De dumping van metallurgisch afval staat rechtop bij u in de tuin...!! Denk, denk, denk, ...... denk na...!!*

Milieu, vergiftiging, vervuiling en duurzaamheid


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

  
  
  Schorsingsverzoeken


  Aangetekende brieven aan de Raad van State met een verzoek tot schorsing van de
  fictieve besluiten van Gedeputeerde Staten van de volgende provincies inzake afvalhout

  Schorsingsverzoek Raad van State m.b.t. fictief besluit Provincie Zuid-Holland over het shredderen afvalhout
  Schorsingsverzoek Raad van State m.b.t. fictief besluit Provincie Gelderland over het shredderen afvalhout
  Schorsingsverzoek Raad van State m.b.t. fictief besluit Provincie Noord-Holland over het shredderen afvalhout
  Schorsingsverzoek Raad van State m.b.t. fictief besluit Provincie Drenthe over het shredderen afvalhout
  Schorsingsverzoek Raad van State m.b.t. fictief besluit Provincie Zeeland over het shredderen afvalhout
  Schorsingsverzoek Raad van State m.b.t. fictief besluit Provincie Utrecht over het shredderen afvalhout
  Schorsingsverzoek Raad van State m.b.t. fictief besluit Provincie Groningen over het shredderen afvalhout
  Aanvraag bij GS van Noord-Brabant om onder dwangsom om direct alle houtshredderbedrijven stil te leggen
  Aanvraag bij GS van Friesland om onder dwangsom om direct alle houtshredderbedrijven stil te leggen
  Aanvraag bij GS van Gelderland om onder dwangsom om direct alle houtshredderbedrijven stil te leggen
  Aanvraag bij GS van Zuid-Holland om onder dwangsom om direct alle houtshredderbedrijven stil te leggen
  Aanvraag bij GS van Groningen om onder dwangsom om direct alle houtshredderbedrijven stil te leggen
  Aanvraag bij GS van Overijssel om onder dwangsom om direct alle houtshredderbedrijven stil te leggen
  Aanvraag bij GS van Zeeland om onder dwangsom om direct alle houtshredderbedrijven stil te leggen
  Aanvraag bij GS van Drenthe om onder dwangsom om direct alle houtshredderbedrijven stil te leggen
  Aanvraag bij GS van Noord-Holland om onder dwangsom om direct alle houtshredderbedrijven stil te leggen

  
  
  Rubrieken SDN
  Homepage Ecologisch Kennis Centrum
  Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling oude vuilstorten


   St. Sociale Databank Nederland (Internet Service)
   E-mail adres: sdn@planet.nl
   http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gs14.htm
   Westkade 227, 1273 EA Huizen, Telefoon: 035-5244141
   Postbank rekening: 2446600

   Voor deskundigheid en juridisch advies:
   Ing. A.M.L. van Rooij
   Ecologisch Kennis Centrum, 't Achterom 9a, St. Oedenrode
   Telefoon: 0413-490387 - Telefax: 0413-490386