De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw bijgedrukte geld van DNB?

ONDER EMBARGO


EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat


Bewijs afstamming mens van aap eindelijk gevonden !!