Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Help de buren van Kosovo, door Daniëla Gortsjeva

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Member of the 'council of Georgist Organisation' - New York

GRONDVEST

Help de buren van Kosovo In BESEDA, tijdschrift vereniging Nederland Bulgarije juni 1999 no. 18 spreekt Daniëla Gortsjeva geboren en getogen Bulgaarse haar bezorgdheid uit over de ontwikkeling in en rond Kosovo na beëindiging van de oorlog. Gortsjeva is afgestudeerd in de Bulgaarse taal- en letterkunde en Geschiedenis aan de Sveti Kliment Ochridski universiteit in Sofia. Sinds 1990 is ze getrouwd met een Nederlander en woont ze Nederland.

    Bulgarije en Kosovo, door Daniëla Gortsjeva

Als Bulgaarse ben ik bezorgd over de gebeurtenissen in Kosovo. Als het huis van de buren in brand staat, is er weinig reden tot gerustheid. Een oorlog kent geen overwinnaars. Een oorlog kent slechts ellende, tragedie en tranen. Niemand kan ooit het leven goedmaken van hen die gesneuveld zijn, noch kan iemand de psychische wonden helen van de overlevenden. En dan praten we nog niet over het leed dat de omliggende landen buiten hun schuld moeten doorstaan, zoals Macedonië, Albanië en Bulgarije.

Bulgarije, dat met hand en tand moet vechten om te overleven, wordt dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van deze oorlog: alle wegen van en naar het westen, over land en over de Donau, zijn afgesloten. De investeringen die het land zo hard nodig heeft om te kunnen overleven, blijven uit door het gerommel in de regio. Toch doen de Bulgaarse bevolking en de Bulgaarse regering op dit moment al het mogelijke om de vluchtelingen uit Kosovo te helpen. Bulgarije, met zijn beperkte financiële middelen, heeft als eerste humanitaire hulp gezonden en 3000 Kosovaren in Macedonië geadopteerd. Ook heeft het land een mobiele polikliniek gestuurd, met veertig artsen en medisch personeel.

Bulgarije leverde meer dan honderd veldkeukens en houten huisjes voor twee- tot drieduizend vluchtelingen. Deze huisjes bevatten alle noodzakelijke voorzieningen en kunnen straks worden meegenomen naar Kosovo, om ook daar als tijdelijk onderdak te dienen. Het Bulgaarse opvangkamp Radoesja is volgens alle organisaties het best georganiseerde kamp in Macedonië. De kosten voor het onderhouden van één vluchteling daar zijn DM 4 per dag. De Kosovaren krijgen drie maal daags warm eten, bereid met verse producten, gekocht op de Macedonische markt, waar alles goed en goedkoop is.

In de veldkeukens werken militaire koks. Zij worden voor één maand daar ingezet en worden daarna, net zoals het andere personeel, vervangen door een nieuw team collega's uit Bulgarije. De vluchtelingen in de andere kampen eten conserven, overgevlogen uit de westerse landen. Hun onderhoud kost bovendien DM 30 per dag. Men is van mening dat de Bulgaarse manier van hulpverlenen beter is, omdat er niet alleen voor betere voeding gezorgd wordt, maar ook omdat de Macedonische economie gestimuleerd wordt. Laatst heeft Bulgarije 94 tanks met de nodige uitrusting en munitie aan Macedonië geschonken om het Macedonische leger te helpen het eigen land te verdedigen, als het nodig is.

De NAVO heeft Bulgarije verzocht haar luchtruim beschikbaar te stellen voor de oorlog tegen Servië. De Bulgaren waren niet enthousiast. Als de oorlog voorbij is, blijft Bulgarije opgescheept met een onverzoenlijke buurman, die de levensaders voor het land naar West-Europa beheerst. Het Bulgaarse parlement heeft toestemming gegeven voor deze luchtcorridor. Het land had geen keuze en moest tussen twee kwaden kiezen.

Ik ben benieuwd wat Bulgarije met deze daad kan winnen. Deze oorlog heeft nog een ander aspect. Er komt een dag -- en hopelijk komt hij snel -- (hij is er al juli 99 red) dat deze oorlog voorbij zal zijn. Dan staat het herstel van de verwoeste regio op de agenda. Dat kan een economische stimulans betekenen voor de bedrijven die deze restauratie op zich nemen. Als Amerika en West-Europa zo 'humanitair' zijn, zouden ze deze hersteloperatie zoveel mogelijk moeten laten uitvoeren door bedrijven uit de landen die nu het meest te lijden hebben van deze militaire operatie: Albanië, Macedonië en Bulgarije. Als compensatie voor de aan hen toegebrachte schade. We zullen zien of dat zal gebeuren.