Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Volgens Duisenberg kunnen de Europeanen erop vertrouwen dat de euro een sterke munt is
van 11 mei 2000

Koers euro

HET gaat slecht met de koers van de euro, een feit dat tot voor kort bewust werd doodgezwegen door de Europese regeringen en president Wim Duisenberg van de Europese Centrale Bank (ECB). Sinds de introductie van de eenheidsmunt in januari vorig jaar is de waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar gedaald met maar liefst 25 procent. En dat terwijl de Europese economie een grote bloei doormaakt. Het publiekelijk negeren van de almaar dalende koers werd echter dermate ongeloofwaardig dat de afgelopen dagen het ene na het andere Europese kopstuk besloot toch zijn zorgen te ventileren. Zo was er de Franse premier Jospin die vroeg om internationale actie ter ondersteuning van de zwakke euro en noemde vice-president van de ECB Noyer interventie een instrument om de euro uit het dal te halen. Onverwachts besloot ook de grote baas zelf - Duisenberg - vrijdag een aan de burgers van Europa gerichte verklaring uit te geven. De bankpresident benadrukte .dat er geen enkele reden is om ongerust te zijn.

Volgens Duisenberg kunnen de Europeanen erop vertrouwen dat de euro een sterke munt is, nu en in de toekomst. Met andere woorden: we kunnen allemaal rustig gaan slapen, want Duisenberg waakt over ons. Helaas bewerkstelligden de uitspraken van Duisenberg niet het beoogde effect. Integendeel, na een korte opleving blijft de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar onveranderd laag: krap 80 dollarcent tegenover ruim 1,18 dollar vlak na de introductie ruim zestienmaanden geleden.

De geest is dus uit de fles. Want sinds gisteren hebben ook de Europese ministers van Financiën gezamenlijk hun zorg uitgesproken over de waarde van de munt. EU-voorzitter Portugal gooide nog olie op het vuur door te verklaren dat "de toestand onhoudbaar wordt". De koers van de euro is intussen zo laag dat hogere inflatie en hogere rente op de loer liggen, hetgeen ondermijnende factoren zijn voor verdere economische groei. Intussen is de dollar zeer gewild, waardoor veel kapitaal wordt weggezogen uit Europa. Een uiterst onwenselijke situatie.

EEN uitgesproken zwaktebod is dat de Europese ministers het tot nu toe hebben gelaten bij een officiële verklaring waarin zorg doorklinkt. Maatregelen worden niet aangekondigd. Vooralsnog is er dan ook geen sprake van interventies enlof verhoging van de rentevoet om de koers op te trekken. Het is tekenend voor het gebrek aan daadkracht en leiding binnen de Europese Unie: wel hard roepen, maar daaraan geen consequenties verbinden. Zo weet de Europese burger helemaal niet meer waar hij aan toe is. Zeker is dat de psychologische acceptatie van de eenheidsmunt een flinke deuk heeft opgelopen, hetgeen ook op termijn ondermijnend is voor het vertrouwen in de euro als stabiele munteenheid.

RENATE VAN IPEREN

Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financien Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaargoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand stelt vragen...!

Zie ook bij Google "euroramp", klik door naar schadeclaim en vervolgens naar: Minister Zalm en Regering wilden helaas de waarheid niet horen en.... scroll verder.

Commentaar R.M. Brockhus: Renate van Iperen schrijft in de hoofdredactionele column van de Gooi- & Eemlander.

Pensioenen in Nederland: Riant, maar troebel
Koopsompolissen kost staat drie miljard
Alleen de belegger heeft belang bij een harde euro
Het einde van de beschaving, Nederland en het onbetaalbare welzijn in cijfers
Nog even en de pensioenen van ambtenaren zijn premievrij, toch kan men geen dubbeltje missen
Pensioenfonds PGGM kan geen dubbeltje missen
Pensioenfondsen kunnen euro ook niet hard houden
PGGM bang voor duurder pensioen door komst euro
Pensioenfonds PGGM kan geen dubbeltje missen
Grote beleggers 90 miljard rijker door beurshausse
Die verrukkelijke staatsschuld, een schild tegen de permanente kapitaalvernietiging op de beurs
Het gaat slecht met de koers van de euro, een feit dat tot voor kort bewust werd doodgezwegen
Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
Kamervragen over de EMU m.b.t. de opwaardering van goudvoorraden en het ABP-vermogen
Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
Beursanalyse SDN overgenomen door effectenhuis Morgan Stanley
Het ABP verkocht vorig jaar de helft van portefeuille aan Nederlandse aandelen
Sponsors gezocht voor SDN
Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen