Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Sociaal Noodplan Woningbezit, Huurwoningen in Nederland

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

hoeveel overuren de deurwaarders momenteel al maken

Grond is van ons allemaal en niet van speculanten

Sociaal Noodplan Woningbezit, Huurwoningen in Nederland

Omdat ik er niet van hou om alleen maar kritiek uit te oefenen, wederom een Paul Quekel oplossing. Hebt u overigens 2vandaag gezien van 14 augustus 2002, over hoeveel overuren de deurwaarders momenteel al maken? Over de zogenaamde zeer slechte betalingsmoraal van de Nederlander.

Ook de uitzendingen van Zembla en Nova van 16 augustus 2002 naast die van Twee Vandaag geven een onthutsend beeld. Waar blijven de onderzoeksjournalisten en Kamerzetel 151 ??

Over de grote financiële problemen waar vele huishoudens zich nu al in bevinden. Of zouden de bomen van Paars afgestorven zijn? De zondvloed komt eraan, zowel letterlijk als figuurlijk. Buiten de enorme schade is er wel een positieve kant. Het zal de Europesche economie een impuls geven.

Zoals vroeger oorlogen deze functie hadden kan een flinke ramp deze functie overnemen. Wel zeer verdrietig voor de mensen die getroffen zijn. Misschien een goed idee om de opgehaalde watersnoodgelden geschonken door de Nederlandse bevolking en die Kok geweigerd heeft om terug te geven, om deze gelden voor de getroffen mensen beschikbaar te stellen. Er zat 160 miljoen gulden in de pot en er is maar 38 miljoen uitgekeerd.

    Ik zal voor u nog even herhalen wat ik over de Staatsschuld geschreven heb:

De grote verschuivingtruc of zijn we met zijn allen gewoon belazerd: De heren Wim Kok en Gerrit Zalm zijn zeer trots, want het begrotingstekort is weggewerkt en de staatsschuld is verlaagd. Met miljarden guldens. Toch zijn deze twee heren de slechtste Ministers van Financiën aller tijden geweest. Onder hun bewind zijn de schulden vanaf 1990 van alle Nederlanders gestegen naar ongekende hoogten. Hypotheken, Rood staan bij Banken, Financieringen en consumptieve kredieten zijn er de oorzaak van dat de Nederlandse Bevolking nu honderden miljarden guldens meer schuld heeft. Het beroemde poldermodel is door de politiek gecreëerd en veelal gekocht met geleend geld. En weet u wat het ergste is, deze schuld moet in de toekomst nog terugverdiend en afbetaald worden. (Citaat uit eigen werk van 2001.)

Nieuwe rage, vele burgers zullen failliet gaan als de overheid niet ingrijpt en de verstrekkers van de leningen wijst op hun verantwoording. Want op winst beluste Gemeentes, Projectontwikkelaars, Aannemers, (sociale?) Woningbouwcorporaties, Ambtenaren gesteund en geholpen door Makelaars, Tussenpersonen en Notarissen, zijn Banken en Verzekeraars wel heel erg lichtvaardig omgesprongen met kredietverstrekkingen. Bij ons zijn gevallen bekend van personen/gezinnen die tot elf keer hun jaarinkomen als hypotheek hebben gekregen. Wie is schuldig? U mag het zelf invullen.

Nederland staat wederom op zijn kop. Nu wordt het volgende Paarse lijk ten grave gedragen. ER ZIJN GEEN HUURWONINGEN MEER! Reeds vele deskundigen zijn op radio en TV al weer bezig met het opperen van veronderstellingen en aannames. De oppositie staat al weer in de startblokken. Opnieuw stelt geen journalist de vraag over Oorzaak en Gevolg (zie de staatsschuld).


    Nu het plan van 12 augustus 2002:

Het is een eenvoudig plan. Alle deskundigen zijn het erover eens dat de vaak veel te hoge prijzen en huren van woningen in Nederland voor een groot deel liggen aan de grondprijzen en manipulatie met de rechten voor het gebruik van bouwgrond. Laten we de oorzaak hiervan maar even vergeten. Die is namelijk terug te voeren tot speculatie. De Nederlandse regering neemt een noodwet aan of kondigt de noodtoestand af over de situatie op de huizenmarkt en een van de eerste levensbehoeften, namelijk fatsoenlijk en goed wonen.

Alle gronden welke de afgelopen 10 jaren zijn verworven door gemeenten, woningbouwcorporaties, aannemers en Projectontwikkelaars en nog niet bebouwd zijn, worden ingebracht in een Nationale Grondbank. De vergoeding die deze genoemde instellingen kunnen krijgen is de betaalde aanschafprijs en de normale gangbare bankrente over de periode van aankoop van de grond tot verkoop aan de Nationale Grondbank. Een bouwclaim kan nooit meer worden gelegd. Dit versterkt de concurrentie tussen de aannemers. Is wel nodig zoals zal gaan blijken uit de Bouwfraude Enquête.

Er komt een taskforce team dat zich gaat bezig houden met de aanpak van plannen en bouwen van de noodzakelijke woningen. Ook zal weer zoals in de begin 70-tiger jaren van de vorige eeuw de gewone Nederlandse burger een kavel tegen kostprijs plus 10% moeten kunnen verwerven om zodoende de befaamde eigenbouw nieuw leven in te blazen. Dit zal in ieder geval een goede doorstroming gaan geven. Daarnaast zal er een eenvoudige regelgeving moeten komen inzake de bouwaanvraag en de tijd dat er werkelijk een bouwvergunning wordt afgegeven. Dit kan makkelijk want alle gemeenteambtenaren die zich nu bezig houden met eigen gemeentelijke plannen kunnen zich storten op de controle en uitgifte van bouwaanvragen en vergunningen.

Alleen op deze manier kunnen wij weer in de pas gaan lopen met de ons omringende landen zoals Duitsland en België. De prijzen zijn daar beduidend lager. Dit zal ook een toekomstige mogelijkheid gaan geven om de renteaftrek te gaan beperken. De winst van dit alles komt in de zakken van vele burgers en niet in de zakken van enkelingen zoals de genoemde instellingen. Het is een zo simpel, zo simpel idee. Maar ja wat wil je na zoveel knappe Paarse koppen van de afgelopen acht jaar. Daar komt de belastingramp nog bovenop.

Het is nu zo dat het overgrote deel van de jeugd - gezien de huizenprijzen - nooit een eigen woning zal kunnen betalen; en huren is er ook al niet bij want huurwoningen zijn er eenvoudigweg niet. Bouwcorporaties zijn vanwege de idee-fixe van het privatiseren verworden tot beleggingsmaatschappijen met dure directies en winstoogmerk. Een ware schande. Paars: BEDANKT..!!

Dit is wederom een exclusief idee van de Sociale Databank Nederland en is eigendom van P.L.G. Quekel

Klik op: www.sdnl.nl/nma.htm exclusieve onthullingen over de bouwfraude bij de Sociale Databank Nederland !!!

Bezoek de archieven van de omroepen            

BEWAAR DE WAARDE VAN DE AARDEVoor meer informatie:
Gasthuislaan 22
6883 JD Velp
Telefoon: 026-3610689