De echte oplossing voor het dure probleem van de files ??

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Files en verkeersinfarct verleden tijd met reductie van CO2-uitstoot


De peperdure kilometerheffing is helemaal niet nodig, ook voor bescherming van de privacy. Want Big Brother weet dan waar en wanneer u ergens bent !

N.a.v. de uitzending van Buitenhof van 11 november 2007 (Alaaf ??)

Buitenhof: t.a.v. Peter van Ingen ( en overige redactieleden)

Er is een goede oplossing te bedenken om de files en de mobiliteit sterk terug te dringen. Men behoeft slechts een regeling te ontwerpen, waarbij alle werkgevers op voorhand een fikse belastingaanslag per werknemer opgelegd krijgen van bijvoorbeeld 5000 euro per jaar. De ondernemer kan daaraan ontsnappen door zijn (nieuwe) personeel op korte afstand te werven. Hierbij kunnen bepaalde reiszones worden voorgesteld die, naarmate ze verder van het bedrijf verwijderd zijn, een steeds hogere mobiliteitspremie, ofwel forensenbelasting met zich meebrengt.

Elke werkgever kan daar tegenover een flinke subsidie aanvragen voor het laten verhuizen van een werknemer naar een woning dichter in de buurt van het bedrijf. In een optimale situatie, waarbij alle werknemers in het basisgebied - bereikbaar met de fiets - zouden wonen, zou de werkgever helemaal geen mobiliteitsbelasting meer hoeven betalen. Zelfs een extra subsidie als vorm van beloning voor goed gedrag kan uit de opbrengsten van de mobiliteitsbelasting worden betaald. Het fileprobleem is met een dergelijke regeling waarschijnlijk opgelost, en kan het goederenvervoer vlot afgewikkeld worden.

Deze financiering van de oplossing en bestrijding van files lijkt - hoewel iedereen bezwaar maakt tegen belastingen - te liggen in een vermijdbare forensenbelasting. De winstgevendheid van bedrijven kan er zelfs flink door groeien. Hiertegen zal niemand bezwaar maken denk ik dan. Maar ook de vermogensbelasting op inert spaarvermogen (dus niet op aandelen!) zou eveneens moeten worden verhoogd om de actuele financiering van innovatie, research en renovatie mogelijk te maken. Want inert spaarvermogen leidt tot economische trombose en degradatie.

Milieu, CO2 en het Kyotoprotocol

Ook wat betreft de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 en vooral methaan, worden aanzienlijk minder omdat alle transportlijnen aanzienlijk worden bekort. De uitstoot daalt linear met de effectieviteit van de forensenbelasting. De milieubewegingen zouden deze optie met gejuich moet ontvangen; maar mogen ze dat wel? Ik zou u suggeren: Vraag het VROM en de politici eens, maar ook de media en vooral Milieudefensie en het RIVM. Dat wordt misschien een teleurstelling, want politiek is niet rationeel en de subsidie aan diverse instellingen dooft elke kritiek. Helaas...!!

Met kritische groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl

C.c.: Alle ministeries en Kamercommissies met de illusie dat iemand vragen zal stellen


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres: sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/forensenbelasting.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374
Disclaimer