Een volstrekt ongeloofwaardige advertentie van Justitie
Topics . . . . . SDN homepage

Het betreft hier een functie bij de afdeling Personeel en Organisatie

Justitie

Justitie  werkt aan een Veilige en rechtvaardige
samenleving.
Zij waarborgt de rechten van
Rechtszekerheid, rechtsbescherming en
rechtsgelijkheid staan daarbij voorop.
Justitie draagt
Verantwoordelijkheid voor
Criminaliteitspreventie, wetgeving,
rechtshandhaving en het
uitvoeren van straffen en
maatregelen.
Hierbij werkt Justitie
samen met anderen,
binnen en buiten de
overheid. Van haar
medewerkers verwacht
Justitie integriteit,
bekwaamheid
en betrokkenheid

 Senior Adviseur Loopbaanbeleid/
 Management Development v/m 36 uur
 Parket-Generaal, Personeel & Organisatie

Het College van procureurs-generaal vormt het landelijk bestuur van het Openbaar Ministerie. Het College schept de voorwaarden waaronder de parketten optimaal kunnen functioneren en is belast met het toezicht op de parketten. Het College wordt bijgestaan door een landelijke staf. Het College en die staf vormen samen het Parket-Generaal.

Taken Het betreft hier een functie bij de afdeling Personeel en Organisatie. Het Parket-Generaal is voor haar afdeling Personeel en Organisatie opzoek naar een initiatiefrijke, creatieve en flexibele senior adviseur loopbaanbeleid/management development Wat verwachten wij van u? Dat u onder andere voorstellen doet over de ontwikkeling van loopbaanbeleid! management development. Daarnaast bent u de rechterhand van één van de drie gebiedsprocureurs-generaal. die u met name adviseert over loopbaanprognoses van officieren van justitie. U werkt nauw samen met de MD-adviseurs, die aan de andere twee gebiedsprocureurs-generaal zijn gekoppeld. U ziet kans op basis van een tuiste oordeelsvorming en met overtuigingskracht uw voorstellen en adviezen voor het voetlicht te brengen.

Functie-eisen U beschikt overeen academisch of vergelijkbaar werk- en denkniveau. Ervaring in een dergelijke functie en kennis van het Openbaar Ministerie strekt tot aanbeveling. Salaris Afhankelijk van opleiding, ervaring en kennis zal inschaling plaatsvinden tot een maximumsalaris van f 8.741; bruto per maand bij een volledige werkweek. exclusief 80.4 vakantiegeld.  Standplaats Den Haag. Voorkeursgroepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen. gehandicapten en van etnische minderheden, indien u tot één van deze groepen behoort wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bijzonderheden Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De selectiegesprekken zullen worden gehouden in week 30 [24 tot 28 juli].

Inlichtingen Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer dis. J.Th.A.M. Berkhout, hoofd afdeling Personeel en Organisatie, telefoon [070] 3399660.  Sollicitatiewijze Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad sturen naar het Parket-Generaal. ter attentie van de heer dis. J.Th.AM. Berkhout, Hoofd Interne Bedrijfsvoering. Postbus 20305, 2500 EH Den Haag.

Justitie: Oprechte koers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaar drs. Burhoven Jaspers MBA:

JUSTITIE op koers ? Mooi niet dus ! Een veilige en rechtvaardige samenleving ? Lees de krant eens.

Het is verbijsterend te zien welke gloedvolle maar schijnheilige kretologie Justitie van de plank pakt om zichzelf aan te prijzen. Ten ONRECHTe, naar ik meen te mogen stellen en in ruime mate te kunnen bewijzen, als 'afnemer' van het recht in Nederland, in een boedelscheiding die nu al 14 jaar duurt en nog niet ten einde is! Tegen een juriste van de Hoge Raad kun je niet procederen. Justitie waarborgt NIET de RECHTen van de burger. Zelfs in geval van schending van de Rechten van de Mens wendt deze minister "gewoon" het hoofd af en wordt daarmee zelf medeplichtig.

Natuurlijk zouden rechtszekerheid, rechtsbescherming en rechtsgelijkheid voorop MOETEN staan, maar dat dit ook gebeurt is lariekoek; laten we maar zeggen propagandistische 'doublespeak' in strijd met de realiteit der feiten. Justitie neemt NIET eigen verantwoordelijkheid in geval van ambtelijke / rechterlijke / justitiële samenspanning en machtsmisbruik; wetgeving en rechtshandhaving moeten wijken voor collusie.

Justitie werkt samen met anderen waar het erom gaat de argeloze burger op het smalle paadje te dwingen waar men de macht van de gevestigde orde kan uitoefenen zodat die burger in het gareel blijft. Dat men woorden als bekwaamheid, betrokkenheid en vooral integriteit in de mond durft te nemen is waarlijk een gotspe. Men zoekt een creatieve, flexibele medewerker: een kneedbaar persoon dus ? Vraagt men niet juist dociele serviliteit bij het meespelen van de spelletjes binnen het machtssysteem ?

Hoezo "OpRECHTe Koers"? Iedereen kan in de kranten zien dat Justitie niet weet wat een rechte koers is. De beurskoers van het vertrouwen van de burger daalt gestaag. Wanneer komt de krach ? Via de media worden we gehersenspoeld en we glijden af naar fascistisch gebruik van macht. Zie artikel van Pamela Hemelrijk: pamela-1.htm. Justitie is al helemaal NIET gericht op rechtsbescherming van een burger die zich kritisch durft te uiten over het rechtsbestel dat macht uitoefent als een dictatuur.

    Misdaad loont bij Justitie !!

In koelen bloede en doelbewust op voordracht van de huidige minister is een juriste die zich schuldig heeft gemaakt aan bankfraude, c.q. valsheid in geschrift van het zuiverste water, aan ontduiking van inkomsten- en vermogensbelasting, en aan ander kwalijk gefoezel met de fiscus, per Koninklijk Besluit benoemd tot Raadsheer in een gerechtshof in Nederland. En die doet nu uitspraken als belastingrechter !! Iedereen kan nu met recht twijfelen aan de wijze waarop de benoeming tot stand komt of kwam van enig lid van de zittende magistratuur. Iedereen kan zich met RECHT afvragen of daarbij een toelatingseis is dat men moet laten zien dat men EN crimineel is EN daarmee weg kan komen.

Zoals Hare Majesteit terecht heeft gesteld: de leugen regeert.

Commentaar R.M. Brockhus:

Het is niet te geloven welk predikaat Justitie zichzelf opspeldt. Gezien mijn ervaringen met "Het Recht" in Nederland kan ik alleen maar stellen dat van recht, integriteit, werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving geen sprake is. Zij waarborgt volstrekt niet de rechten van de mens, rechtszekerheid, rechtsbescherming en rechtsgelijkheid. Die staan als het er op aan komt per definitie niet voorop.

Justitie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor criminaliteitspreventie op het hoogste ambtelijke, politieke en justitiële niveau. De wetgeving en rechtshandhaving stellen in geval van collusie werkelijk niets voor. Het uitvoeren van straffen en maatregelen blijkt vooral er op gericht om de argeloze burger - behalve in duidelijke gevallen van echte criminaliteit - in het gareel van de gevestigde macht te houden en niet om burgers te beschermen tegen ambtelijk, politiek en justitieel geweld dat hem wordt aangedaan, indien deze burger het rechtssysteem zelf aan de schandpaal dreigt te nagelen. Hierbij werkt Justitie inderdaad samen met anderen, binnen en buiten de overheid. Van haar medewerkers verwacht Justitie loyaliteit en serviliteit en zeker geen integriteit, bekwaamheid en betrokkenheid wanneer Justitie zelf onderwerp van aanklacht is.