Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Van de redactie van Stichting Grondvest
EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

Tegen de machtelozen schreeuwt hij: "werk, werkt!" en "Ga werken en geef mij je geld čn je leven.

Mei 1998

Inhoud pag.

Van de redactie 2

In memoriam 3

Een cadeau voor de rijken door Robert Went 6

De globalisering van de

ondernemersmaatschappij door Merijn Schoenmaker 7

MAI kort samengevat 16

  

      Van de redactie

Wie de ontwikkelingen in de maatschappij van de laatste tijd wat nauwlettend heeft gadegeslagen en met name heeft geluisterd en gekeken naar wat politici elkaar toeroepen over de hoofden heen van onbevangen burgers en kiezers raakt op zijn zachts gezegd treurig gestemd. Juist in onze eeuw en in onze 'democratie' nemen de ondemocratische machten toe die individuen en groepen van individuen alle soevereiniteit ontnemen. Onbevangen mensen hebben krachten geschapen die zich tegen de eigen scheppers keren!

Bewuste burgers luiden de noodklok, proberen grenzen aan te geven, tot hier en niet verder, maar hun grenzen betekenen niet meer dan een krijtstreep op de weg waarover krachtige tanks verder denderen. Voor de kritische waarnemer onnodig te vermelden dat de Grote Agressor de ECONOMIE is. De grote heerser die in zijn vaandel heeft geschreven:

    "Alleen GELD GELDT"

Tegen de machtelozen schreeuwt hij: "werk, werkt!" en "Ga werken en geef mij je geld èn je leven. Ik heb alle steun van de 'groten der aarde', de Captains of Industry, de banken, beursmanagers, grootgrondbezitters, oliemagnaten en niet te vergeten de universiteiten en de grote media, krant, radio en televisie. Zij zorgen ervoor dat het begrip arbeid creativiteit en menselijke inspanning wordt vertaald in banen-banen-productie".

De wereld van de arbeid bestaat niet meer. De menselijke arbeid en creativiteit als drager van de welvaart is nu mijn vijand. Ik ben de sterke creator en duld geen tegenspraak en waar nodig zal ik tot algehele zuivering overgaan. Gehersenspoelde politici, bestuurders en ambtenaren zullen tot de uitvoering worden aangezet. De zo succesrijke, en daarom zo zwaar benijdde 'etnische' minderheid van marktleaders, grootwinkels, winkelketens, supermarkten en hypomarkten zullen de vruchten van mijn 'Economia' over de hele aarde verdelen. De weggezuiverde onwaardigen zullen niet uit de ruif van 'Economia' eten. Zij zullen naar enkele onherbergzame gebieden worden verbannen om daar een verdiende dood te sterven. Een gek verhaal in een tijdschrift voor doorgaans kritische lezers?

Evenwel, het dringt bijna tot niemand door welk een rampzalige machtsovername er in onze zgn. democratische samenleving plaatsvindt. Een handvol multinationals heeft de rijkdommen van de aarde al verdeeld en met behulp van eveneens een handvol politici en bureaucraten sleutelen ze aan een "economische grondwet" die door alle volkeren en staten geëerbiedigd moet worden op straffe van hoge boetes of schadeloosstellingen te betalen aan grote multinationals. En de onverschillige meerderheid van burgers, politici en bestuurders laat alles gebeuren alsof het in een andere wereld plaats vindt. Ze dronken een glas, deden een plas en lieten de wereld zoals ze was.

Met name de onverschilligheid van de grotere maatschappelijke en politieke stromingen voor de werkelijk echte problemen die op ons afkomen veroorzaken rampen die de geschiedenis nog niet kent. Nochtans zijn er roependen in de woestijn wiens geluid moet worden gehoord. Zo zijn in dit nummer artikelen van 'ketters' opgenomen. "Cadeau voor de rijken" is van Robert Went en verscheen eerder in het jan/feb nummer van Grenzeloos. "De globalisering van de ondernemersmaatschappij", een artikel van Merijn Schoenmaker werd van internet geplukt uit de site van EuroDusnie.