Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Als overheden hiermee 'leuke dingen' financieren dan neemt het vertrouwen in de euro afDatum ...

Jean-Claude Trichet, de Franse centrale bankpresident en beoogd opvolger van Wim Duisenberg, is tegen het uitgeven van overtollige bankreserves. Als overheden hiermee 'leuke dingen' financieren dan neemt het vertrouwen in de euro af.

Trichet reageerde vorige week op de oproep van de Italiaanse oud-premier Romano Prodi om overtollige reserves voor nieuwe wegen en spoorlijnen te gebruiken. De nationale centrale banken hebben geld teveel door de invoering van de euro. Centrale banken in de eurolanden hebben goud en buitenlandse valuta in reserve om de waarde van bun nationale munt te beschermen. Vanaf 1 januari hoeft dat niet meer, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) dan de bescherming van de euro op zich neemt. De ECB heeft hiervoor minder reserves nodig dan de eurobanken nu in de kluis hebben liggen. De Italiaan Prodi heeft zijn begerige ogen op deze overtollige fondsen gericht. Trichet vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling en stelt: ' alle Europese centrale banken en de ECB zijn tegen dit gebruik van de bankreserves.'

'Alle Europese centrale banken? In Nederland maakte De Nederlandsche Bank weliswaar 5 miljard gulden overtollige reserves over naar het ministerie van Financiën. Maar minister Zalm en bankpresident Wellink verbaasde door een deel van dit geld (115 miljoen gulden) in een particulier kunstfonds te storten. Dit fonds aarzelde niet en kocht het veelbesproken schilderij Victory Boogie Woogie van Mondriaan voor 80 miljoen gulden. Dankzij Trichet weten we nu dat de kunstaankoop het vertrouwen in de euro heeft geschaad. Of schaden alleen nieuwe Italiaanse wegen het vertrouwen?

Engelsen willen meedoen

Gordon Brown, minister van Financiën van Groot-Brittannië, wil de euro. Een meerderheid van de bedrijven die zijn verenigd in de CBI (Confederation of British Industry), de organisatie waarin de, grootste werkgevers zijn vertegenwoordigd, ook. Nu moet alleen het Britse publiek nog worden overtuigd' Brown hield maandag een toespraak voor de CBI en luidde een nieuwe versnelling in van de Britse euro-voorbereidingen. Stapje voor stapje, uiterst behoedzaam, maar niettemin steeds duidelijker, schuifelt Groot-Brittannië aart Browns hand richting euro.

Het grote obstakel voor Brown is dat hij de burger een euroreferendum heeft beloofd. Op dit moment zouden de eurovoorstanders zo'n volksraadpleging winnen. Maar het is voorzichtig manoeuvreren geblazen. De eurotegenstanders zijn machtig: mediamagnaten als Murdoch (The Times, The Sunday Times, The Sun, News of the World) en Black (Daily Telegraph) zijn fel tegen de euro en gebruiken bun invloed om de munt onder vuur te nemen. De tactiek van de Labourregering is duidelijk. Eerst moet het bedrijfsleven zich achter de euro opstellen, en dan zullen publiek en media vanzelf wel volgen hoopt Brown. Brown maakte bekend dat zestig procent van het Britse bedrijfsleven zich inmiddels voorbereid op de komst van de euro.

Italianen eensgezind

Waar de Duitsers strijden tussen de politiek en de Bundesbank, zijn Italianen het eens. Antonio Fazi de Italiaanse centrale bankpresident, en Carlo Ciampi, de Italiaanse minister van Financiën vinden allebei dat de overheid meer aan infrastructuur moet uitgeven. De bankier voegde daar wel aan toe dat de Europese inflatie laag moet blijven en dat ook overheidsschuld niet mag stijgen

Fazio en Ciampi sluiten zie hiermee aan bij de recente geluiden van sociaal-democratische regeringsleiders om via meer overheidsuitgaven de Europese werkloosheid aan te pakken. Fazio in de Europese overheden opperde vooral de vraag in Europa aan zwengelen, mits de overheidstekorten niet oplopen. Dat zal moeilijk worden. Fazio zal toch geen renteverlaging in gedachten hebben?

REDACTIE: FERRY HAAN

BIJDRAGE: BERT WAGENDORP

Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financien Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaargoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand stelt vragen...!

Zie ook bij Google "euroramp", klik door naar schadeclaim en vervolgens naar: Minister Zalm en Regering wilden helaas de waarheid niet horen en.... scroll verder.

Klik op onderstaande afbeelding voor het interview met Dessing over zijn boek

Zie de uitzending van RTL-Z over de schadeclaim

Een claimformulier inclusief het Boek "De euroramp treft ons allemaal" wordt
aan u toegestuurd na overmaking van € 27,50 op Raborekening: 334985242

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!