De privatisering van de infrastructuur (energie) en vervoer (NS) leiden altijd tot prijsverhoging door kosten en graaicultuur

Onrechtmatige overstap van energieleverancier door ENECO
Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <===> SDN . . Klokkenluider . . Video

Aangifte bij de politie in Huizen wegens valsheid in geschift en flessentrekkerij

Aan de directie van energiemaatschappij
Eneco
Postbus 1014
3000 BA Rotterdam

Bezoekadres
Zuiderparkweg 300 in Rotterdam.

Onderwerp: aangifte van valsheid in geschrift voor verandering van energieleverancier

Aan de directie van energiemaatschappij
Eneco
Postbus 1014
3000 BA Rotterdam

Bezoekadres
Zuiderparkweg 300 in Rotterdam.

L.s.,

Van NV Nuon Energie, postbus ;40021, 6803 AH Arnhem, ontving ik op 6 augustus 2009 een brief waarin werd aangegeven dat ik, R.M. Brockhus, wonende Westkade 227, 1273 RJ Huizen, opdracht gegeven zou hebben om mijn energieleverantie voortaan te laten verzorgen door een andere leverancier.

De administratie van Nuon – waar ik al 25 jaar klant ben – had geen gegevens beschikbaar wie de aanvraag voor overschakeling had gedaan en adviseerde om de netbeheerder te bellen die wel kan zeggen wie de aanvraag tot overschakelen heeft ingediend bij in dit geval: N.V. Nuon Energie te Arnhem.

Ik doe aangifte van strafbare feiten waarvan ik meen dat hier valsheid in geschrift, flessentrekkerij en doelbewuste misleiding aan de orde is. Ik heb geen toestemming geven om van energieleverancier te veranderen.

De Netbeheerder meldde dat het ENECO was die de omschakeling zonder mijn medeweten en toestemming in gang had gezet, wat niet bleek uit de brief die ik van Nuon ontving met het aanbod om met een lager tarief terug te komen als klant. Ik zit niet te wachten op deze bureaucratische chaos die de het parlement ons opgedrongen heeft.

Ik sommeerde ENECO om de onrechtmatige wijziging onmiddellijk terug te draaien, die zij met de smoes van een verkeerd huisnummer – 277 i.p.v. 227 – hadden laten uitvoeren. Zij belden mij terug met het excuus voor deze fout, maar ik heb begrepen dat duizenden mensen van deze truc slachtoffer zijn geworden. Ik eiste een kopie van de opdracht tot wijziging bij de netbeheerder en een excuusbrief voor deze poging tot het kapen van mijn handtekening.

Bij renationalisatie van de infrastructuur zijn we van dit kostbare gesjoemel verlost en tegelijk ook van die idiote topsalarissen, bonussen en gouden handdrukken. Het verkopen van onze infrastructuur, zoals die van energie, water, riolen, tol- en spoorwegen aan het buitenland, beschouw ik als landverraad, waartegen ik vermoedelijk en helaas geen aangifte kan doen. Datzelfde geldt voor de privatisering van de jeugdzorg en medische zorg in het algemeen met ergerniswekkende en overbodige chaos van al die ziektekostenverzekeringen en bureaucratie.

Ik zal aangifte doen bij de politie of bij de oficier van Justite en deze als kopie via mail toezenden aan de Tweede Kamerfracties, TROS-Radar, Vara’s Kassa, KRO’s Reporter, Zembla, de Consumentenbond, de Nationale Ombudsman; en natuurlijk de Netbeheerder en de NMa.

R.M. Brockhus op persoonlijke titel
Westkade 227
1273 RJ Huizen
http://www.sdnl.nl/oppositie/eneco.htm

P.s.,
Ik heb u gesommeerd mij een bewijs te leveren van mijn intentie om over te stappen naar ENECO.
Tot nu toe hebt u dat niet gedaan.

Het antwoord van Nuon op mijn verzoek om bevestiging