Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente Geldrop op internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998  190/001  Geldrop              -.- ha.  -,- mtr.    -- m3

Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
NN      onbekende waarde    oriënterend ????  f.     -.-  f.    -,- 
   
    Nog niet onderzocht

   CLUSTER Eindhoven

  CLUSTER  GL-code  Gemeente 1998     Naam stortplaats
  08BS-1998  190901  Geldrop        Smelen
  08BS-1998  190907  Geldrop        Slibdepot Goorstraat
  08BS-1998  190912  Geldrop        Slibdepot Kervel
  
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer