Waarom kan G. de Leef geen aangifte doen tegen politieambtenaren ? Dit wegens weigeren van aangifte in Hoofddorp !

Gepke de Leef zegt slachtoffer te zijn van machtsmisbruik een ongeoorloofd geweld
Politie en Justitie weigeren aangifte te behandelen en hebben haar ingesloten voor therapie

Gepke . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Actueel . . Therapie

Gepke vraagt hulp bij de Nationale Ombudsman over justitiële en politionele mishandeling

Politie Kennemerland eist erfenis Gepke de Leef op voor gemaakte kosten
met onaanvaardbare condities bij aangifte wegens afdekken van politiegeweld

Machtsmisbruik en naakt in de isoleercel

Gepke de Leef kwam vanwege een 'Berufsverbot' door oud-wethouder Alex Auer in de gemeente Haarlemmermeer van de regen in de drup. Uiteindelijk belandde zij vanwege haar weigering om onrecht en machtsmisbruik te accepteren onterecht in de gevangenis, waar zij ondanks de ontkenning van burgemeester/korpschef B. Schneiders 38 uur naakt en geboeid, geschopt, gestompt en beledigd met grof geweld in een isoleercel werd opgesloten, nadat zij op grove wijze ook vaginaal werd onderzocht waar de handboeien waren gebleven. Familielid (van de hoofdcommissaris) Marchand, de agent die lichamelijk vistiteerde, erkende de ombudsman dat Gepke zou gezegd hebben: "In mijn kut, kom maar halen!" wat per se niet waar is, en zelfs een aperte leugen. De ombudsman nam dit feit van 10 maart 2003 niet mee in zijn rapport. (Dit alles gebeurde in 2003) Zie de foto's en persverklaring van de gemeente Haarlemmermeer.

De Nationale Ombudsman wist na vijf jaar vechten voor haar rechten de leugens hierover door betrokkenen te bevestigen en rapporteren en alsnog erkend. De vraag blijft open, hoe en welke sancties er staan op deze ernstige vorm van bestuurlijk wangedrag en het afdekken van machtsmisbruik en ongeoorloofd geweld door politie en Justitie (onder verantwoordelijkheid van Officier van Justitie J.E. Hartjes en Officier van Justitie K.P. Langendoen, IRT-affaire). Dat er gelogen wordt dat het gedrukt staat ligt voor de hand. Alleen wanneer er video- of geluidsopnamen zijn kan een hard bewijs worden geleverd. Verder belandde zij in het Scheveningse ziekenboeg waarin ook Holleeder werd verpleegd.

Zie interview dat zij op kerstdag bij de Sociale Databank Nederland gaf en de conclusie van de Nationale Ombudsman.

HOOFDDORP De 48-jarige vrouw die sinds afgelopen zaterdag voor het politiebureau in Hoofddorp bivakkeerde, is opgenomen in een zorginstelling.
De politie weigerde een aantal aangiftes van de vrouw op te nemen, omdat deze al door de rechter behandeld zijn of omdat het om een civielrechtelijke zaak ging. De vrouw ging daarom in hongerstaking voor het bureau. Ze eiste dat de aangiftes alsnog zouden worden behandeld.
Na overleg met diverse instanties is de vrouw maandagavond uiteindelijk opgenomen. Ze was er naar omstandigheden redelijk aan toe.

Teletekst van TVNH van 28 april 2008 - 20:06


  Uitspraak van de rechter over gedwongen opname in gesloten kliniek van Gepke de Leef
  Afschrift van de aangifte van advocate mr. M.A.A. van der Loo bij de politie in Hoofddorp
  Gepke de Leef vraagt hulp bij de Nationale Ombudsman over justitiële en politionele mishandeling
  Andere gevallen van uiterst dubieus handelen van Politie, advocatuur, Justitie en Rechterlijke Macht
  Gepke de Leef vraagt hulp bij de Nationale Ombudsman over justitiële en politionele mishandeling
  Gepke openbaart een deel van haar dossier over justitiële en politionele mishandeling en opsluiting
  Aangifte wegens verduistering m.b.t. de vaststelling door Nationale Ombudsman van politiegeweld
  Burgemeester Weterings (Hoofddorp) ontvlucht verantwoordelijkheid door verjaring te suggereren
  Huisuitzetting van Gepke de Leef, ondanks een grote erfenis en het afdekken van politiegeweld
  Het gevecht voor het politiebureau in Hoofddorp escaleert met mogelijk gedwongen opname
  Een op de Rodney King gelijkend geval van politiegeweld in Hoofddorp met poging tot afdekken ?
  Huisuitzetting van Gepke de Leef ondanks erfenis en het vermoedelijk afdekken van politiegeweld
  Persverklaring van de gemeente Haarlemmermeer en foto's met bewijs van grove mishandeling
  Gepke krijgt het zwaar, stelt het Haarlems Dagblad van 16 oktober 2008