Fiscalist gruwt van collega's op het randje


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie


van 24 augustus 1998


    Punt, komma

Onder fiscalisten in prof. J. van Dijck een buitenbeentje. Al is het alleen al doordat hij als een van de weinige fiscale hoogleraren geen banden heeft met een belastingadviesbureau. Van Dijck stelt zich op als het geweten van zijn beroepsgroep, zo blijkt uit een interview in het Blad Tribuut van de Nederlandse federatie van Belastingadviseurs.

Belastingadviseurs zijn in doorsnee tamelijk gewetenloze types, zo houdt hij de lezers voor, die systematisch het randje van het betamelijk opzoeken. 'Natuurlijk heb je accountants en advocaten die de grens opzoeken, maar het gros blijft ver van de rand van de afgrond. De belastingadviespraktijk dromt daar juist samen, daar zit men voortdurend tegen de grens aan te schuren.

Stelt u toch eens voor dat een arts zou zeggen dat hij alles doet wat niet wettelijk verboden is. Dat is toch ondenkbaar?' En de fiscale adviespraktijk doet niet anders. 'Hij kent de voorbeelden 'Ik weet dat een vooraanstaand Nederlands belastingadvieskantoor er willens en wetens aan heeft meegewerkt dat een heel grote winst op een aandelentransactie die iemand ging halen met behulp van voorkennis, onbelast kon worden genoten op de Antillen. Dat is regelrechte medeplichtigheid aan een misdrijf en dat heeft men met te doen, punt uit. Dat is smeerlapperij.'

Tegenover de Volkskrant weigert Van Dijck de naam van de smeerlappen te onthullen, en hij wil over de voorkennisaffaire alleen kwijt dat die tot nu toe niet in de publiciteit is gekomen. 'U moet niet alleen uit zijn op sensatie, u moet mijn publicaties eens helemaal lezen.'

Ook de Hoge Raad wordt niet gespaard. Het woord beunhaas neemt hij nog net niet in de mond, maar de leden van de belastingkamer ontstijgen volgens hem niet het niveau van de modale belastingcontroleur. 'Dat klinkt cru, maar als drie van de vijf raadsheren civilisten zijn die nog nooit een tentamen belastingrecht hebben gedaan, dan kan het toch niet meer goed komen?'