Ir. Leo Nevels: lozingsvergunning blijkt ondeugdelijk en leidt tot grote bedrijfsschade.


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel b.v. - postbus 5005 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 1a - 8097 ND Panheel

                
        Aan de Voorzitter van
        het Dagelijks Bestuur
        van het Zuiveringschap Limburg
        Postbus 314 6040 AH Roermond_ _ _ _ e.c.o.-OPTION®

  AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEWIJS.


Onze Ref: 128/2002/LN/kc.
Panheel, _ 20.06.2002

Betreft: Schade t.g.v. overmatige regenval en ondeugdelijke vergunning V97?164.


Geachte Voorzitter,

Zoals u weet vigeert vanaf November 1998 de lozingsvergunning V97?164. Deze vergunning blijkt ondeugdelijk en leidt tot grote bedrijfsschade.

Afgelopen nacht heeft het in Limburg uitzonderlijk hard geregend en werd het hele verharde gebied via de honderden overstorten "schoon" gespoeld naar greppels, sloten, kanalen, beken en de Maas. Edelchemie heeft geen overstort?mogelijkheid en kan momenteel 40 m3/etmaal lozen. Op Maandag 17.06.2002 was onze buffercapaciteit 522 m3 en in de middag werd via de radio gewaarschuwd voor zwaar onweer. Dit bleef uit en kwam in de nacht van Woensdag op Donderdag vanaf 4.00 uur.

Op ons verharde terrein vielen in enkele uren 945 m3 regenwater. Een deel hiervan kon worden gebufferd, een ander deel worden verdampt en 200 m3 kwam terecht in de basins waarin de gaswasvloeistoffen van de 1e en 2e gaswastrappen zich bevinden. De gaswasvloeistoffen kunnen alleen thermisch worden verwerkt, hetgeen minimaal 250 euro/ton kost.

De totale schade bedraagt 200 x 1,1 x 250 = 55.000 Euro. Deze schade is te wijten aan de door het Zuiveringschap opgelegde ondeugdelijke Lozingsvergunning en het intrekken van de overstortvergunning.

Edelchemie stelt u bij deze aansprakelijk voor de ontstane schade van 55.000 Euro.

Wij verzoeken u opnieuw, zeer nadrukkelijk, ons mede te delen wat wij moeten doen bij voortdurende heftige regenval om milieuschade te voorkomen. Op ons eerdere verzoek om hulp hebben wij geen concreet antwoord ontvangen.

Wij beschouwen deze brief als een open brief, toegankelijk voor alle democraten in ons soort democratie.

Hoogachtend,Ir. L.M.M. Nevels

directeur Edelchemie Panheel B.V.Bijlagen;
  rapportage regenval
  krantenbericht


20-06-2002

Rapportage ter informatie aan Ir. Nevels:

Overmatige regenval

Vanmorgen, bij het betreden van het bedrijfsterrein, konden we vaststellen dat door de overvloedige regenval van afgelopen nacht, het terrein op veel plaatsen onbegaanbaar was t.g.v. overstroming. Wij konden ons gebouw alleen bereiken door gebruik te maken van een geimproviseerde loopbrug van pallets.

Aflezing van onze regenmeter leerde dat er 27 mm neerslag was gevallen. Dit alles in een zeer korte tijd in de nanacht van woensdag op donderdag (van ca. 03.45 tot 06.00 uur).

Een overzicht van de regenmeterstanden van deze week:


vrijdag 14/6 (8.30 uur) t/m maandag 17/6 (8.30 uur)   18 mm
maandag 17/6 (8.30 uur) t/m woensdag 19/6 (8.30 uur)   0 mm
woensdag 19/6 (8.30 uur) t/m donderdag 20/6 (8.30 uur)  27 mm

J.M.J.M. Moonen, P.M. Maessen, Laboratorium, Laboratorium, Edelchemie Panheel BV Edelchemie Panheel BV