Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw geld van DNB?

Het gemierenneuk over de spoorwegen en de concurrentievervalsende voorwaarden


Klokkenluiders . . . Armoede . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

De spoorwegen als monopolist op de intercity lijnen en sneltreinen

Lobby van Nederlandse Spoorwegen overtreft lef van minister Jorritsma

aldus Trouw van 18-02-1998.


Het gemierenneuk over de spoorwegen en de (eenzijdige en) concurrentievervalsende voorwaarden waaronder zij de krenten uit de pap mogen gaan halen, lijkt maar door te gaan! Als een ding duidelijk is, dan is het wel het wispelturige beleid van Jorritsma. Want wat blijft er nu over van de marktwerking? De spoorwegen als monopolist op de intercity lijnen en sneltreinen, en de overige 'aanbieders'

het nakijken? Lekkere marktwerking zeg!

  • Maar gaan we eigenlijk niet aan belangrijk discussiepunt voorbij? Vinden we met zijn allen in dit land, dat er echt op alles bezuinigd zou mogen/moeten worden?
  • Zijn er niet sectoren waar je eigenlijk niet op zou mogen bezuinigen, gewoon omdat dat de kwaliteit van de samenleving en daarmee onze maatschappij teveel aantast?
  • Bezuinigen op gezondheidskosten kan betekenen dat wanneer jij een medische ingreep nodig hebt, er plots geen geld meer is.
  • Bezuinigen op Politie en/of Brandweer kan betekenen dat er bij brand of diefstal die jou overkomt, er toevallig even niemand in de buurt is....
  • Bezuinigen op Openbaar Vervoer betekent dat je de mobiliteit van elke Nederlander gaat beperken, ook van hen die nooit van het openbaar vervoer gebruik maken! (door bezuinigingen op het openbaar vervoer zullen de files langer worden!)
  • Een moderne maatschappij zoals in Nederland kan toch niet zonder een goed Openbaar Vervoer?

Mobiliteit is ook niet meer terug te draaien. De meeste mensen werken in een andere plaats dan dat ze wonen, draai dat maar eens terug! Bezuinigen op OV is mijns inziens het domste dat de overheid in deze tijd van steeds maar toenemende files kan doen. Echter de (Paarse) club die er nu zit, is hartstikke doof voor elk soort argument, gefundeerd of niet, het maakt ze niets uit : Marktwerking, meneer...!

Tot nu toe zijn er slechts twee politieke partijen die verbetering willen van het OV en die alles willen terugdraaien wat betreft bezuinigen en concurrentie voor het OV van de afgelopen jaren! De ene partij heet GROEN LINKS en de andere partij heet SOCIALISTICHE PARTIJ. Bezoek hun sites eens op het web!

Ben je dus werkzaam in het Openbaar Vervoer, reis je veel met het OV, ben je milieubewust, of vindt ook jij dat er al genoeg naar de kloten is gegaan in het OV, laat je stem dan gelden en stem voor een partij die het Openbaar Vervoer weer de RODE DRAAD wil laten worden in onze maatschappij!

Want : OP SOMMIGE DINGEN KUN JE NU EENMAAL NIET BEZUINIGEN!!

Peter J. van Eerden
E-mail van 18 februari 1998