Economy & politics


Money . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . CMN
Het laatste interview met Henk H. Bor over de monetaire crrisis

Eerdere lezing van henk Bor over Het Schandaal van de Twintigste Eeuw

Deel 1 van de lezing over het ontstaan van de economische crises


Deel 2 van de lezing over het ontstaan van de economische crises

  SDN-rubrieken
  Economics Lesson One
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  De euro-ramp treft ons allemaal!
  Greenspan zet economen op spoor van deflatie
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  OESO / OECD over de werkloosheid in Frankrijk
  Waar is het OESO-rapport geschreven? In Parijs of in Den Haag?
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
  The introduction of the euro will cause a wave of inflation
  Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
  Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
  Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen
  Vergrijzing kost Nederland komende jaren 65 mlrd en levert evenveel werkgelegenheid op

  Terug naar het begin