Redactie Cobouw: Koude-warme-immobilisatie en duurzame samenleving


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel b.v. - postbus 5005 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 1a - 8097 ND Panheel


Panheel, 17 juli 2002

Aan de Redactie van Cobouw
t.a.v. Ir. Fr. v. Velden
Postbus 34
2501 AG Den Haag


onze ref; 140/2002/LN/kc.Betreft: Koude-warme-immobilisatie en duurzame samenleving


geachte Redactie,

Na het lezen van het artikel "Praktijkproef koude immobilisatie" bekruipt mij een gevoel van moedeloosheid. Ik vroeg aan mijn zoon, 3e jaarsstudent chemie aan de T.U.-Eindhoven; lezen profs of andere chemici dit soort berichten niet? Deskundigen moeten toch weten dat hier onzin wordt verkondigd.

De onwetende politici worden zo misleid. 35 Jaar geleden heeft men de sintels van de zinkfabrieken en zwavelzuurfabrieken toch al ingezet voor het verharden van wegen, Met alle gevolgen van dien. Ook toen dacht men dat dit goedkoop was ! Wij weten nu dat duurder nauwelijks mogelijk was, alleen de onwetende burgen (democraat heet dat nu) betaalt, met leed en belasting.

De geschiedenis herhaalt zich ! En wat te denken van het gezwam over Duurzame Samenleving. Waarom roeren de echte deskundigen zich niet. Lezen de de onzin niet ? Beseffen ze niet wat de gevolgen zijn ? Hebben ze geen tijd om te reageren ? Onbegrijpelijk !

De wal moet helaas het schip keren. Ook nu in het tijdperk van duurzaamheid, groenheid op alle fronten. De pijn moet kennelijk nog sterk toenemen.Hoogachtend,Ir. L.M.M. Nevels uitvinder van de Nuloptie-technologie.10 juli 2000

Van onze redactie techniek

    Praktijkproef koude immobilisatie

Van onze correspondent

GRONINGEN - Na de bouwvak gaat in Groningen de eerste praktijkproef van start met de zogeheten koude immobilisatie van baggerspecie. Van vervuild baggerslib, rioolzand en ?cement wordt een mengsel gemaakt, dat dient als fundering voor de wegenbouw.

De proef gebeurt door een nieuw stuk weg van 300 meter aan te leggen bij het industrieterrein Euvelgunne. Met een speciale drainage wordt het regenwater apart opgevangen en worden regelmatig monsters genomen. Het slib is afkomstig uit de Groningse kanalen, die momenteel op grote schaal worden uitgebaggerd.

Het betreft een experiment, waarbij de gemeente en de provincie Groningen nauw samenwerken met een groot aantal marktpartijen. De gemeente moet voor het leergebruik van de vuile bagger nog wel een zogeheten gedoogvergunning afgeven, aangezien het gebruik van deze vervuilde grondstoffen normaal gesproken niet is toegestaan. Al langer wordt vervuild baggerslib via de zogeheten techniek van de warme immobilisatie verwerkt tot bouwmateriaal. Het mengsel wordt daarbij verhit en er worden stenen van gebakken. Nadelen van die methode zijn de relatief hoge kosten en de onmogelijkheid sommige giftige stoffen veilig te verhitten.

    Veelbelovend

De eerste laboratoriumproeven met koude immobilisatie, waarbij uitgedroogd baggerslib wordt vermengd met rioolzand en cement, zijn zeer veelbelovend. De koude verwerking pakt niet alleen goedkoper uit dan de warme, zeer giftige stoffen kunnen veilig worden verwerkt en de vervuiling blijft bovendien keurig opgesloten in de gevormde steenbrokken. Die brokken zijn te vergelijken met hoogovenslakken, die vroeger veel werden gebruikt bij de fundering van wegen. De praktijkprof in het Groningse Euvelgunne moet uitwijzen hoe het materiaal zich houdt bij langdurige verkeersbelasting en weersinvloeden als vorst en neerslag. De proef in Groningen gaat zeker een jaar duren, aangezien de nieuwe techniek bij zowel extreem koud als warm weer dient te worden getest.