Nederland als belastingparadijs


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Nederlanders weten helemaal niet dat Nederland een belastingparadijs is

Algemeen Dagblad van 16 januari 1997

Kritiek op Nederlandse belastingvoordelen

    Van onze verslaggevers,

Rotterdam - Nederland biedt buitenlandse investeerders allerlei concurrrentievervalsende belastingvoordelen. Dat zegt de minister van Economische Zaken in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, in het weekblad Elsevier. Hij wil een klacht indienen bij de Europese Commissie en overweegt het belastingverdrag met Nederland open breken. "Uw beleid is meedogenloos.

Voor financieringsmaatschappijen bedraagt de effectieve winstbelasting in Nederland nog geen 10 procent. Dat kunnen wij niet bieden", aldus Clement. Hij doelt onder meer op de mogelijkheid aanloopverliezen bij dochterbedrijven in Nederland af te trekken van de winst in het moederland en op de 'tax rulings', de mogelijkheid voor buitenlandse investeerders om afspraken te maken met de belastingdienst.

Opmerking:

Die ene Europese gemeenschap met zijn grote gemeenschappelijke markt blijkt niet alleen een illusie te zijn, maar ook een schijnvertoning voor de dommen.

Een levende voorstelling van het oude Dickens-verhaal over de vrek Scrooge kan men zien in het Dickens Museum in Bronkhorst. (tel.: 0575-451623)