Speurders naar http://www.sdnl.nl/nulpunt-energie.htm">Nulpunt energie van Nikolai Tesla op kampeerweekend in Drouwenerveen tegen opwarming van de Aarde

Tesla is coming back with free magnetic energy?

EuroStaete . . . SDN <=====> Nulpunt Energie http://www.sdnl.nl/nulpunt-energie.htm"> . . . Yildiz Magnet motor tested at TU-Delft

Schone, oneindige furonen-energie. De oplossing voor ons energieprobleem !

Schone, oneindige furonen-energie
De oplossing voor ons energieprobleem ! Klik op de foto

In een enquête werd aan de burgers gevraagd wat men zou doen wanneer hij of zij de beschikking kreeg over 500 miljard euro ten behoeve van de planeet Aarde.

Met 500 miljard euro zou ik mijn idee willen realiseren door de gratis energiebron op de Midden-Atlantische rug op de bodem van de oceaan te benutten, door een unit te ontwerpen die het hete water van ca. 380 graden celcius bij ongeveer 300 bar dat uit de furonen spuit op te vangen, en dan met een warmtewisselaar ter plaatse elektriciteit op te wekken en/of waterstofgas te produceren.

De elektrische energie kan getransporteerd, of direct worden benut door water op de bodem van de oceaan te splitsen in waterstof en zuurstof, en zo een schone energiedrager te produceren. Uit een middelgrote furoon komt evenveel energie of meer dan uit een elektriciteitscentrale op het land. Het is de techniek van het benutten van deze oneindige energiebron (C)(R) die innovatief ons land een leidende positie kan geven. Onze zorgen over de klimaatverandering dwingt deze oplossing serieus te nemen, want er is daarbij geen uitstoot van CO2, smeldende poolkappen en milieuvervuiling. Ook de bossen kunnen blijven bestaan.

R.M. Brockhus (C)(R) 12 januari 1986
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153


'Temperatuurverschil in oceanen is gratis energie'

door RONALD VAN GESSEL

ARNHEM - Waterstof, de energiedrager van de toekomst, is onbeperkt te winnen uit temperatuurverschillen van oceaanwater. De zon verwarmt de oceaan rond de evenaar elke dag met dezelfde energie die we in de hele wereld met z'n allen in één heel jaar opstoken. Die energie is volstrekt gratis en het is vandaag de dag technisch mogelijk die energie in de vorm van waterstof te gaan winnen. Als vloeibaar LNG kan het dan in tankers over de wereld worden vervoerd.

Dat stelt René Prop, directeur van ingenieursbureau Cumae in Arnhem. Zijn bureau heeft al een toekomstvisie, waar grote drijvende centrales in de oceaan rond de evenaar 24 uur per etmaal stroom opwekken waarmee vervolgens water wordt gescheiden in waterstof en zuurstof, waarna de waterstof vloeibaar wordt gemaakt en in tankers verscheept. Dergelijke centrales zijn in feite enorme 'omgekeerde ijskasten'. 'We kennen allemaal de ijskast, je stopt de stekker in het stopcontact en het wordt koud in de kast en warm aan de buitenzijde.' Het omgekeerde kan ook, het temperatuurverschil tussen warmte en koude komt terug als elektriciteit. Het lijkt toveren, maar dat is het allerminst, in de natuurkunde heet dat de Kalinacyclus.

Het bureau maakt deel uit van de Energie- en Milieuvalley' (EMT) in Gelderland, waarin bedrijven als Nuon, BASF, Akzo, Essent en ook de aloude Kema samenwerken. Prop: 'Wat betreft verbrandingsmotoren is de weg duidelijk, de wereld moet binnen enkele decennia over op waterstof als de olie op is. De enige goedkope weg daarheen is om de zonne-energie in de oceanen te gaan gebruiken. De watertemperatuur rond de evenaar is 28 graden aan de oppervlakte en 5 graden op een kilometer diepte.' Dat temperatuurverschil is genoeg om stroom op te wekken. Je gebruikt het warme water om een ammoniakmengsel als gas te laten expanderen en turbines aan te drijven. Dan heb je stroom. Het koude water koelt het gas weer af en de cirkel is rond. 'Door het relatief geringe temperatuurverschil is het rendement laag, maar de zonne-energie is gratis en als je het productieproces maar grootschalig en goedkoop maakt, kom je prima uit de kosten', aldus René Prop.

'De investering voor een drijvende centrale van 100 megawatt is $400 miljoen en nog eens $200 miljoen om de waterstof vloeibaar te maken, dat lijkt veel, maar het is nu al rendabel en je moet niet vergeten dat alle verdere ingrediënten gratis zijn. En binnenkort kunnen we niet anders.' Een dergelijke centrale draait al op Hawaï en een 10 MW-centrale staat op stapel voor het strategische eiland Diego Garcia in de Indische Oceaan. 'De toepassing is oneindig, het gaat er alleen om dat de oliemaatschappijen er nog niet aan willen. Ze willen eerst alle olie verkopen. Verder kun je natuurlijk waterstof op gaan wekken, maar de infrastructuur moet er ook zijn. Het transport, tankstations en auto's die erop rijden. Het moet allemaal tegelijk komen, anders werkt het niet. Als de auto's op waterstof er komen en de tankstations is de voorziening een fluitje van een cent. We praten over bewezen technologi'' aldus Prop.

26 januari 2008