Bellamy de ziener: De Gouden Eeuwen liggen voor ons, en niet achter ons. Het jaar 2000 bezien vanuit 1887

Stichting Grondvest


Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Henry George en Edward Bellamy voorzagen een betere wereld

steun St. GRONDVEST op giro 2446600


De gedachte van Henry George, in zijn boek "Progress and Povery", dat de Aarde en haar bodemschatten toebehoren aan alle levende wezens, is leidraad voor de activiteiten van de stichting. Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dier.


Derde kwartaalnummer 1999


Disclaimer