Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant


Toelichting en aansprakelijkheid ------------ Ecologisch Kennis Centrum

en de _ Gemeente Goirle NIET op internet


CLUSTER  IBS-code Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte     Volume
07BS-1998 205/002 Goirle     Tolstaak      0.3 ha.   2,0 mtr.   5.000 m3

Stoffen       Concentratie  Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente      
Minerale olie  groter dan C-waarde oriënterend ????  f.     -.-  f.    -,- 
Koper      groter dan B-waarde           f.     -.-  f.    -,-   
  CLUSTER  IBS-code Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte     Volume
  07BS-1998 205/003 Goirle     Zes Blokken     1.0 ha.   4,0 mtr.  40.000 m3
  
  Stoffen       Concentratie  Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente      
  Zink      onbekende waarde  oriënterend ????  f.     -.-  f.    -,- 
  
  
  Nog niet onderzocht

  
  CLUSTER  IBS-code Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte     Volume
  07BS-1998 205/007 Goirle     Abcovensedijk    0.3 ha.   2,0 mtr.  60.000 m3
  
  Stoffen       Concentratie  Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente      
  Cadmium     groter dan B-waarde oriënterend 1985  f.  15.000.-  f.    -,- 
  Lood      groter dan B-waarde           
  Zink      groter dan B-waarde           
  
    
  CLUSTER  IBS-code Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte     Volume
  07BS-1998 205/010 Goirle     Nieuwerkerksedijk  0.3 ha.   1,5 mtr.    150 m3
  
  Stoffen       Concentratie  Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente      
  Minerale olie  groter dan C-waarde oriënterend 1988  f.  15.000.-  f.    -,- 
  
     CLUSTER Midden-Brabant

  CLUSTER   GL-CODE  GEMEENTE 1998    NAAM STORTPLAATS
  
  05BS-1998  205004  Goirle        Fokmast
  05BS-1998  205006  Goirle        Asvoortseweg/Pleishaag
  05BS-1998  205008  Goirle        Bollerpad/Hogeal/Zandput
  05BS-1998  205009  Goirle        Leersepad/Katsbogte
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht