Incompetentie en kwade opzet Openbaar Ministerie rond afwatering van Edelchemie BV?


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel___
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835___De Stelling van IJff

Het Openbaar Ministerie wil in hoger beroep (na de vrijspraak in Roermond) Edelchemie BV alsnog vervolgen op basis van de stelling: "Wat in een lange pijp gaat komt er honderden meters verder identiek ook weer uit. Mathematisch weergegeven is de dan:

Erin = Eruit + Delta-X (Delta-X = vuil en nul)

Wie zal deze stelling weerleggen? Hieronder zijn twee foto's van een onderzoek naar het residue dat in de afvoerpijp achterblijft en een duidelijk verschil ontstaat tussen dat wat aan de ene kant van de leiding in gaat (met een laag debiet) en dat wat er na de filterwerking van de buis weer uit komt. Ook het feit dat het effluent dagelijks stil staat heeft tot gevolg dat onoplosbare delen in het effluent uitzakken en in de afvoerbuis achterblijven en deze op den duur verstoppen. Een reiniging van dit honderden meters lange "filter" is noodzakelijk.

Gezien de jarenlange juridische pesterijen van zowel de Provincie als het Zuiveringschap Limburg om Edelchemie te laten voldoen aan eisen van zuiverheid die geen enkel bedrijf in Nederland opgelegd krijgt (bij overtollige regen, terreinwater na bezinking lozen op de Slijbeek dat schoner moet zijn dan regenwater), is het bedrijf tot op heden weten te ontsnappen aan de financiële gevolgen van willekeur en oneerlijk concurrentie. Met name t.a.v. een ander recyclingsbedrijf dat in hetzelfde rechtsgebied ligt op ca. 3 kilometer afstand, maar dat geen enkele belemmering of beboeting krijgt voor de lozing van grote hoeveelheden fotografische restbaden.

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de 96 wereldpatenten die Edelchemie op het zuiveren van afvalstoffen heeft en als enig bedrijf in Nederland (met de door Edelchemie zelf ontwikkelde Nuloptie-technologie) kan toepassen, dat deze kennis en techniek via allerlei onredelijke en onjuiste eisen en vergunningen vrij kunnen komen na een ambtshalve geïnitieerd faillissement; zodat de hyena's zich op de brokken kunnen storten en de rijke buit binnenhalen.

Voor degene die wil weten hoe dat Nuloptie-proces verloop kan bij Edelchemie een cd-rom bestellen die is uitgebracht door de St. Sociale Databank Nederland, waarmee met videobeelden van Twee Vandaag (NOS) een duidelijk inzicht gegeven kan worden.