Verbod van procesmonopolie van advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de magistratuur
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven . . Justitia

Het verweer van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak tegen wraking
Gonnie Hofs had een turbulent gesprek met de Officier van Justitie over dwalende rechtspraak
Een helder voorbeeld van het afdekken van corrupte rechtspraak is aangegeven rond faillissementsfraude

   Mevr. Gonnie Hof-Akkermans deed strafaangifte tegen drie raadsheren: mrs. H.E. de Boer, L.M. Croes
   en H.L. Wattel, wegens valsheid in geschrift in een hogerberoep-procudure. Dit om de ING-bank bewust
   te bevoorrechten; met intellectuele valsheid in geschrift in authentieke akte. Proces-verbaal + reactie OM

De juridisch geschoolde Gonnie Akkermans had een openhartig gesprek met Officier van Justitie

Verslag van het telefoongesprek d.d. 17 februari 2017 tussen Officier van Justitie mr. J.R. Klunder van het Arrondissementsparket Oost-Nederland en Gonnie Akkermans, voorzitter van de Stichting Vrouwe Justitia in Verval. Eerst enige toelichting:

Mijn man en ik hadden aangifte gedaan bij de politie vanwege het erbarmelijke arrest d.d. 13 oktober 2015 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een door ons aangespannen zaak tegen ING Amsterdam. (Lees verder...)

Waarom doet het Openbaar Ministerie niks met zoveel aangiften tegen de elite?

Verbijsterende vaststellingen over de gedragingen van ministers, politici, advocaten, rechters e.a.
Eureka! Rechter maakt tijdreis met 'n getekend openbaar vonnis. Albert Einstein zat goed fout !
Zie de lijst van organisaties die werden ge´nformeerd over die rechterlijke valsheid in geschrifte !


     Erik van den Emster (RvdR)                    Twan Huys (nieuwsuur)                      mr. J.W. Westenberg (ex-rechter)


mr. P. Kalbfleisch (ex-rechter)      Suzanne Terporten (Openbaar Ministerie)        Schipholwanbeleid (website)

   
ir. R.A.A. Rietveld                                   dr. Joe Eustatia                                   dr.mr. W. Wedzinga

   
Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten                                Drs. H. Teernstra                                   ing. A.M.L. Van Rooij

   
Karel de Werd                                Robert v/d Luitgaarden                                   Raad van State Pers

   
Drs L.W. Verhoef                                ing. A. van der Voort                                   J. Veldhuis

  http://www.sdnl.nl/van-belle.htm"> 
F. Fennis                                A. van Belle                                   R.M. Brockhus

Welke van de politieke partijen hebben grondwettelijke integriteit van de rechtspraak in het programma?
Voor zover wij weten is geen der partijen geïnteresseerd in 485 dodelijke slachtoffers van onze rechtspraak

Maar er is ook heel goed nieuws!! Ook hier weer, welke politieke partij heeft in zijn programma de nationalisatie van alle pensioenfondsen in het programma? Omdat dan vanwege het opgespaarde vermogen in de pensioenfondsen van vandaag ca. 1400 miljard euro, dat bij wet ook de jeugd een vol pensioen kan krijgen, zonder dat zij daarvoor zelf eerst een beleggingsvermogen hebben moeten opbouwen. Want dat hebben hun ouders al gedaan. Wel moeten zij een premie betalen net als alle andere werknemers en werkgevers. Het is de grootste erfenis ooit die de jeugd collectief zomaar in de schoot geworpen krijgt, wanneer de politiek besluit het voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma en de vermelding daarvan door Kamerlid Henk Krol met wetgeving wordt ingevoerd. Alleen maar voordelen voor iedereen. Lagere premiebetalingen voor iedereen. Een gegarandeerd pensioen en gegarandeerde indexering. Dit naast meer koopkracht voor iedereen en meer werkgelegenheid door de economische groei die daaruit voortvloeit.

Dit staat dan wel tegenover de ontvreemding van 50,9 miljard euro door politici uit het bufferfonds voor de AOW dat bedoeld was om de vergrijzingsgolf op de vangen van na 2025 en later. Twaalf jaar lang heeft de Algemene Rekenkamer in samenspanning met het ministerie van Financiën (toen met Gerrit Zalm) valsheid in geschrift gepleegd met fictieve audits over virtuele fondsen die beheerd werden door een fictieve beheerder bij de overheid. Ook zijn daardoor twaalf jaar lang de miljardennota's voor Prinsjesdag vervalst, wat tot nu toe in de doofpot is beland. Alleen Pieter Omtzigt van het CDA was eerlijk genoeg om te laten weten dat die boekhoudfraude met zogenaamd virtueel geld door de politiek; en dus ook door de media, werd gedoogd.

Wil je meer weten over deze fantastische oplossing voor verarming en sociale bescherming? Vraag het de partijen en de media van kranten en omroepen.

  Integriteit Rechterlijke Macht
  Maatschappelijke netwerken van juristen
  Criminaliteit Overheid Onderschat zegt Prof. Van den Heuvel (collusie)

  Terug naar het begin