Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Financieel-economische gekte en politieke onmacht

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Dit nummer van Grondvest 1ste kwartaal 99 komt pas aan het eind van het kwartaal van de pers  Grondvest van juni 1999Inhoud                            pag.

Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierVan de redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Groeiende geldberg baart Wellink door Ferry Haan en Rob Brockhus . . . . . . . . 2
Die verrukkelijke staatsschuld door Rob Brockhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Verslag BIEN congres Amsterdam uit Nieuwsbrief Basisinkomen. . . . . . . . . . . 9
Werkgroep Basisinkomen Dordrecht uit Nieuwsbrief Basisinkomen . . . . . . . . . 10

Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierVolledige werkgelegenheid zonder armoede door Paul de Beer . . . . . . . . . . . 11

Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierBasisinkomenpartij in België door Gosling Putto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierStemmen heeft geen zin door prof. S.W. Couwenberg . . . . . . . . . . . . . . . 16

Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierDe politiek is uit!! Of toch niet door Wim Sweers. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Tien motieven voor een algemeen basisinkomen uit
Grondrecht innen voor milieu en basisinkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Van de redactie

Dit nummer van Grondvest 1ste kwartaal 99 komt pas aan het eind van het kwartaal van de pers en zal rond 1 april bij u in de bus vallen. Samenloop van omstandigheden o.a. uitschakeling van redacteur door een langdurige gecompliceerde griep was verantwoordelijk voor de vertraging. Het volgende Grondvestnummer zal wat sneller verschijnen. Hierin zal aandacht worden besteed aan de basisdemocratische netwerkvorming.

Hoe kunnen krachten gebundeld worden die een tegenwicht vormen voor de allesoverheersende macht van het financieel-economisch-industrieel complex. En hoe kan de echte politiek worden versterkt zodat ook de bureaucratische machten ter verantwoording kunnen worden geroepen. Noch regering, noch parlement hebben voldoende greep. De vruchteloze actie van het Kamerlid Kalsbeek toont aan hoe groot het probleem is.

Dit Grondvest nummer begint met aandacht voor de financieel-economische gekte. Vervolgens krijgt het basisinkomencongres gehouden in Amsterdam aandacht om daarna te besluiten met de zorg voor het verziekte partijensysteem. Tenslotte een verzoek aan die lezers van Grondvest die goed in de financiële middelen zitten: vergeet u de acceptgiro niet die u met het vorige nummer hebt ontvangen?