Ook anderen vinden dat de politiek nu eindelijk verantwoordelijkheid neemt
voor gezwendel en ondoorzichtigheid van de financiële markten (Dexia)

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Bewijs van betrokkenheid van Gerd Leers voor verzekerden

Samen met de voormalige minister en staatssecretaris Joop Wijn heeft Gerd Leers (de huidige burgemeester van Maastricht en oud-Tweede Kamerlid voor het CDA) op initiatief van Paul Quekel sr. ervoor gezorgd dat de door de verzekeraars eenzijdig opgelegde premieverhoging over de hele linie niet doorging. Deze verhoging zou een bedrag geweest zijn van ongeveer 75 tot 100 miljoen gulden (!) per jaar en was het gevolg van de opgefokte angst voor de millenniumbug. Verzekeraars verkopen namelijk een remedie tegen angst voor risico.

Deze voorgenomen eenzijdige verhoging was dus het gevolg van de angst voor de millenniumbug (mogelijke computerstoringen) bij de overgang van 1999 naar het jaar 2000. Echter, de premieverhoging zou ook na 1 januarari 2000 bij uitblijven van schade nooit meer terugdraaid worden en dus de burger extra financieel blijvend belasten. De verzekeraars waren woedend op de initiatiefnemer en op de kamerleden Leers en Wijn die de motie door het parlement kregen om die verhogingen te blokkeren.

De heer Gerd Leers had mij nog wel ge´nformeerd over de schandalige en onfatsoenlijke enorme druk die door lobbyisten werd gelegd op hem en Joop Wijn en de andere Kamerleden om de motie in te trekken of niet te steunen. De Verzekeraars en Banken waren woedend en het was volgens hem op het misdadige af!