Raadslid Will van Gerwen eist hom of kuit


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Weekblad Midden Brabant van 15 oktober 1997


    SPREKENDE STILTE

Raadslid Van Gerwen wil maatregelen tegen A. van Rooij

Raadslid Will van Gerwen van de Rooise Partij vindt dat het tijd is geworden om juridische maatregelen te nemen tegen de heer A. van Rooij uit Olland. Deze beticht het Rooise gemeentebestuur in brieven en op Internet van maffia-praktijken, waarvan burgemeester Schriek de aanvoerder is. Ook de rechter van de arrondissementsrechtbank ontkomt niet aan de beschuldigingen van Van Rooij.

Donderdag kwam in de raadscommissie een brief van Van Rooij ter sprake over de tuinhuisjes van houtbedrijf Van Aarle. De gemeenteraad had op 25 september op behandeling van deze brief aangedrongen. Voordat de brief aan de orde kwam, verliet Cor Roche van de Ouderenpartij behoorlijk aangeslagen de vergadering: "Als Van Rooij hier direct dezelfde taal gebruikt, dan ben ik weg". Van Rooij, die was uitgenodigd om een toelichting te geven, vroeg zich verbaasd af, wat hij nog moest komen doen. Immers, op 11 september had hij al een antwoord ontvangen. Op de vraag van wethouder Jansen of er nog vragen waren, bleeft het doodstil.

    OPSTAPPEN

Will van Gerwen vond dat de maat vol was en vroeg het college stappen te ondernemen tegen de grove beschuldigigen van Van Rooij. "Maar als het waar is, wat hij schrijft over Van de Biggelaar en Van Aarle, dan dient u zelf op te stappen". Van Gerwen vindt, dat het college niet helemaal juist heeft gehandeld in de kwestie Van de Biggelaar en Van Aarle. Op aandringen van Rossum (CDA) zal de commissie eerst meer informatie moeten hebben.

    MENSVERNIETIGEND

Het jarenlange meningsverschil tussen Van Rooij en de gemeente kenmerkt zich steeds meer door scheldpartijen van de kant van Van Rooij. Op de vraag, of hij ook op een andere, meer fatsoenlijke manier probeert zijn gelijk te krijgen, antwoorde Van Rooij zondagavond, dat dit nog de enige manier is: "Het kan niet anders meer. Er zit zwaar georganiseerde misdaad achter. Waarom denk je dat Schriek weer voor zes jaar benoemd is. Als zij vinden, dat het niet zo is, moeten ze me maar aanpakken. Het is hier een mensvernietigende maffia. Mijn fatsoensnormen zijn beter dan die van hen". Hij voegt er aan toe, dat iedereen op Internet kan lezen hoe hij over de gemeente en de rechters denkt.

Het zit hem behoorlijk dwars, dat de burgemeester destijds een arts naar Van Rooij heeft gestuurd om te bekijken, of hij geestelijk wel gezond was. "Als burgemeester en wethouders de wet respecteren en geen verschil maken, dan zou dit allemaal nooit begonnen zijn". Aldus van Rooij zondagavond.

Milieu-onderwerpen