Aangetekende brief aan de Raad van State (E.L. Berg)


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


Aantekenen+ ontvangstbevestiging.

De Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 3 augustus 1998.


Hoogst persoonlijk.


Geachte heer Berg,

Bijgevoegd vindt U mijn bij brief van 3 augustus 1998 nader toegezonden stukken in zaaknr. H01.97.1372 ter informatie (bijlage). Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud.

Uit die inhoud kunt U opmaken dat achter de zaak v/d Biggelaar een miljoenencorruptie schuilgaat. Ik heb gemeend U middels deze brief daarvan hoogst persoonlijk op de hoogte te moeten stellen.

Ik vertrouw erop U hiermee van dienst te zijn.


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

  4 pagina's volgen.