Aanmelden lidmaatschap als burger van de soevereine staat  'EuroStaete'
50 cent/liter melk vanaf de boerderij. 
Liefdesbrief Renteloos ruilen!
Bevestiging EuroStaete. Geld uit niets. RTV-Drenthe en Eurostaete

Projectcoördinator: Theo Lalleman, Jericholaan 24, Rotterdam 3061 HG, Tel. 010-4525073 - mail

De voorpagina van dé huis aan huis Week Krant

COEVORDEN - EuroStaete houdt 23 oktober zijn bevrijdingsfeest. Voor dit doel heeft EuroStaete een aantal bedrijven en instanties aangeschreven met de vraag dit feest te willen sponsoren. Bij dit feest worden de gemeente Coevorden, het Europark, het Nederlands Kadaster en het Duitse Kataster gevraagd met bewijs aan te tonen, dat de gemeente Coevorden in september 2005 vanuit Nederland zonder toestemming of recht een strook grond van 3 meter breed in het buitenland heeft kunnen kopen. Komen zij niet met bewijs, dan is EuroStaete juridisch een onweerlegbaar en erkend feit en zal worden bevrijd. Aldus Gerard Beukeveld. Volgens de familie Beukeveld is er aan "landjepik" gedaan, het stukje land zou toebehoren aan de familie Beukeveld, die het EuroStaete noemt.

Projectcoördinator: Theo Lalleman, Jericholaan 24, Rotterdam 3061 HG, 010-4525073 en 06-28693011 - mail - oproep

Informatie over deelname aan de soevereine staat EuroStaete

Zaterdag 8 maart 2008 was het de grote dag dat de soevereine staat EuroStaete die de grens opende voor deelnemers aan een project dat recht, rechtvaardigheid en welzijn beoogt. Dat klinkt nogal utopisch, daarom willen wij er voor zorgen dat vanaf het begin er een reële basis wordt gelegd. Dit om de gemeenschap binnen EuroStaete met elkaar en de rest van de wereld te en te laten functioneren. Zoals in de diapresentatie duidelijk wordt is er voor veel mensen grote behoefte aan rechtvaardigheid en sociale geborgenheid. De Grondwet schrijft een gelijke behandeling van eenieder voor: want 'alle deelnemers zijn gelijk'. Dat wil zeggen, wat betreft hun rechten. Zie de presentatie op video.

Wat is het plan: Op zaterdag 8 maart 2008 werd iedereen die goedwillend is uitgenodigd om deel te nemen als uitwoner van de unieke staat EuroStaete. Daarvoor hebben we als initiatiefnemers een protocol ontwikkeld om dat te realiseren. Zoals iedereen kan zien heeft ontwerpster en beeldhouwster Jikke Jager een serie muntpenningen ontworpen die als betaalmiddel gaat functioneren op EuroStaete. Niet als pasmunt voor bijv. parkeermeters of automaten, maar als rekeneenheid zoals bij banken en de giro het geval is; alleen giraal met een zichtrekening of spaarrekening.

Hoe komt EuroStaete aan financiële middelen om met de rest van de wereld te kunnen handelen? Eigenlijk heel eenvoudig. Als product van deze ministaat wordt de GuldenMark als muntpenning en kunstwerk aangeboden aan elke deelnemer, waarbij het lidmaatschap en het betaalmiddel op EuroStaete onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Erkenning en vertrouwen in de samenleving en het betaalmiddel zijn net als bij de euro en andere valuta van essentieel belang.

Het lidmaatschap gaat dus gepaard met het investeren door alle deelnemers in de geldcirculatie door een bedrag te betalen als belegging in de nationale munt, de GuldenMark. Geld komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar moet een reële economische waarde hebben die door iedereen wordt geaccepteerd; net als bij de dollar, euro, yen, franc, enz. Maar over de geldtheorieën en geldcreatie willen wij het hier nu niet hebben. Wel over hoe alle mensen die deel willen nemen dat ook moeten kunnen. Wij zijn ons zeer bewust dat er mensen zijn die de minimale investering van 100 euro voor de muntpenning van GM 50 niet zo gemakkelijk kunnen opbrengen. Over de GuldenMark van 100 GM hebben we het hier al helemaal niet; of zelfs over een complete serie van de door EuroStaete uitgebrachte muntpenningen.

Juist omdat Eurostaete een sociale geborgenheid beoogt - maar wel op een solide basis gefinancierd moet worden - is er een regeling ontworpen om deelnemers met een smalle beurs hun bijdrage te laten inverdienen door hen te vragen twee andere mensen lid te maken van EuroStaete. Voor elk nieuw aangebrachte deelnemer krijgt men 33% premie of kwijting van het inlegbedrag in euro's. De premie wordt gestort op de bankrekening van de deelnemer in euro's als men dat wenst. Een rijke deelnemer kan solidair zijn premie (laten) toekennen aan een arme. Met het saldo op de zichtrekening bij EuroStaete kan men later betalingen doen aan andere deelnemers aan het circuit. De garantie voor de tegoeden is heilig, omdat het vertrouwen in de opzet essentieel is. Daarom is er ook een onafhankelijke controle op het functioneren van de diverse typen banken op EuroStaete.

Wij nodigen u uit om u in te schrijven als deelnemer met het aanvragen van de identiteitspas en het verwerven van uw eerste muntpenning van 50 of 100 GuldenMark. Alle overige informatie vindt u op www.eurostaete.eu

Voor mensen die via het internet kennis nemen van het initiatief van EuroStaete adviseren wij om contact op te nemen met het secretariaat. Meldt u daarvoor aan bij het informatiepunt: 035-5268153 en vraag naar dhr. R.M. Brockhus van de Sociale Databank Nederland; of per mail naar: info@eurosaete.eu. U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden met dit aanvraagformulier.

Centrale administratie van EuroStaete
Emsstrasse 12
48499 Salzbergen
Duitsland
Tel.: (+31) 035-5268153
Tel.: (+49) 059761011

Iedere uitwoner die denkt hier iets mee te kunnen doen kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.

Home Introductie Eurostaete

Disclaimer border="0">
0524-512293