. Beton Groep, Postbus 81, 2280 AB RIJSWIJK, 070-3152017


Staab, Mr. K.
Oud Burgemeester


Steenstra Toussaint, Mr. W.A.
Oud Voorz. RvB Erven Lucas Bols
Stoeplaan 11, Stoephoutflat no.3, 2243 CW WASSENAAR, 070-5176302


Tabaksblat, Mr. M.
Voorzitter RvB Unilever
Unilever, Postbus 760, 3000 DK ROTTERDAM, 010-2174354, 010-2174379 (fax)


Taudin Chabot, Mr. H.
Oud Directeur Hudig-Langeveldt Makelaardij B.V.


Visser, Mr. Drs. R.K.
Raadadviseur bij het Kabinet van de Minister-president (secretaris)
Kabinet van de Minister-president, Binnenhof 20, Postbus 20001
2500 XA Den Haag, 070-3564518


Vos van Steenwijk, Mr. C. Baron de
Oud Advocaat-Procureur te A'dam
Oud Dir. Europese Investeringsbank Oud Lid RvB Bank Handel en Scheepvaart


Westpalm van Hoorn, Jhr. Mr. N.J.
Oud Vice-voorzitter RvB Nationale Nederlanden


Wijnholt, Mr. M.R.
Oud President van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag


Bodenhausen, Prof. Mr. G.H.C.
Buitenlid
Oud Directeur-generaal Wereld Organisatie voor de Intellectuele Eigendom


Italianer, Mr. F.
Buitenlid


Jacobs, Mr. E.F.
Buitenlid
PV OESO te Parijs
PV OESO, Rue Octave Feuillet, 75116 PARIJS, Frankrijk, 00.33-1-45249931


Vos van Steenwijk, Mr. W.J. Baron de
Buitenlid
Oud-ambassadeur
@@@Ledenlijst van de Haagsche Schouw 1997

Aangevuld met andere informatie voorzover beschikbaar

Arnbak, Prof. Dr. J.C.
Hoogleraar Tele-informatietechn. & Hoogleraar Techn. Bestuurskunde
TU Delft Faculteit der Elektrotechniek
Postbus 5015
2600 GA DELFT
015-2781141
DATA
Voorzitter v/d Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (Staatsalmanak 2000)


Berg, Drs. D.J. van den
Secretaris Generaal Min. van Buitenlandse Zaken
Ministerie v. Buitenlandse Zaken, Postbus 20061, 2500 EN Den Haag, 070-3485040/5038
DATA
(Staatsalmanak 2000)
Lid van de Interdepartementale Commissie Formatiecommissie BIZA
SG Min. Buitenlandse Zaken
Voorzitter plaatsingen en benoemingen in topfuncties bij het Min. Buitenlandse Zaken
Voorzitter Adviescommissie bevorderingen overplaatsbare ambtenaren
Voorzitter Coördinatiecommissie voor Internationale Aangelegenheden


Beugel, Prof. Dr. E.H. van der
Oud-Hoogleraar


Boll, geboren mei 1942, Mr. J.M.
Lid Raad van State
Postbus 20019
2500 M DEN HAAG
070-3624871
DATA
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 dec 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt. 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 jun 1992
Lid van de Raad van State
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS d.d. 1-8-1996
Lid van de Commissie voor Kerkordelijke Aangelegenheden Nederlandse Hervormde Kerk
Vice-voorzitter van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt-Nationaal Fonds Kunstbehoud.
Vice-voorzitter van de J.H. de Pont stichting.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Financiering Concertgebouworkest.
Lid van het Bestuur van de Stichting Interdance Rijksacademie voor Beeldende Kunsten.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
Voorzitter van de Stichting International Art Trade And Law.
Lid van het Bestuur van Casenove Finance B.V. en van Casenove International Holdings B.V.
Lid van de Law Advisory Council van de International Foundation for Art Research te New York.
Trustee van "Plante-trust",Jersey, een fonds ten behoeve van het onderhoud van het Kasteel "Planta"
in Meran.
Lid van het Bestuur van de Stichting "Erik Andriesse" betreft het beheer van het artistieke nalatenschap van een jong overleden schilder
Lid van de Ledenraad Aegon N.V.
Lid van het Bestuur van de Stichting Kasteel Rechteren.
Geen opgave van bijbanen in A'dam


Brandenbarg (of eerder Brandenberg), Dr. J.A.
Directeur Rijksmuseum Meermanno/Westreenianum/Museum van het Boek
Rijksmuseum Meermanno/ Westreenianum/Museum van het Boek
Prinsessegracht 30, 1514 AP Den Haag 070-3462700
DATA
Lid van de Rotary-club 's-Gravenhage (98/99)


Brom, Prof. Dr. A.G.
Hoogleraar in de thoraxchirurgie aan de Rijksuniversiteit Leiden


Brouwer, Drs. H.J.
Thesaurier-generaal Min. van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
070-3427034
DATA (Staatsalmanak 2000)
niet meer Thesaurier-generaal Min. van Financiën
Lid Commissie Europese Integratie Min. van Buitenlandse Zaken
Directeur v/d Nederlandse Bank


Brouwer, Ir. W.H.
Oud-voorzitter Raad van Beheer Van Ommeren Ceteco N.V.


Buttingha Wichers, Jhr. Mr. P.A. van
Notaris
DATA
BURINGA WICHERS; zal toch wel dezelfde zijn, P.A.; Jhr.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)


Cohen, Mr. H.D.
Vice Chairman Europe
Spencer Stuart (vice-voorzitter Haagsche Schouw)
Spencer Stuart
Gabriël Metaustraat 9
1071 DZ AMSTERDAM
020-3057305


Deetman, Drs. W.J.
Burgemeester van Den Haag
Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
070-3532080


Delden, Mr. A.H. van
President Rechtbank Den Haag (Voorzitter Haagsche Schouw)
Postbus 20302
2500 ZE DZW RUG
070-3813495
DATA
geboren aug 1941
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jan 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 jan 1971
Als stagiair. werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 jan 1971
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 5 jan 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 sep 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 28 dec 1973
Rechter rechtbank Utrecht 3 mei 1974
Vice-president rechtbank Utrecht 1 nov 1980
President rechtbank Den Bosch 22 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
President rechtbank Den Haag 6 jun 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag president
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie verhuizen van de Stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken Den Haag
Vice-voorzitter Klachtencommissie bankzaken
Lid Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
Lid Bestuur Ned. Arbitrage Instituut
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Lid Bestuur Stichting Toneelgroep De Appel
Lid dagelijks bestuur Nederlands Helsinki Comité
Lid van de Haagsche Schouw
Lid van De Rotary
Is hij ook voorzitter van de Kamer van Toezicht op het Notariaat ??
INFO
Citaat uit het IRM-rapport.
"En ook voor Mr. A.H. van Delden, president van de Haagse rechtbank in kort geding tegen de Consumentenbond, was verschoning wat hem betrof niet aan de orde. Desgevraagd deelde hij de eisende partij na afloop mee dat hij er ook niet aan gedacht zou hebben, indien hij eerder opmerkzaam zou zijn gemaakt op zijn nevenfunctie waarin hij met een oud-bestuurder van de in het gelijk gestelde Consumentenbond samen in een geschillencommissie optreedt. De indruk dat hij partijdig was ontstond overigens pas tijdens de zitting".
"Nadat de Consumentenbond onzorgvuldigheden, missers en verschrijvingen had moeten toegeven merkte hij namelijk op, "nul komma nul" aanleiding te zien om een eis tot rectificatie te honoreren. Hij bood achteraf weliswaar zijn excuses aan voor deze "onnodig harde uitspraak" doch deelde toen weer mee zelfs een bodemprocedure weinig kans van slagen te geven. Zijn vonnis bracht een vol strekte buitenstaander, een NRC-lezer die het conflict met de Consumentenbond goed had gevolgd, ertoe om zelfs over klassenjustitie te spreken in een ingezonden brief in de NRC van 25-01-95."
Einde citaat.
INFO2
Per brief d.d. 2 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad wraakte Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA Raadsheren van de Hoge Raad; immers een rechter die bij een zaak één der partijen kent, dient zich terug te trekken. De Hoge Raad weigerde deze wraking in behandeling te nemen omdat de handtekening van een advocaat nodig zou zijn; dit is een buitenwettelijk obstakel.
Op 27 oktober 1998 beraamde Mr. van Delden in een gesprek van 45 minuten met de vertrekkende Deken Beelaerts van Blokland en de nieuwe Deken Mr. Knijff (die sinds 1990 rechter-plaatsvervanger is onder Mr. van Delden) een plan om Burhoven Jaspers z'n te ontdoen van zijn advocaat. Die advocaat Mr. Bogaardt werd kreeg telefonisch te verstaan dat hij die cliënt moest laten vallen want anders zou hij de toekomst van z'n kantoor in de waagschaal stellen. Per 3 november 1998 deelde Bogaardt mee dat zijn activiteiten zou staken.
De Telegraaf besteedde hieraan een pagina op 6 februari 1999.
INFO3
De volgende advocaat Mr. Wilgers wraakte namens N.C. Burhoven Jaspers schriftelijk d.d. 29 juni 1999 de Vice-president Mr. Paris van Mr. Van Delden; Mr. Van Delden belde die advocaat op diens privé-nummer. Aansluitend, en waarschijnlijk met wortel en stok, liet ook deze Mr. Wilgers zijn cliënt abrupt en op verraderlijke wijze zijn cliënt vallen.
De bewuste wraking van Mr. Paris is nog immer niet afgehandeld; dit is flagrant in strijd met de wet. Zo stelt Mr. van Delden de wet buiten werking en ontneemt hij een Nederlander bij herhaling z'n advocaat af.

Doeksen, Mr. G.J.
Oud Vice-voorzitter RvB Internatio-Müller N.V.
Business center Essenhoek
's-Gravenweg 55
3062 ZB ROTTERDAM
010 4045609


Donner, Mr. J.P.H.
Voorzitter
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Plein 1813, no.2, Postbus 20004 2500 RA Den Haag 070-3564462


Drabbe, M.J.
Lid Raad van Bestuur ABN-AMRO Bank N.V.
ABN-AMRO Holding
Postbus 283, 1000 EA AMSTERDAM, 020-6283241


Driest, Drs. C.J. van den
Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Van Ommeren NV
Kon. Van Ommeren
Postbus 1923, 3000 BX ROTTERDAM, 010-4642036


Droste, Lt.-Gen. B.A.C.
Bevelhebber der Luchtvaartkrachten
Koninklijke Luchtmacht
Binckhorstlaan 135, 2500 ES Den Haag, 070-3492110


Duisenberg, Dr. W.F.
President Nederlandsche Bank N.V.
Inmiddels president van de Europese Centrale Bank
Postbus 98, 1000 AB AMSTERDAM, 020-5249111


Dutilh, Mr. H.N.
Oud Raadadv. D.G. voor Hoger Onderwijs en Wetenschappen
Wat is de relatie met Nauta Dutilh, het grootste advocatenkantoor van het land?


Engering, Drs. F.A.
Directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrek. ministerie van Economische Zaken
Postbus 20101, 2500 EC DEN HAAG, 070-3796216/070-3797908


Enthoven, Ir. M.E.E.
Directeur-generaal Milieuzaken en Veiligheid bij de Europese Commissie
Europese Commissie, Wetstraat 200, B-1049 Brussel, België, tel 00.32.2.299.2289


Foreest, Jhr. H. van
Plv. Secretaris-Generaal van de NAVO te Brussel


Fortuin, J.
Oud-voorzitter Raad van Bestuur Hudig-Langeveldt Groep B.V.
Schelpkade 13, 2514 KA DEN HAAG, tel 070-3248210


Gendt, Dr. M.C.E. van
Executive Director Bernard van Leer Foundation
Eisenhowerlaan 156, Postbus 82334, 2508 EH DEN HAAG, 070-3512040


Gerretsen, Drs. P.W.J.L.
Directeur Universiteitsbibliotheek Leiden
Universiteitsbibliotheek Leiden, Postbus 9501, 2300 RA Leiden, 071-5272831


Grapperhaus, Prof. Dr. F.H.M.
Buitengewoon Hoogleraar Belastingrecht
Dorpsstraat 75, 3941 JL DOORN, 0343-412746 / 0343-416160


Grookamp, Drs. W.H.
Oud Lid RvB Total Raffinaderij Nederland N.V.
Alex. Gogelweg 27, 2517 JE DEN HAAG


Haak, Dr. A.
Internist
Bronovolaan 5, 2597 AX DEN HAAG, 070-3264141 tst. 451


Hattink, Mr. O.
Oud Vice-voorz. Raad van Bestuur Nationale Nederlanden N.V.


Havermans, Mr. Dr. A.J.E.
Lid van de Algemene Rekenkamer
Postbus 20015, 2500 EA DEN HAAG, 070-3424344


Helb, Mr. H.J.
Oud-lid RvB Kon. Nedlloyd Groep NV


Henny, Drs. B.
Oud Hoofddirecteur Siemens Nederland N.V.


Hessels, Mr. J.M.
Voorzitter Hoofddirectie Vendex International N.V.
Vendex Intern. Nv, Postbus 7997, 1008 AD AMSTERDAM, 020-5490486


Heyning, E.
Oud Alg. Secretaris KLM


Hoefnagels, H.A.M.
Oud Directeur Sijthoff Pers


Hoetink, Drs. H.R.
Directeur St. Praemium Erasmianum
J. v. Goyenkade 5, 1075 HN AMSTERDAM, 020-6752753


Hoogsteder, Drs. W.J.
Hoogsteder & Hoogsteder
Lange Vijverberg 15, 2513 AC Den Haag, 070-3615575 fax 070-3617074


Hooykaas, Drs. H.
Oud President-Directeur Shell Nederland B.V.


Iersel, Mr. J.P. van, geb. 04-07-1940
Voorzitter Kamer van Koophandel
Koningskade 30, 2596 AA DEN HAAG, 070-3287203
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)


Ittersum, Drs. B.F. Baron van
Voorzitter Vereniging voor de Effectenhandel
Beursplein 5, 1012 JW AMSTERDAM, 020-5234567


Jacob, Mr. F.B. s'
Plv. Directeur Nederlandse Participatie Maatschappij N.V.


Jongbloed, Mr. A.K., geb. 05-05-1944
A. Jongbloed & Zoon, Juridische Boekhandel & Antiquariaat
Noordeinde 39, 2514 GC Den Haag, 070-3560277
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de Rotary; club Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)
Lid van de Haagsche Schouw
Eigenaar van juridische boekhandel "Jongbloed" te Den Haag


Jonkman, Mr. P.J.H., 02-06-1925
Secretaris-Generaal Permanent Hof van Arbitrage
Perm.Hof van Arb., Vredespaleis, Carnegieplein 2
2517 KH DEN HAAG, 070-3024165
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)
Lid van de Haagsche Schouw


Knapen, Dr. B.
Senior Director Corporate Communication and public affairs
Philips International, Gebouw Vp-1, Postbus 218
5600 MD EINDHOVEN, 040-2732400


Koppel, Mr. R. van de,geb. 17-02-1926
Oud President-Directeur Thomassen & Drijver-Verblifa N.V.
INFO
Woonplaats GN Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)
Lid van de Haagsche Schouw


Krans, Mr. G.P.
Lid Raad van Bestuur
Koninklijke Pakhoed NV, Postbus 863, 3000 AW Rotterdam
010-4002303


Kruisinga, Prof. Dr. H.J.
Oud Lid RvB AKZO


Laurentius, Th.
Kunsthandelaar
INFO
Lid van de Rotary; club Wassenaar


Lede, Mr. C.J.A. van
Voorzitter RvB Akzo Nobel.N.V.
Akzo Nobel N.V., Postbus 9300, 6800 SB ARNHEM, 026-3662434


Limburg Stirum, Mr. W.J.H. Graaf van
Oud Lid RvB Bührmann-Tetterode
Consultastirum BV, Adr. Goekooplaan 5, Postbus 299922
2517 JX DEN HAAG, 070-3550500


Loudon, Jhr. R.H.
Ex-Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin
Min. v. Buitenl.Zaken, Koeriersdienst, Postbus 20061, 2500 EB DEN HAAG


Maanen, Mr. H. van
Oud Directeur Beleg. Mij Interunie


Maanen, Mr. G.H.O. van
EDCS
P.C. Hooftlaan 3, 3818 HG AMERSFOORT, 033-4633122


Maas, Drs. Ing C.
Lid RvB ING Groep
Postbus 810, 1000 AV AMSTERDAM, 020-5415405


Maris, Mr. A.G.
Advocaat
Buruma Maris, Postbus 84046, 2508 AA DF.N HAAG, 070-3529500


Meer, Prof. Dr. R.A.H. van der
Lid Raad van Bestuur Fortis
Hoogleraar Beleggingsleer RUG
Archimedeslaan 6, Postbus 2049, 3500 GA UTRECHT, 030-2576576


Montijn, Ir. J.A.P.
Oud Voorzitter RvB Internatio-Müller N.V.


Mourik Broekman, Drs. E. van


Nispen tot Sevenaer, Jhr. Mr. P.C.I.G.M. van, geb. 11-06-1935
Lid Maatschap Brabers Douma Van Nispen Leenen, Bedrijfsjur. Adviseurs
Nogeweg 16, 2585 JD DEN HAAG, 070-3514851
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)
Lid van de Rotary ; Voorzitter Vocational Service club Den Haag Des Indes, samen met o.a. Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. A.W. (Alexander), vorige Deken van de Advocatuur Den Haag, met lt.generaal H.A. Couzy, B.G. Dittrich TK-lid, met Bakker J.J.R.
Lid van de Raad van State, met Iersel J.P. van voorzitter van de Kamer van Koophandel
Haaglanden, met Visser A.K. Raadadviseur Min. Algemene Zaken


Nouhuys, J.M. van
Radioloog
Rode Kruis Zkh., Sportlaan 600, 2566 W DEN HAAG


Oort, Prof. Dr. C.J.
Oud Lid RvB Algemene Bank Ned. N.V.
Buitengewoon Hoogleraar Rijksuniversiteit Limburg
Robeco Groep, t.a.v. MW S. Markus, Postbus 973, 3000 AZ Rotterdam
Kamerheer Hof


Oorthuys, M.A.
Huisarts


Oosting, Mr. Drs. M.
Nationale Ombudsman
Stadhouderspl. 2, Postbus 29729, 2502 LS DEN HAAG, 070-3563656


Ott de Vries, Ir. A.J.
Oud Directeur Ingenieursbureau


Overbosch, Dr. D.
Internist Rode Kruis Ziekenhuis
Sportlaan 600, 2566 W DEN HAAG, 070-3614761, 070-3653823 (fax)


Overdam, A.J. van
Kunstschilder


Patijn, Mr. S.
Burgemeester van Amsterdam
Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, 020-5522000


Rhodius, Drs. F.E.R.
Directeur Kabinet der Koningin
Korte Vijverberg 3, 2513 AB Den Haag, 070-3308805


Rinnooy Kan, Dr. A.H.G.
ING-groep N.V.
Postbus 010, 1000 AV AMSTERDAM, 020-5415472 fax: 020-5415492


Romke de Vries, Ir. J.R.
Architect B.N.A./Stedenbouwkundige
V. Voorschotenlaan 15, 2597 PA DEN HAAG, 070-3247218/9


Ruys, Mr. A.
Lid Raad van Bestuur Heineken NV
Heineken N.V., Postbus 29, 1000 AA Amsterdam, 020-5239200


Ruys, B.E.
Oud voorzitter RvB Koninklijke Nedlloyd Groep N.V.


Savornin Lohman, Jhr. mr. B.C. de
Vice-president Gerechtshof Den Haag
Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG
Inmiddels (begin 2000) Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden


Scholtens, Mr. N.
Directeur Neth.Export Consultants B.V.
Netherlands Export Consultants B.V., Lange Voorhout-86
2514 EJ DEN HAAG 070-3655584 fax:, 070-3107161


Schoute, Drs. P.H.
Burgemeester van Wassenaar
Raadhuislaan 22, Postbus 499, 2240 AL WASSENAAR, 070-5122200
Rond de jaarwisseling 1999/2000 benoemd tot Dijkgraaf van Rijnland


Sillevis Smitt, Mr. J.L.W.
Advocaat
De Brauw Blackst. Westbroek, Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL DEN HAAG, 070-3285328


Sinninghe Damsté, Mr. D.
Lid Raad van Bestuur Hollandse Beton Groep
Holl. Beton Groep, Postbus 81, 2280 AB RIJSWIJK, 070-3152017


Smits, Ir. Drs. H.N.J.
President-Directeur N.V. Luchthaven Schiphol
N.V. Luchthaven Schiphol, Postbus 7501, 1118 ZG LUCHTHAVEN SCHIPHOL
020-6012509


Soet, Dr. J.F.A. de
Oud President Directeur KLM
Postbus 7700, 1117 ZL LUCHTHAVEN SCHIPHOL, 020-6492202


Staab, Mr. K.
Oud Burgemeester


Steenstra, Ds. R.
Predikant te Wassenaar


Steenstra Toussaint, Mr. W.A.
Oud Voorz. RvB Erven Lucas Bols
Stoeplaan 11, Stoephoutflat no.3, 2243 CW WASSENAAR, 070-5176302


Tabaksblat, Mr. M.
Voorzitter RvB Unilever
Unilever, Postbus 760, 3000 DK ROTTERDAM, 010-2174354, 010-2174379 (fax)


Taudin Chabot, Mr. H.
Oud Directeur Hudig-Langeveldt Makelaardij B.V.


Thierry, Ir. J.
Oud Directeur Sijthoff Pers B.V.
Oud Hoofddirecteur Siemens Nederland N.V.


Verhorst, Drs. J.A.
Oud Directeur Robeco Groep


Visser, Mr. Drs. R.K.
Raadadviseur bij het Kabinet van de Minister-president (secretaris)
Kabinet van de Minister-president, Binnenhof 20, Postbus 20001
2500 XA Den Haag, 070-3564518


Vos van Steenwijk, Mr. C. Baron de
Oud Advocaat-Procureur te A'dam
Oud Dir. Europese Investeringsbank Oud Lid RvB Bank Handel en Scheepvaart


Wellink, Prof. Dr. A.H.R.M.
Directeur Nederlandsche Bank N.V. (penningmeester)
Postbus 98, 1000 KB Amsterdam, 020-5242150 fax 020-5242525


Westpalm van Hoorn, Jhr. Mr. N.J.
Oud Vice-voorzitter RvB Nationale Nederlanden


Wolff, R.A.
Oud K.T.Z. der Kon. Marine/ Lid Directie Burggolf
Zeestraat 65 b, 2518 AA DEN HAAG, 070-3642563


Wijnholt, Mr. M.R.
Oud President van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag


Zijlstra, Dr. J.
Oud-president van De Nederlandsche Bank N.V.
DNB, Westeinde 1, 1017 ZN AMSTERDAM, 020-5249111


Bischoff van Heemskerck, Brigadegeneraal b.d. W.F.K.
Buitenlid
Oud Grootofficier en 1e Stalmr. van Hare Majesteit de Koningin


Bodenhausen, Prof. Mr. G.H.C.
Buitenlid
Oud Directeur-generaal Wereld Organisatie voor de Intellectuele Eigendom


Goerschen, P.K.R. von
Buitenlid


Houten, Dr. J.N. van den
Buitenlid
Oud-directeur Europese Investeringsbank


Italianer, Mr. F.
Buitenlid


Jacobs, Mr. E.F.
Buitenlid
PV OESO te Parijs
PV OESO, Rue Octave Feuillet, 75116 PARIJS, Frankrijk, 00.33-1-45249931


Schols, Drs. F.G.L.L.
Buitenlid
Oud Burgemeester Den Haag


Schröder, Prof. S.C.
Buitenlid
Kunstschilder
Atelier: Papeweg, 2245 AG WASSENAAR 070-5112613.


Stikker, Ir. A.
Buitenlid


Udink, Drs. B.J.
Buitenlid
Oud Lid RvB OGEM Holding
Oud Minister


Veer, Ir. Drs. J. van der
Buitenlid
President Shell Chemical Company
Shell Chemical Company, P.O. Box 2463 Houston, Texas 77252-2463 U.S.A.


Vos van Steenwijk, Mr. W.J. Baron de
Buitenlid
Oud-ambassadeur


Winning, Jhr. Dr. C.H.O.M. von
Buitenlid
Oogarts
    Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
    tel + fax: 070 5118922
    van Polanenpark 58
    2241 RS Wassenaar, 98-12-17