De verjaringstermijn voor aansprakelijkstelling van de overheid en provincie bracht paniek bij eigenaren van oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Friesland


Overzicht Nederlandse Provincies ------------ Ecologisch Kennis Centrum